Ketil Koppang

Fjelleiendom med god, norsk natur, som ligger vakkert og idyllisk til, ved Tunnsjøen i Lierne kommune. Eiendommens størrelse, på over 7000 dekar åpner opp for gode jakt- og fiskemuligheter!

Tunnsjøveien 587- Gården Sandviken , 7884 Sørli

Prisantydning

4 500 000,-

Kommunale avg.: 12 648,-

Type lokale
Gårdsbruk/Småbruk
Areal
288 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Tomteareal
7055356 m²
Byggeår
1984
Energimerking
G

Velkommen

Denne vakre fjelleiendommen med god, norsk natur, ligger vakkert og idyllisk til ved Tunnsjøen¸en i Lierne kommune. Eiendommens størrelse på over 7000 dekar åpner opp for gode jakt- og fiskemuligheter!
Lierne er velkjent som et eldorado for alle som er interessert i jakt, fiske, foto og friluftsliv. Eiendommen ligger midt i noe av den mest sagnomsuste villmarka i Norge. De store kjente villmarksområdene Børgefjell, Lierne og Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalparker ligger 1 times kjøretur unna. Og Sverige med endeløse skoger med skogsfugl ligger bare 10 kilometer unna.

Rett utenfor stuedøra har du din egen personlige villmark med fiskevann, moltemyrer, skogteiger og fjelltopper, med både småvilt og storvilt.
Her har du naturen tett innpå. Når vinter går mot vår, våkner du til rypesteggen som spiller utenfor soverommet. Når dagene blir lengre kan du sitte inne ved spisebordet eller ute på verandaen å se beveren som bygger på demningen sin, mens fossekallen sitter på iskanten og synger før den dykker ned i bekken etter mat.
Utover våren ser du orrfuglleik ute på åkeren og hører jerpa som spiller i skogen bak huset. Og når orrfuglene trekker seg tilbake starter hareleiken. Vil du oppleve tiurleik er dette mulig 2 kilometer opp i skogen.
Utover sommeren og høsten kan du se storfugl med kyllinger, ender med sine små og elgkua som beiter i åkerkanten sammen med kalvene.
Nåværende eiere har sett over 100 dyr og fuglearter fra stuevinduet, så listen blir for lang til å nevnes her (Men kan fås ved interesse).

Eiendommen har alt fra store vann som Tunnsjøen, til furuskog, blåbærskog, bjørkeskog, moltemyrer, trolske bekkekløfter med sprudlende fossefall, fjellvann og fjelltopper med fantastisk utsyn over norsk og svensk villmark.

300 meter fra stuedøra ligger Tunnsjøen med sine fiske- og rekreasjonsmuligheter. Går du 300 meter den andre veien står tjønna klar for utforsking. Tjønna er et lite, men godt fiskevann.

Bla i prospektet her: http://koppang.papirfly.no/common/fb/view.aspx?assetid=PRN:693_Draft&publicid=bac90419-735f-42ff-a1e0-3f5a85cc0af1

Beliggenhet

Tunnsjøen er er den syvende største innsjøen i Norge, og ligger i Røyrvik og Lierne kommuner i Nord-Trøndelag. Eiendommen ligger ca 10 km fra Tunnsjøen sentrum og ca 25 km fra Kvelia hvor du bl.a. finner matbutikk. Avstanden til kommunesenteret er ca 40 km. Her finnes offentlige kontorer, forretninger, skole, barnehage, etc (Sokner til Nordli skolekrets).

Bygningene på eiendommen ligger sentralt i forhold til de dyrkede arealer på eiendommen.

Kort vei til norske og svenske scoterleder som er knyttet sammen på strategiske steder. Nærmeste utgangspunkt for løypekjøring er i dag Tunnsjøen sentrum.

Utsikt til nærliggende landbruksarealer, nærliggende skog og fjell. Opparbeidet gårdstun med plen, blomsterbed, urtevekster, solbær og trær.
Gruset gårdsplass med god plass til parkering. Beliggende med umiddelbar nærhet til friluftsområder i skog og fjell. Her har du jaktterrenget rett utenfor stuedøra.

Avstander:
Steinkjer – 165 km (ca. 2,5 timers kjøring)
Trondheim Lufthavn Værnes – 250 km (4 timer)
Namsos lufthavn- 140 km
Mosjøen- 160 km
Østersund, Sverige- 225 km

Adkomst

Konferer med megler. Vi har utarbeidet kjørebeskrivelse med kart.

Jord, skog og tun

Eiendommen består av en hovedteig. Eiendommen er i følge offentlig kartdata (www.skogoglandskap.no) oppgitt å være 7055,4 dekar. Arealet er fordelt som følger:
Dyrka mark: 51,8 daa (I følge selger er arealet mindre, da en beverdam i området har «spist» av dyrket areal).
Innmarksbeite ca. 7,3 daa.
Skog: 4070 daa (hvorav 651 daa skog av høy bonitet, 869 daa skog av middels bonitet, 1134 daa skog av lav bonitet og 1414 daa uproduktiv skog).
Myr: 487 daa
Fastmark: 2191 daa.
Bebygd, samf., vann: 211 daa.

Nåværende eier har i forbindelse med rullering av kommunens arealplan lagt inn forslag om etablering av et hyttefelt ned mot Tunnsjøen (Sandnestangen) på ca 12 hyttetomter. I følge kommunen blir arealplanen lagt ut til offentlig høring sommeren 2017, og planen skal etter planen godkjennes i kommunestyret 27.10.2017. Da planen p.t. ikke er endelig vedtatt, er ikke potensialet tillagt noen verdi i takstdokumenter og prisantydning. Dog vil dette potensielt være attraktive tomter ned mot Tunnsjøen. Vedagt ligger saksutredning oversendt fra kommunen, hvor det er beskrevet en positiv utredning av etablering av hyttetomter.

Jakt

Eiendommen ligger i Lierne kommune, med stort potensiale for utleie av jakt og fiske. Det er gode muligheter for både småvilt- og storviltjakt.
P.t. Jaktrett på 1 stk elg. Det er mulig å prate med nærmeste jaktlag om å bli med i et større felles vald. De siste årene har det vekslet mellom egen jakt, utleie av jakta, og samjakt.

Pga at eiendommen er brukt til fotosafari er det ikke jaktet småvilt på eiendommen de siste 5 år. Derfor er det sannsynlig at småviltbestanden er meget god.

Fiskerett i Tunnsjøen, inkluderer garnfiske.

Egen tjønn og 3 vatn på fjellet med fiskebestand. Fiske er ikke drevet intensivt på eiendommen.

Innhold og standard

Eiendommen inneholder følgende bygninger:
Våningshus fra ca 1984 (BRA 346 kvm).
Bygg A: Eldre driftsbygning (tidligere geitefjøs) med ukjent byggeår (BTA ca 200 kvm).
Bygg B:Geitefjøs med plansilo og høytørke fra 1976 (BTA ca 380 kvm).

Beskrivelse:
Våningshus: Våningshuset har 2 boenheter, med 1 boenhet i hver etasje. Hovedinngang i sokkel, utgang til veranda via balkongdør på kjøkken og stue i 1. etasje. Egen
inngang til boenhet 2 i sør i sokkel.

Arealer:
P-rom: 288 kvm (fordelt med 119 kvm i underetasje og 169 kvm i 1. etg.)
Bra: 346 kvm (fordelt med 169 i underetasje og 177 kvm i 1. etg.)
S-rom: 58 kvm.

Av større påkostninger utført de senere årene nevnes:
– Skifte av sentralfyr i 2007.
– Bad og vaskerom i sokkel renovert i 2007.
– De fleste innerdører skiftet i perioden 2007- 2010.
– Renovert kjøkken i 1. etasje i 2008.
– Skiftet enkelte vinduer og balkongdører i 2008.
– Skiftet ytterdør til fyyrom i 2013

Takstmanns hovedkonklusjon: Godt vedlikeholdt våningshus. Imidlertid har fortsatt noen bygningsdeler og overflater preg av alder og bruksslitasje. Det må stedvis påregnes kostnader vedr. oppgradering og oppussing.

Innhold:
Underetasje: Primærrom: Vindfang, entre/ trappegang/mellomgang, mellomgang 2, mellomgang 3, Vaskerom, kjøkken, 2 soverom, stue, vindfang 2, wc. Sekundærrom: 2 boder, vedrom/ tankrom, fyrrom,
wc/ dusj/ badstue.
1. etg.: Primærrom: Trappegang, mellomgang, mellomgang 2, kjøkken, stue, 6 soverom, kontor, bad/ wc. Sekundærrom: Bod.

Bygg A: Opprinnelig geitefjøs i 2 etasjer beliggende nord for gårdstun. Antatt fundamentert på gråsteinsmurer. Tømret fjøskasse i 1. etasje utforet og kledt med tømmermannspanel. Låve med takbukker og mellomliggende takåser og med undertak av taktro. Takbukker utforet og kledt med tømmermannspanel på vegger. Yttertak pålagt bølgeblikkplater. Bygget er ikke tilkoplet strøm.

Bygg B:
Beskrivelse av Geitefjøs med plansilo og høytørke:
Geitefjøs beliggende nord- øst på gårdstun. Antatt fundamenter i betong. Grunnmur i gjødselkjeller i betong med vegghøyde ca 3 m. Golv på grunn i melkerom og tilbygd plansilo og høytørke. Overbygning i trekonstruksjoner. Yttertak i saltaks form tekket med stålplatetak. Kobla fjøsvinduer, finerdører som ytterdør og innvandig dør. Tilkomst til plansilo/ høytørke via skyveporter. Bygget er tilkoplet strøm.

Begge driftsbygningene fremstår i dårlig forfatning og er utidsmessig i forhold til dagens krav til landbruksbygninger. De er derfor verdsatt deretter i.h.t. takst.

I følge NTE foreligger ingen kjente mangler på elektrisk anlegg. Dato for siste kontroll av anlegget: 24.08.1995.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisk og vedfyring. Boligen har 2 piper. Følgende informasjon er opplyst av Brannvesenet Midt IKS: Ildstedene: vedfyrt fyrkjel Almos DC 50 (fyrrom) og Jøtul P1 (stua) er registrert på eiendommen.
Årsgebyr for feiing og ildsted er 725.- inkl.mva.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i uregulert område, men er omfattet av kommunedelplanen som p.t. er under rullering. I.h.t. gjeldende arealplan ligger eiendommen inenfor LNF- område (Landbruk, natur- og frilufts område, med spredt fritidsbebyggelse). Se forøvrig vedlagte kart over arealpkanen. Kommunens arealplan er under rullering/revidering, og vil legges ut for offentlig høring sommeren 2017. I følge Lierne kommune skal planen vedtas av kommunestyret 27.10.2017.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn.

Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort.

Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør.

Selger har solgt en festet tomt til en hytteeier på ca. 1000 kvm (oppsatt hytte ved Sandnestangen). Det er igangsatt arbeider med fradeling og oppmåling. Dette vil trolig være i orden innen ny eier overtar. Selger forbeholder seg retten til å gjennomføre forannevnte overdragelse, selv om det skulle vise seg at dette ikke lar seg tinglyse før etter at overtagelse er gjennomført. I den forbindelse, vil det derfor kunne være nødvendig med ny eiers signaturer på skjøte og/eller fradelingsdokumenter.

Eiendommen er benyttet til turistsatsing de senere år (økoturisme/overnatting for fotografer), og i den forbindelse ble det søkt bruksendring på hovedhus fra bolig til overnatting fom 01.06.2009.

Prisantydning inkl. omkostninger

4 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
112 500,- (Dokumentavgift)
9 200,- (HELP boligkjøperforsikring)
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr obligasjon)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
——————————————————–
122 922,- (Omkostninger totalt)
——————————————————–
4 622 922,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Odel – Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller il fax nr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.
Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt ‘som den er’

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt ‘som han er’ eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lasse Sørli

Megler MNEF

lasse@koppanglandbruk.no Kontakt oss

Tunnsjøveien 587- Gården Sandviken , 7884 Sørli

FINN.NO Plugin by HIRVI