Ketil Koppang-landbruk og næringsmegling AS

Vårt selskap er en fortsettelse av Glommen Eiendomsmegling AS som ble stiftet 01.03.2004. Når vi nå endrer navn til Ketil Koppang – landbruk og næringsmegling AS er hensikten å signalisere til markedet at selskapet har spesialkompetanse innen disse områdene. Vi kan påta oss alle typer oppdrag innenfor landbruk og næringsvirksomhet. Selskapet har knyttet til seg samarbeidspartnere innen finansiering, skattespørsmål, verdivurdering/taksering, odelsrett og spørsmål innen fast eiendoms rettsforhold.


ketil_koppang.jpg
Ketil Koppang er selskapets daglige leder. Han er utdannet ved Tomb landbruksskole. Han har 20 års erfaring som selvstendig gårdbruker innenfor husdyrhold, grønnsaksdyrking og dyrking av korn. Koppang har flere års erfaring fra landbruksmegling og har gjennomført salg av et stort antall gårdsbruk i Østlandsområdet.

Videre har Koppang vært politisk aktiv med verv innen kommunestyret, fylkeslandbruksstyret og i overligningsnemda.
janendrestrandbakken.jpg
Jan Endre Strandbakken er selskapets eiendomsmegler for Oppland, Hedmark og øvre del av Akershus. Han er eiendomsmegler MNEF og utdannet ved BI Oslo. Han har jobbet som eiendomsmegler siden 2005 og gjennomført salg av alle typer eiendommer. Strandbakken driver også egen gård på Toten som driver i hovedsak med korndyrking og gravemaskindrift. Med dette i tillegg til eiendomsmeglingen, er han med på å bidra til sikre salg.

larsolefroland.jpg
Lars-Ole Frøland er utdannet Bedriftsøkonom og Eiendomsmegler MNEF ved BI. Han har til sammen 17 års erfaring fra bolig- og næringsmegling. Han har jobbet innen bolig, næring og prosjektmegling. Videre har han erfaring fra konsern som har utviklet, oppført og solgt bolig og næringseiendom. I tillegg til å være landbruksmegler driver han Dalene Gård som er bygget opp rundt utleie av 17 stallbokser, ridehall og rideskoletimer.
paalivarlauritzen.jpg
Pål Ivar Lauritzen Eiendomsmegler MNEF er utdannet Bachelor i eiendomsmegling ved Handelshøyskolen BI Oslo og Master i Eiendomsutvikling ved Universitetet for miljø og biovitensskap UMB (tidligere Norges Landbrukshøyskole). Han har allsidig bakgrunn fra entreprenørbransjen og eiendomsmegling.

oystein-hoilund.jpg
Øystein Høilund er virksomhetens styreleder. Han er Eiendomsmegler MNEF og utdannet diplomøkonom ved B.I. Høilund har en variert praksis innen administrasjon og ledelse, fra industrivirksomhet og varehandel, samt flere års praksis innen eiendomsmegling.
Beate_2.jpg
Beate Winsvold er vår oppgjørsavsvarlig og virksomhetens faglige leder. Hun er Eiendomsmegler MNEF og utdannet ved Norges Eiendomsmeglerhøyskole. Hun har 11 års erfaring fra meglerbransjen, har jobbet 7 år i regnskapsbyrå og 5 år med eiendomsforvaltning. Med Beates brede kompetanse og erfaring kan vi garantere trygge og ryddige oppgjør.

BorgeOppegaard.jpg
Børge Oppegård har jobbet med foto og fotografering siden 1999, og eksklusivt som eiendom og boligfotograf siden 2009. Børge er oppvokst på gård og har forståelse for hva som bør vektlegges for å presentere landbrukseiendom best mulig. Han legger vekt på å samarbeide med både selger og megler for å ta de bildene som gjør din eiendom unik. Børge er veldig glad i jobben sin og det synes på bildene.
kimjohansen.jpg
Kim André Johansen er eiendomsmegler MNEF med utdannelse gjennom handelshøyskolen BI. Etter over 9 år med megling av alle typer eiendom har han opparbeidet seg en bred og allsidig erfaring som kommer kundene til gode. I tillegg er han valgt inn i styret i Østfold Eiendomsmeglerforening fra 2009 til dags dato.

Ketil Koppang-landbruk og næringsmegling AS har samlet sett en unik kompetanse og erfaring som gir våre kunder en garanti for gode resultater. Ved å konsentrere virksomheten vil hver enkelt kunde få full oppmerksomhet og oppfølging noe som er helt avgjørende i betydelige økonomiske transaksjoner.


SAMARBEIDSPARTNER

hallesby.jpg
Ole Christen Hallesby arbeider som økonomisk rådgiver for enkeltbønder. Gjennom mange år har han skaffet seg en bred erfaring knyttet til eierskifter både i familien og i det frie markedet. Hans rådgivning fokuserer på det store veivalget et eierskifte er. Her kan han bidra både med å gjøre et riktig valg, men også gi svar på de økonomiske og skattemessige konsekvensene. Ole Christen Hallesby har økonomisk utdannelse fra UMB. Før han startet for seg selv var han leder for et regnskapskontor. Han er også godt kjent av bønder som foredragsholder på møter og kurs.