Ketil Koppang

Bø i Telemark – Gård ved Bøelva med to gode bolighus, velholdt, innredet låve og stabbur. Kort vei til Bø sentrum.

Vreimsida 307 og 309 , 3803 Bø i Telemark

Prisantydning

7 900 000,-

Kommunale avg.: 24 853,-

Type lokale
Gårdsbruk/Småbruk
Areal
316 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Tomteareal
280400 m²
Byggeår
1750
Energimerking
F

Velkommen til Vreim nordre gård

Gården Vreim nordre ligger litt vest for Bø sentrum, i et åpent naturlandskap med omkringliggende gårdsbruk. Enkel adkomst fra Bø sentrum med offentlig vei helt frem. Tunet ligger litt tilbaketrukket fra veien og driftsbygningen skjermer for innsyn. På gården er det opprinnelige våningshuset fra 1700-tallet på ca. 169 kvm. Huset har flere detaljrike rom med originale, håndmalte dekorasjoner, og er også påkostet og oppgradert både utvendig og innvendig. I ca. 1980 ble det bygget en kårbolig på ca. 242 kvm. som i dag fungerer som eiendommens hovedhus.
Med to gode bolighus på gården har man mulighet for å ta med foreldre eller andre i familien og bosette seg på gården. Alternativt kan det bidra med leieinntekter. Driftsbygningen er godt vedlikeholdt og er inndelt i et stort hobbylokale/lager, verksted, stall, redskapsrom. Det er montert inn en kaldluftstørke for korn med lagerbinger. På tunet er det også et hyggelig og detaljrikt stabbur fra 1977, oppført i tradisjonell stil og innredet for overnatting.

Gården er totalt på ca. 280,4 dekar og består av ca. 84,5 dekar fulldyrka jord, ca. 188,7 dekar skogareal, og ca. 7,2 dekar tun og annet.

Velkommen til visning.

Beliggenhet

«Ordet «Bø» er betegnelsen på innmark på og omkring ein gard. Ein bø er gjerne ein inngjerda åker eller eng, og er oftast dekka av gras.»

Gården Vreim nordre ligger i landlige omgivelser vest for Bø sentrum. Gården ligger solrikt til i et pent gammelt kulturlandskap med aktivt drevne gårdsbruk. Gården ligger med adkomst fra den offentlige veien Vreimsida. Dette er en parallellvei for den mer trafikkerte riksvei 36 som går mellom øst og vest.
Både barneskole, ungdomsskole og videregående skole finner vi i Bø sentrum, barneskolen Folkestad ligger bare 4 km. unna. Det er også flere barnehager og det man måtte trenge av butikker i sentrum.

Bø kommune er en attraktiv kommune med vekst i både bosetning og arbeidsplasser. Dette skyldes blant annet høyskole- og forskningsmiljøet, videregående skole, offentlige og private virksomheter og et variert og godt nærings-, kultur- og handelstilbud. Bø kommune er vertskommune for Høgskulen i Sørøst-Norge, med om lag 2 500 studenter knyttet til studiested Bø, og for Bø Sommarland som i løpet av korte sommermåneder har om lag 150.000 besøkende.
Kommunens næringsgrunnlag er hovedsakelig jord- og skogbruk, offentlige kontorer, skoler: Bø vidaregåande skule og Høgskulen i Sørøst-Norge, samt handel og turisme. Turistattraksjoner er bl.a. Bø Sommarland og Lifjell.

Bø kommune har et rikt kulturliv. Gullbring Kulturhus, Kroa i Bø, Bøker i Bø, Telemarkfestivalen, NiLiv, bygderevy og IL Skarphedin er noen stikkord som viser variasjonen i kulturlivet i bygda.

Offentlig kommunikasjon fra Bø er meget god. Sørlandsbanen til NSB går mellom Oslo og Stavanger (via Kristiansand) og stopper både i Bø og Lunde. Turen fra Oslo til Bø/Lunde tar ca. 2 timer og toget har 8 avganger hver dag. Bussruten Haukeliekspressen kjører daglig fra Oslo til Bø. Telemarkekspressen kjører strekningen Seljord – Bø – Ulefoss – Skien – Porsgrunn – Larvik – Sandefjord – Torp – Tønsberg, med hyppige avganger til Torp Lufthavn, og med gode forbindelser med flyrutene til inn- og utland.

Avstander med bil:
Bø sentrum: ca. 6 min.
Notodden: ca. 32 min.
Skien: ca. 55 min.
Drammen: ca. 1 t. 36 min.
Oslo: ca. 2 t. 9 min.

Adkomst

Fra Bø sentrum:
Kjør hovedveien riksvei 36 gjennom sentrum vestover. I sentrum, ta til høyre inn i Gymnasbakken (vei 155) ved Fargerike Bø. Følg veien til du kjører over Oterholtbrua. Ca. 300 meter etter brua, ta til venstre inn i Vreimsida. Følg veien i ca. 3,1 km. og gården ligger på høyre side av veien.

Jord, skog og tun

Landbrukseiendommen har et trivelig, velstelt og godtorganisert gårdstun med opparbeidet hage og gårdsplasser til husene. Jordbruksarealet ligger samlet ved tunet, også syd for veien ned mot Bøelva. Skogteigen ligger noen hundre meter nordvest for tunet.

Gårdens areal er kategorisert på følgende måte:
Fulldyrka jord: 84,5 dekar.
Produktiv skog: 125,2 dekar.
Uproduktiv skog: 63,5 dekar.
Annet areal: 7,2 dekar.

Jorda har et lettdrevet og godt arrondert areal. Ca. 20 dekar er spesielt god jord, bl.a. egnet for gulrøtter. Resterende areal er hard leirejord. Den blir hovedsakelig brukt til korn og potetproduksjon. Jorda er systematisk grøftet. Jorda er i svært god hevd som avspeiles i høye avlingsnivåer med siste år ca. 500 kg. bygg/hvete pr. dekar. Forholdene ligger til rette for jordvanning fra Bøelva. Selger opplyser at det er registrert floghavre på arealet. Jorden har vært forpaktet bort de siste årene og gjelder ut 2017. Ny eier står fra 2018 fritt til å drive arealet selv eller å forpakte bort videre.

Skogarealet er vanskelig tilgjengelig for avvirkning av tømmer. Arealene som er økonomisk drivverdie ble hogd ut på 1990-tallet. Skogen er å betrakte som egen husholdningsskog. Den produserer nok virke til eget forbruk av brensel og tømmer til bygningsmaterialer og annet vedlikehold.

Eiendommen mottar en årlig erstatning etter utbyggingen av Sundsbarm kraftutbygging på kr. 9 638,- p.a.

Jakt

Gården har mulighet for småviltjakt på egen grunn, men inngår også i et større forvaltningslag med elgjakt.

Innhold og standard

Våningshuset (Vreimsida 307):
Bruksareal:
1. etasje: ca. 99 kvm.
2. etasje: ca. 70 kvm.
Sum bygning: ca. 169 kvm.

Primærrom:
1. etasje: Gang, stue, kjøkken, soverom og bad/vaskerom. ca. 96 kvm.
2. etasje: Gang, stue og soverom. ca. 70 kvm.
Sum bygning: ca. 166 kvm.

Våningshuset har sin opprinnelse tilbake til 1700-tallet og noen elementer ved det er tilbake fra den tid. Romslig og god plass med flere stuer og soverom. I et hus på denne alderen finner vi flere tidsepoker på de forskjellige rommene. Noe er oppusset i senere tid, og noe er av eldre dato.
Det virkelige særpreget i dette huset finner vi i andre etasje. Her er det en fantastisk stue utsmykket med takmaling og detaljer i både gulv, vegger og tak, antatt datert tilbake til 1700-tallet. Her får man virkelig historien og sjelen frem i huset.

Kårhuset (Vreimsida 309):
Bruksareal:
1. etasje: ca. 94 kvm.
2. etasje: ca. 60 kvm.
Kjeller: ca. 88 kvm.
Sum bygning: ca. 242 kvm.

Primærrom:
1. etasje: Entré, stue, kjøkken, vaskerom og wc. ca. 90 kvm.
2. etasje: Trappegang, 3 soverom og bad. ca. 60 kvm.
Sum bygning: ca. 150 kvm.

Kårhuset ble bygget av dagens eier og de flyttet inn hit etter noen år å ha bodd i det opprinnelige våningshuset. Huset holder en vedlikeholdt standard fra 1980-tallet men har vært pusset opp i løpet av årene. En åpen kjøkkenløsning mellom kjøkkenet og stuen som går i vinkel. God plass for spiseplass og utgang til terrassen. Som romdeler mellom stuene er en stor, oppmurt peis, og trappen til andre etasje. Det er en full, uinnredet kjeller under huset med takhøyde ca. 2,6 meter.

Låven:
Grunnflate ca. 347 kvm.
Låvebygningen ble tradisjonelt innredet for melkeproduksjon med tilhørende lager og redskapsrom. Det er senere montert inn en kaldluftstørke for korn med tilhørende utstyr. I 2011 ble fjøset revet og det ble bygd et lokale i rommet som kan nyttes til mange formål, om det er for selskaper eller hobbybruk. Det er laget rom som nyttes til verksted, stall, fungerende redskapsrom. Korntørka med lagerbinger er i bruk hvert år. Det er strømanlegg i bygget, men vannanlegget må bygges opp på nytt. Bygningen viser ingen tegn til setningsskader eller andre svakheter.

Stabburet:
Grunnflate ca. 25 kvm. i 1. etasje og ca. 28 kvm. i 2. etasje, totalt ca. 53 kvm.
Tradisjonel stil men av nyere dato. Bygget er i førsteklasses stand og kan nyttes i sammenheng med tilleggsnæringer. Spesielt for bygget er at det er oppført på betongfundament med en tradisjonell utforming.

Oppvarming, piper og ildsteder

I våningshuset er det oppvarming med ved og strøm. Det er to teglsteinspiper med tilhørende ildsteder. Samtlige ildsteder overholder ikke avstand til brennbart materiale. Ildsted i gamlestua er ikke tilkoblet, rør er koblet fra og blendet. Kjøkkenskap er montert på pipe, pipe overholder derfor ikke avstandskrav til brennbart materiale. Sotutslag begge piper på loft. Noen sprekker observert. Over tak er pipe på kjøkken helbeslått, pipe i stue er pusset.
På badet er det elektrisk gulvvarme.
I kårhuset er det oppvarming med ved og strøm. Det er én lettklinker elementpipe med feieluke i kjeller, forblendet med tegl over tak. Murt peis med innsats og vedovn i 1. etasje. Avstand til brennbart materiale, ok. Ingen skader eller sotutslag. Det er elektrisk gulvvarme på vaskerommet, toalettrommet og badet.
Beskrivelse av piper og ildsteder er gjengitt fra tilstandsrapporter vedlagt i salgsoppgaven.

Reguleringsforhold

Iht. kommuneplanens arealdel 2015-2027, vedtatt 15.06.2015, ligger eiendommen i et LNF-område (landbruks-, natur- og friluftsformål).
Utsnitt av kommuneplanens arealdel ligger vedlagt i salgsoppgaven. Føresegner og retningslinjer til kommuneplanens arealdel kan fås av eiendomsmegler.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn.

Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligene overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort.

Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør.

Odel – Konsesjon

Det er odel på eiendommen. alle kjente odelsberettigede har fraskrevet seg odelen.

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller il fax nr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.
Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt ‘som den er’

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt ‘som han er’ eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Kim André Johansen

Eiendomsmegler MNEF

kim@koppanglandbruk.no Kontakt oss

Vreimsida 307 og 309 , 3803 Bø i Telemark

FINN.NO Plugin by HIRVI