Ketil Koppang

Gårdsbruk rett utenfor Askim sentrum, tilrettelagt for hest. ca. 170 dekar.

Osloveien 260 , 1815 Askim

Prisantydning

6 970 000,-

Kommunale avg.: 3 614,-

Type lokale
Gårdsbruk/Småbruk
Areal
187 m²
Bruttoareal
670 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Tomteareal
169545 m²
Byggeår
1890
Energimerking
G

Velkommen til Tovengen gård

Tovengen gård ligger ca. 3,5 km fra Askim sentrum. Eiendommen ligger flott og solrikt til i en sørvendt bakke, med fritt utsyn mot nærområdet. Bebyggelsen består av hovedbygning i to etasjer, driftsbygning med 10 stallbokser, stabbur og vedskjul. Hovedhuset er oppført ca. 1890, vestre del 1920. Rundt hovedbygningen er det en fin anlagt hage med gressplen, blomsterbed, prydbusker, bærbusker og løvtrær. På eiendommen er det anlagt fin ridebane på 22×62 meter, samt flere paddocker.

Eiendommen består av ca. 68,3 dekar fulldyrka jord, ca. 87,5 dekar skogareal og ca. 13,7 dekar gårdstun og annet. Totalareal er ca. 169,5 dekar.

Velkommen til visning.

Beliggenhet

Eiendommenn ligger i et LNF-område (Landbruks- natur og Friluftsomsområde) og ligger i Askim kommune med Adresse Tovengen, 1815 Askim. Eiendommen ligger flott til i en sørvendt bakke med god utsikt til nærområdet.. Eiendommen ligger nær E-18 og det er ca 3,5 km til Askim sentrum. Noe av gårdens tidligere arealer ble for endel år siden regulert til boliger og er nå bebygd. Disse ligger et stykke fra gårdens bygninger og er ikke til sjenanse.

Adkomst

Avkjøring fra E-18. Privat adkomst sammen med nabo.

Jord, skog og tun

Eiendommen ligger fordelt på to områder, hvor en del ligger samlet rundt tunet og en del som ligger ca 300 meter i luftlinje nordover ved Kjellgård. Jord og beite 68 dekar. Fulldyrka arealer rundt tunet består tre skifter, ett større på 40 dekar og to mindre. De minste benyttes i dag til paddocker/beiter for hest, resten er bortleid til kornproduksjon. Det er utegangsstall til den største paddocken. Skog /utmark 75 dekar. Skogen består av en teig beliggende ved Kjelleråsveien ca. 1 km fra tunet. Arealet er fordelt iflg. Gårdskart på 26.5 dekar med høy bonitet., 32.5 dekar med middels bonitet og 19,7 med lav bonitet. Uproduktiv skog/utmark 9 dekar.
Ridebane med mål 22×62 meter. Drenert. Duk under og over drenering. Toppdekke med sand og gummi.

Jakt

Jaktretten har ikke vært benyttet av selgeren, men har vært lånt bort til nabogårder. Ny eier kan benytte jaktretten selv om det er ønskelig. Samlet verdi av jakt og fiske kr. 10.750,-.

Innhold og standard

Våningshuset:

Bruksarealet totalt:
1.etasje: ca 100 kvm
2.etasje: ca 95 kvm

Sum bygning: ca 195 kvm.

Primærrom totalt:

1.etg: Kjøkken, stuer, soverom. gang, trappegang. ca 98 kvm
2 etg: 4 soverom, bad og ganger. ca 89 kvm.

Sum bygning: ca 187 kvm.

Våningshuset på gården er opprinnelig fra 1890, rehabilitert i 1920 og 1996. Hele bygningen fikk ny kledning i 1991. Samtidig ble vinduer med isolerglass og sprosser byttet. Badet ble bygget i 1996/1997. Badet/vaskerom i annen etasje har flislagt gulv med varmekabler. Flislagte vegger. Servantskap med doble servanter, vegghengt toalett, dusjkabinett og badekar. Deler av badet har skråtak under høyde på 1,9 meter. Eget toalettrom i oppgang i annen etasje. med toalett og håndvask. Kjøkkenet er fra 1996/1997 og utført med profilerte malte fronter. Hvitevarer i stålutførelse av nyere dato. Vegger med ubehandlet trepanel. Koketopp og innebygd stekeovn, oppvaskmaskin. Hovedsoverommet i annen etasje er etterisolert og med nytt gulv og ny himling i 2016. Fra dette rommet er det også utgang til en ny veranda med utsikt over tunet og nærområdet.
Innvendige overflater: Parkett, laminater, heltregulv og belegg. Fliser med varmekabler i inngangsparti.
Vegger: Panel, tapeter eller malt strie.
Himlinger: paneler og malte plater.

Driftsbygning/stall:
Den nordre delen av bygningen ble oppført i 1977. Bygningen er senere blitt påbygd både i 1986 og 1996.
Det er til sammen 10 stallplasser i driftsbygningen. I ett rom med separat inngang er det 3 hestebokser. God takhøyde på 2,9 m og areal på 48 kvm. Lengst mot sør av det opprinnelige bygget er det nok et stallrom med tre bokser. God takhøyde og noe mindre areal på 44 kvm. Nybygget fra 1986/1996 er avdelt med en romslig isolert stall med 4 bokser. God takhøyde og god plass til stell av hest. Videre i bygningen er det et vaskerom på 26 kvm. med varmt og kaldt vann. Fra vaskerommet er det dør til eget utstyrsrom og oppgang til loft. Resten av arealet på 61 kvm. er innredet som høytørke med kjørbart gulv med perforerte stålplater. Vifte med trykkanal er fjernet og arealet benyttes til oppbevaring av høy. Hit er det også tilkomst via den nederste stallen. Tilkomst via skyvedør med åpning bredde 3,7 m. og høyde 4,0 m.
På baksiden av bygget er det innkjøring til et større kjellerrom samt to mindre rom.

Oppvarming, piper og ildsteder

Luft til luft varmepumpe. Ved og strøm. To piper. Peis og vedovner tilkoblet hver sin pipe. Pipene er utvendig beslått. Bad/vaskerom i annen etasje har varmekabler.

Reguleringsforhold

Mindre deler av gården inngår i to reguleringsplaner. Resten av gården er uregulert.
Reguleringsplan Ny vei fra Krosby til Tovengen – Romskollen. Off. vei, fortau, gang-/sykkelvei, annen veigrunn – grøntareal, LNFområde/midlertidig anleggsområde.
Det er forslag til reguleringsbestemmelser for Romskollen. Forslaget er byggeområde for bolig, frittliggende småhusbebyggelse, bolig, blokkbebyggelse. Kjørevei, gang og sykkelvei. Lekeplass og bevaring av landskap og vegetasjon. Det vil bli anlagt vei langs tomtegrensen syd for denne eiendom.

Bebyggelsesplan. Kommuneplan Kommuneplanens arealdel Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF), LNF-F hvor friluftsliv er dominerende, ny veiforbindelse, bolig, friområde. Periode: 2008-2019

Eventuell fremtidig omregulering

Ved omregulering eller ekspropriasjon av gårdens areal til bolig-, næring- eller fritidsareal, skal selger og kjøper dele nettogevinsten ved videresalg, eller ved verdiøkning grunnet omregulering/ekspropriasjon, med 40% til selger og 60% til kjøper. Denne bestemmelsen skal gjelde i 10 år fra tinglysning av skjøtet. Klausulen søkes tinglyst.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn.

Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort.

Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør.
Selger opplyser at det på gården er en nedgravd parafintank på 1200 liter.

Prisantydning inkl. omkostninger

6 970 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
174 250,- (Dokumentavgift)
9 200,- (Boligkjøperforsikring HELP 9200 (valgfritt))
199,50 (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr obligasjon)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
——————————————————–
184 699,50 (Omkostninger totalt)
——————————————————–
7 154 699,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Odel – Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon.
Det er ikke odel på gården.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller il fax nr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.
Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt ‘som den er’

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt ‘som han er’ eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Kim André Johansen

Eiendomsmegler MNEF

kim@koppanglandbruk.no Kontakt oss

Osloveien 260 , 1815 Askim

FINN.NO Plugin by HIRVI