Hvorfor selge gårdsbruk tidlig på året?

Du har bestemt deg for å selge landbrukseiendommen din. Kanskje har avgjørelsen vokst fram over tid, eller kanskje har det nylig dukket opp en fin mulighet til forandring. Uansett er avgjørelsen tatt, og nå skal det selges. En av de viktigste tingene å ha i bakhodet er timing; når skal din landbrukseiendom ut på markedet?

Vår erfaring viser at selgere flest ønsker å legge sin landbrukseiendom ut for salg i eller rundt mai måned. Da er det grønt og pent på gården, mye fint vær – og gårdstun, skog og jorder tar seg godt ut på bildene i salgsoppgaven.

De siste 15 årene har vi sett en kraftig økning i antall gårdsbruk for salg. Stadig flere kjøpere ønsker seg en landlig tilværelse med ro og god plass, og det blir stadig vanligere å selge landbrukseiendom ut av familien. Det er vel og bra med fine bilder, men det finnes gode grunner til å tenke litt utenfor boksen når du skal selge gårdsbruket, slik at akkurat din landbrukseiendom får maksimal mulighet til å synes i et travelt marked.

1: Selger du tidlig på året, unngår du boomen.

Dette er det viktigste punktet. Når de fleste selgere sikter seg inn på sommermånedene, skaper det trengsel i markedet. Høysesongen er mellom mai og september, ellers i året er det relativt lite nytt på markedet. Legges din eiendom ut for salg i en av årets første måneder, vil den nyte godt av mindre konkurranse, og det er lettere å skille seg ut. Etterspørselen etter landbrukseiendom er nokså konstant, og er du synlig i markedet når tilbudet er lavest, kan det gjøre en stor forskjell.

2: Langsiktige kjøpere

Noen kjøpere har kontakt med oss i flere år før de finner den eiendommen de er på jakt etter. Hvis ditt gårdsbruk matcher deres ønsker, betyr det mye mer for dem enn når på året du selger.

3: Nytt år, nye idéer

Vi mennesker har en tendens til å følge kalenderen når vi skal forandre noe i livet eller tenke nytt. Mange potensielle kjøpere sitter lenge på gjerdet og tenker, før de kommer fram til at «neste år gjør vi det.» Da er det smart å være klar i januar.

Hvis du ønsker å selge tidlig på året, lønner det seg å ta kontakt med landbruksmegler i november eller desember. Det gir oss tiden vi trenger til å forberede salget. Det er fullt mulig å ta like flotte bilder av gården din i strålende vintersol med litt snødekke som det er i vårsola, men det krever litt mer tålmodighet og planlegging, og tid til å vente på de riktige værforholdene.

Taksering og innhenting av all informasjon om eiendommen kan også ta litt tid, så det lønner seg å starte prosessen allerede på høsten.

Med en godt forberedt salgsoppgave, vakre bilder og riktig pris – og god synlighet i markedet utenfor høysesongen – vil vi ha veldig gode muligheter til å finne riktig kjøper til din landbrukseiendom.

Relaterte innlegg

Skatt ved salg av gårdsbruk

Mange selgere av landbrukseiendommer er opptatt av skatt, naturlig nok, og det store spørsmålet er hva man må betale i skatt ved salg av sin landbrukseiendom. Vi som er meglere hos Ketil Koppang landbruks- og næringsmegling AS blir ofte stilt dette spørsmålet. Spørsmålet er ikke av en slik karakter at det er mulig å gi et kort, godt og konsist svar på direkten. Det er et sammensatt spørsmål som avhenger av en rekke variabler.

Hva skal man skatte av
Først av alt; det er svært sjeldent at man skal betale skatt av hele salgssummen. Man skal kun betale skatt av den eventuelle gevinsten. Og det er heller ikke all gevinst man skal betale skatt av.

En landbrukseiendom vil bestå av ulike bestanddeler som i skattelovgivningen kan behandles ulikt. Fra 2016 kom nye regler om at det ved realisasjon av alminnelig gårdsbruk og skogbruk, som har vært drevet som et personlig foretak, ikke lengre skal beregnes som personinntekt. Den eventuelle gevinsten vil beskattes som kapitalinntekt som beskattes med en betydelig lavere sats. (25 %)

Verdt å merke seg er at dette gjelder alminnelige gårdsbruk. Spesialproduksjoner og tomteutvikling faller utenfor da det fortsatt er næringsbeskatning for det som har virket i næring. (38 – 50 %)

Det er altså gevinsten denne skatteprosenten skal beregnes ut fra. Vanligvis har man betalt en sum for gården den gang man ervervet den, dvs. en inngangsverdi. Dersom eiendommen er ervervet før år 2004, f. eks. i år 1980, skal verdistigningen fra år 1980 til år 2004 beregnes ut ifra en bestemt formel, for å gi en oppregulert inngangsverdi. Verdistigningen fra og med år 2005 er skattepliktig.

Ikke alt blir beskattet
Unntaket er den boligen man selv bor i, derom man har opparbeidet bo- tid (Man må ha bebodd boligen i et av de to siste årene), som er regler på lik linje ved salg av en ordinær bolig. På de fleste gårder er det en eller flere boliger og det er også vanlig at man selv bebor hoved-boligen. I slike tilfeller er altså den eventuelle gevinsten ved realisasjon av slikt formuesgode skattefritt. Har man derimot en kårbolig som er utleid vil eventuell gevinst ved salg av denne beskattes. Når vi snakker om en gevinst er det «overskuddet» ved salg det er snakk om. Er det 0 i overskudd er det heller ingenting å betale skatt av.

I 2017 går skattesatsen ved gevinst vunnet ved kapital ytterligere ned til 24 %. Det er et komplekst regnestykke å komme frem til hva man må betale i skatt ved salg av en gård. På generelt grunnlag kan vi si at det ved salg av alminnelige gårdsbruk er sannsynlig at skatten vil bli ca. 10 -15 % av den totale salgssummen. Men her må man ta forbehold om at ingenting er sikkert før man har et helhetsbilde.

 

Relaterte innlegg