Ketil Koppang

Et historisk og unikt øyrike selges. Over 5000 dekar med fjell, holmer, kritthvite strender, mv Beliggende ved skipsleia «midt i Norge», ved innseilinga til Rørvik. Flyplass like ved.

Nærøya , 7900 Rørvik

Prisantydning

18 000 000,-

Type lokale
Gårdsbruk/Småbruk
Areal
277 m²
Bruttoareal
300 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Tomteareal
5091000 m²
Byggeår
1984
Energimerking
F

Velkommen til Nærøya

En unik og historisk eiendom ved innseilinga til Rørvik legges nå ut for salg. Øya består av utallige øyer, holmer og kritthvite strender. Her er et eldorado for jakt, fiske og fritidsaktiviteter. Her kan det jaktes ubegrenset på rådyr. Elgkvoten er i snitt 2-3 dyr pr år. I tillegg finnes det både rype og storfugl og annet småvilt på øya

I tillegg har øya omfattende bygningsmasse med driftsbygning, våningshus, sommerfjøs, løe, lavvo, smie, verksted, stabbur, turisthytte (under rehabilitering), dypvannskai på fastlandet inkludert næringsbygg, flytebrygge, mv. Nærøya Kirke ligger også på eiendommen (Nærøya Kirke er statens bygg og dertil ansvar).

Et historisk tilbakeblikk:
Nærøya og Nærøya kirke er i dag et kulturminne i Ytre Namdal og øya har en kultursti som er Nærøy kommunes del i «Fotefar mot Nord «. Kongeparet besøkte 17.juni 2004 Nærøya og deltok i gudstjeneste i kirka.

På Nærøya sier historien at flere vikingekonger har regjert og trolig herjet på øya, bla Olav den Hellige, da han i 1020 dro rundt og kristnet Namdalen og Nærøya. Helt tilbake til 500- tallet bodde vikingekonger her, skal vi tro historien. Nærøya har trolig vært politisk og åndelig sentrum for Ytre Namdal. Nærøykirka var fylkeskirke for Ytre Namdal. Kirka og beliggenheten gjorde sitt til at Nærøya var kjent som knutepunkt og kultursentrum i Namdalen.

Petter Dass kom til Nærøya rundt 1653 og bodde på øya i 6-7 år. Her lærte Petter Dass både presteyrket og sjølivet. Mange av hans verk viser skildringer fra øya.

Martna var en viktig del av livet på Nærøya. Martnan oppstod på begynnelsen av 1600-tallet på Leidangplassen på Martnadsberget. Berget var fra før kjent som Tiendeberget, siden fiskerne her betalte tiende til kirken. Martnan og handel ble derfor naturlig på disse bergene. Sjøfarende både nordfra og sørfra hadde med seg varer for bytting og handel.

Link til historien og informasjon om Nærøya finner du bl.a. på Wikipedia hvor ovennevnte informasjon er hentet fra (linken kan kopieres og limes inn i nettleseren): https://no.wikipedia.org/wiki/N%C3%A6r%C3%B8ya_i_N%C3%A6r%C3%B8y

Nåværende eier driver sauehold på øya med ca 150 vinterfora dyr. Det vil være kapasitet for utvidelse av dyrehold.

Dyrka mark inkl. innmarksbeite ca 268 dekar. 1469 dekar skog.

Forslag til hyttefelt ute til høring ift ny arealplan. I følge opplysninger fra kommunen vil det trolig være mulig å regulere inntil 10-12 hyttetomter i en detaljeregulering på nordøstsiden av øya. Dette er følgelig ikke avklart og det skal være mekling med fylket høsten 2017.

Dette er en eiendom med stort potensiale for rette kjøper (e).

Hva medfølger i salget?
Inkludert i salget er flere fradelte parseller (noen er under fradeling og ikke endelig matrikkulert)
1) Gnr. 14, bnr 142- Dypvannskai og næringsbygg på fastlandet (Marøya). Anlegget er nabo til lakseoppdrettsfirmaet Sinkaberg Hansen.
2) Gnr 14, bnr 1 og 2- Hovedeiendommen- Bruksnavn Nærø Prestgård (hovedeiendommen øya), samt øyene i sør (Prestøya, Nordøya, Skrubbholman, Terneholmen med flere). Her er de gamle tuftene og murene etter tidligere fyret og fyrvokterboligen.
3) Turisthytta- kjent som Martinhuset (gammel martnasbu) som ligger ca. 20 meter fra brygga/kaia på Nærøya.

Beliggenhet

Nærøya ligger ved skipsleia og innseilinga til Rørvik, i Nord Trøndelag. Rørvik er handelssentrum med et meget aktivt næringsliv innenfor bl.a. fiskeoppdrett, skipsfart, service og handel. Her er også Rørvik Havn med hurtigbåtanløp, hurtigruteanløp og flyplass.
Totalt utgjør dette øyriket ca 5.000 daa og er en attraktiv eiendom med rike jaktmuligheter på egen grunn, flott turterreng og svært gode fiskemuligheter. For å komme til øya er det en kort båttur fra privat kaianlegg på begge sider av sundet.
Inn til Rørvik sentrum med butikker og servicetilbud er det ca 5 km (fra Marøya på fastlandet til Rørvik sentrum).
Nærøy er en privat eiendom bestående av selve hovedøya og i tillegg en rekke holmer og skjær.

Adkomst

Slik kommer du deg til Rørvik:
Bil: Ta av fra E6 ved Gartland nord for Grong, eller ta av fra E6 ved Asp nord for Steinkjer og følg videre R17 til Namsos, fortsett derfra langs R17 eller kjør Kystriksveien (769). Avstanden fra Steinkjer til Marøya er 210 km via Rv17. Kystriksveien (769) er ca 160 km (da med ferje mellom Lund- Hofles).
Fly: Rørvik Lufthavn ligger like utenfor Rørvik. Her lander Widerøes fly flere ganger daglig. Båt: Hurtigruta eller Follafjord fra Namsos (hurtigbåtforbindelse).
Fra fastlandet er det 3-4 minutters båttur over sundet til Nærøya, med båt.

Jord, skog og tun

Hovedøya har et areal på ca 4 833 dekar. Øyene i sør, som har eget gnr/bnr er ca 257 dekar.

Våningshuset er plassert nord på øya og har adkomst fra brygga, via privat gruset veg (ca 3 km). Tunet er opparbeidet med plen og diverse beplantning. Rundt om på øya er det opparbeidede gode skogsbilveger hvor det er farbart enten med traktor eller med 4 eller 6- hjuling.

Markslagene er fordelt slik:
Fulldyrka jord: 201,6 daa
Innmarksbeite: 66,4 daa
Skog av høg bonitet: 485,6 daa
Skog av middels bonitet: 280,7 daa
Skog av lav bonitet: 63,1 daa
Uproduktiv skog: 639,6 daa
Myr: 58,6 daa
Åpen jorddekt fastmark: 94 daa
Åpen grunnlendt fastmark: 3122,1 daa
Bebygd, samt., vann, bre: 79,5 daa:
Totalt: 5091,2 dekar.

Det er rom for betydelig større beiteareal på øya.

Det opplyses fra selger, at det står ca 3.500 kbm hogstmoden skog på øya, hovedsaklig gran og furu.

Jakt

I.h.t. opplysninger fra selger er det fri jakt på rådyr og hjort på øya. Øya har stor rådyrstamme. Når det gjelder hjort er det i all hovedsak «streifdyr» som svømmer over til øya fra fastlandet. Det er en bra elgstamme på øya og det tildeles ca 2-3 elg pr år.

Innhold og standard

Her beskrives kun våninghus og næringsbygg på fastlandet. For informasjon om øvrige bygninger, henvises til landbrukstakst som ligger vedlagt.

Våningshuset- Innhold:
Underetasje: Primære rom: Gang, bad, 2 soverom, vaskerom og slakterom. Sekundærrom: Kott
1. etg.: Primære rom: Entre, gang, bad, kjøkken, stue og 3 soverom. 2 trappeløp.
2. etg.: Primære rom: Gang, bad, stue og 2 soverom.

Arealer:
Bta/Bra/P-rom/S-rom:
300/281/277/4 kvm, fordelt slik:
U.etg.: 115/108/104/4 kvm
1. etg.: 115/108/108 kvm
2. etg.: 70/65/65 kvm

Store deler av våningshuset ble i perioden 2004-2010 oppusset. I 2014 ble det foretatt en større oppussing av 2. etg. Boligens hovedetasje fremstår som velholdt og med funskjonelle oppholdsrom. Koselig stue med gjennomlys og trivelig atmosfære. Fra stua går det trapp til 2. etg hvor det er moderne soverom, loftsstue og bad. Bad i 2. etg er innredet med dusj, toalett og 60 cm innredning med servant.

Romslig spisekjøkken i hovedetasje med innredning fra byggeår.
I 1. etg er det et enkelt, funksjonelt bad med innredning, dusj og wc.

Vaskerom i underetasje.

Overflater generelt:
Gulv: Hovedsakelig parkett, fliser, tregulv og belegg.
Vegger: Hovedsakelig smartpanel og malte flater. Noe tapet og plater.
Himlinger: Smartpanel, himlingsplater og panel.

Midlertidig brukstillatelse er gitt på boligen 04.11.1983. Brukstillatelsen har merknader, men i følge selger er manglene gjennomført. Det foreligger ikke ferdigattest på eiendommen. Kjøper overtar alt ansvar og risiko forbundet med forannevnte.

Martinhuset- turisthytta:
Arealer: (Grunnflate ca. 50 kvm (i 1 og 1/2 etg).
NB! Megler har ikke kontrollmålt arealer og det tas derfor forbehold om dette).
Denne bygningen ble godkjent flyttet og restaurert i 2004. I dag ligger bygget på et høydedrag, ca 20 meter fra sjøen, like ovenfor brygga og kaia på Nærøya, og har godkjent fradelt ca 500 kvm eiendomstomt (fradeling godkjent, men p.t. ikke endelig gjennomført. Rekvirering av kartforretning/oppmåling igangsettes nå i høst).

Oppussingsarbeider er igangsatt og hytta er planlagt å inneholde wc, dusj, stue og kjøkken, gang i 1. etg, og 2 soverom og bodrom, samt gang i 2. etg. Noe arbeiderer gjenstår før denne kan tas i bruk.
Hytta er kledd innvendig og isolert. Septik (kloakk) er nedgravd, men ikke tilkoblet p.t. Det gjenstår å søke utslippstillatelse. Selger har planlagt egen vanntanke (påfyllingstanke) for hytta på ca 1000-1500 liter. Det gjernstår også å innrede/installere kjøkken, samt ordne baderom. Alle resterende arbeider må utføres for kjøper regning og risiko.

Næringsbygg og dypvannskai på Marøya:
Bygget har en grunnflate på 250 kvm og benyttes i dag som kaldlager. Bygget er fundamentert med støpt plate på mark (steinfylling/berg) med reisverk av stål og kledd med stålplater. Bygget har tre porter. Takhøyde ca 5,5 meter.
Lagerbygget ble gitt rammetillatelse fra kommunale bygningsmyndigheter 01.03.2002, og bygget ble tatt i bruk 01.03.2003. Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger ikke i følge kommunen.
I følge vedlagte tegninger er det inntegnet både venterom (plan 1) og et oppholdsrom i 2. etg. Dette er ikke utført av dagens eier.
Det er derimot lagt inn vann til bygget og avløp er tilrettelagt, men ikke påkoblet.

Andre bygninger:
Driftsbygning, ca 1250 kvm fra 1923. Rehabilitert 2004. Inneholder vinterfjøs tilpasset sauehold, samt tilhørende vognskjul og lagerareal.

Sommerfjøs ved kirke, fra ca 1920, ca 90 kvm, rehabilitert 2014. Kirken disponerer en del av sommerfjøs, hvor det er toaletter og lagerrom. Resterende areal av bygget er til ordinær drift.

Løe, fra 1920, ca 400 kvm, rahabilitert ca 1990. Bygning over 2 etasjer med kjørbar låvebru.

Lavvo, fra 2002, ca 75 kvm. Samlingslokale/selskapslokale med grillplass og sittebenker.

Stabbur med ukjent byggeår. Ca 42 kvm.

Smie, med ukjent byggeår, ca 42 kvm. Verneverdig bygg.

Verksted, fra ca 1920, noe oppusset over tid. Ca 50 kvm. Oppsatt ved driftsbygning.

Bryggeanlegg med lagerbygg/bryggehus, kai og flytebrygge, opprinnelig fra ca 1935, men restaurert over tid og ved behov. Bryggehuset er ca 42 kvm. Kai (bryggeanlegg) tåler tungtrafikk og er i bra forfatning i følge eier.

I tillegg står det et enkelt hønseshus, hundegård og brakkerig for overnatting ved våningshus. Brakkene er benyttet av gårdsarbeidere som har hatt behov for overnatting. Meget enkel standard.

Flere av byggene har moderniseringsbehov innenfor de fleste fagområder.

Oppvarming, piper og ildsteder

Vedovn i stue i 1. etasje. Annen oppvarming er elektriske ovner.

Reguleringsforhold

Nærøya ligger i område regulert til LNF- område (Landbruk, natur- friluftsområde). Næringeiendommen på fastlandet (Marøya) ligger i område regulert til næring. Ny kommuedelplan er lagt ut på høring. I denne planen er det bl.a. for Nærøya forslag til etablering av fritidsbebyggelse. Området er i nytt planforslag benevnt Br-09 (vedlegg til salgsoppgave). Megler har etter mailkorrespondanse med kommunen fått informasjon om at det høsten 2017 er planlagt megling med fylket, og at det gjenstår både godkjent plan og en fremtidig detaljeregulering av området før en fritidsutbyggelse på Nærøya kan bli en realitet. Eiendommen på fastlandet Gnr 14, bnr 142, ligger innenfor kommunedelplan for Marøya, sist revidert 11.03.2014. Regulert til næring, samt kombinertformål i sjø- og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone.

Reguleringsplanene er omfattende og på mange sider, og er derfor ikke lagt med salgsoppgave. Kontakt megler dersom du vil ha oversendt kopi av planer og kart.

Diverse

Diverse/Øvrige salgsbetingelser:
Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn.

Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort.

Selger har fått utarbeidet lister over antikk og løsøre, samt liste (takst) over maskinelt utstyr/driftsutstyr. Disse er vedlagt salgsoppgave og det vil være et ubetinget krav/betingelse fra selgers side, om at dette av kjøper skal kjøpes til fastsatte priser (se vedlegg) i tillegg til eiendommen (e). Mye av antikk og løsøre er en del av Nærøyas identitet og historie og selger ønsker derfor at dette skal følge ny eier (e).

Det foreligger leasingkontrakt på følgende maskiner:
– John Deere 5075E 2016 model traktor.
– Claas Rollant 250 rundballpresse.
Det er en restverdi på disse maskinene på kr 370.000,- + mva. Leasingkontraktene kan overtas (forutsatt at kreditor godkjenner overdragelsen).

Ved overtagelse av disse kontraktene skal selger ha betalt kr 45 .000,- + mva, da det var innskuddet (innbytte av traktor) som selger betalte ved inngåelse av leasingavtalene.

Priser på taksert utstyr er kr 916 500,-eks mva.

Antikk og løsøre er av selger fastsatt til kr 717 700,- (ikke mva pliktig).

Det er et lager av stein (subbus) på ca 200 tonn og 1000 m2 alta skifer. For dette krever selger kr 120 000 – + mva.

Selger har også en andel i en lekter for transport av traktorer og maskiner fra fastlandet til øya. Pris for andel i lekter er kr 100 000,- + mva.

Besetning av sau kan overtas hvis ønskelig, pris er markedspris for livdyr. Livdyra vil være bedekt, for lamming ca 1 april 2018.

Fôr for sauene (rundballer) selges for kr 350 pr. stk. + mva.

Alternativt dersom ny eier ikke ønsker å overta dyrene, så vil selger sørge for at dyrene sendes til slakt og/eller selges til andre.

Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør utover det som er opplistet i vedlagte dokumenter.

Det gjøres oppmerksom på, at selger skal beholde jakthytte som er under fradeling i Kjerksandbukta på Nærøya (ligger helt i sørvest på hovedøya, og derfor langt unna selve gården). Selger har startet restaurering av hytta og denne er godkjent fradelt. Dersom fradeling og matrikkelføring ikke er gjennomført innen ny eier overtar, er ny eier forpliktet til å signere nødvendige dokumenter eller evt. gi fullmakt til nåværende eier ift signatur på alle nødvendige dokumenter som er nødvendige til å få matrikkelført, hjemmelsoverført/tinglyst eiendommen. Med hytta vil det bli fradelt inntil 2000 kvm eiendomstomt. Det forutsettes også at den tilenhver tid eier av jakthytte får adkomstrett og rett til å benytte veinett/skogsveier, kaianlegg/brygge på Nærøya tilenhver tid. Rettighetene omfatter også at eier av jakthytta skal ha rett til vederlagsfritt å skyte 1 rådyr pr. år, samt uttak av ved til eget bruk (denne rettigheten kan ikke overføres/selges til andre). Rettigheten vil bli tinglyst.

Prisantydning inkl. omkostninger

18 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger

——————————————————–
18 000 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Odel – Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller il fax nr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.
Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt ‘som den er’

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt ‘som han er’ eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lasse Sørli

Megler MNEF

lasse@koppanglandbruk.no Kontakt oss

Nærøya , 7900 Rørvik

FINN.NO Plugin by HIRVI