Ketil Koppang

Idyllisk og sjarmerende småbruk i Onsøy

Elingårdsveien 31 , 1621 Gressvik

Prisantydning

3 600 000,-

Kommunale avg.: 6 000,-

Type lokale
Gårdsbruk/Småbruk
Areal
96 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Tomteareal
9963 m²
Byggeår
1910
Energimerking
G

Velkommen

Sjarmerende idyll – en virkelig perle i Onsøy.

Beliggenhet

Tunet ligger i rolige omgivelser i vakkert og viktig kulturhistorisk landskap i Elingårdslettas sørøstre hjørne. Det er meget gode solforhold på tunet. Eiendommen ligger i nærheten av Elingaard herregård
Det kort vei til Hankøsundet, Huseby og Hankø golfklubb og Engelsviken med restauranter og fiskebutikk.
Det er ca. 6 km. til skoler, barnehage og idrettsanlegg på Manstad.

Tunet inneholder bolighus, låve og vognskjul. Oppgradering av bolighuset må påregnes.

Adkomst

Adkomst fra Fredrikstad: Følg Mosseveien frem til Skåra, ta til venstre inn RV 116 – Husebyveien. Følg Husebyveien i ca. 3,5 km og ta deretter til venstre inn Elingårdveien og følge veien i ca. 1 km. Ta deretter siste vei til venstre før du kommer til Elingaard Herregård. Følg denne veien og hold tll venstre og du er på eiendommen.

Jord, skog og tun

Eiendommen er på totalt 10 daa. (10.000 kvm) hvorav 4,5 daa. jord og 2,1 daa. skog og 3,4 daa.

Innhold og standard

BOLIGHUS:
Antatt oppført i 1910.
P-rom: 1. etg.: 59 kvm. og 2. etg: 37 kvm, samlet 96 kvm.
BRA: 1. etg.: 59 kvm og 2. etg. 46 kvm, samlet 105 kvm.

1. etasje inneholder vindfang, trapperom, kjøkken, peisestue og spisestue.
2. inneholder trapperom, bad, kjøkken, stue og soverom.
Kjeller: Består av lite rom og krypkjeller.

Det er kjøkken i begge etasjene. I 1. etasje er det malte og lakkerte fronter med vask og blandebatteri, malt benkeplate med v.v. breder under benken. I 2. etasje er det et mindre kjøkken med enkle innredning.

Boligen er sannsynlig fundamentert på fjell med gråsteinsmur. Yttervegger er sannsynlig vis oppført i knubb og er kledd utvendig med stående kledning. Vinduene er med enkle glass og malte trerammer. Det er noe fukt/råte i bjelkelag/svill og spor etter borebille/barkbille.
Takkonstruksjonen av sperrer med saltakløsning og isolert mot oppholdsrom. Yttertak er takket med undersløyfer, sløyfer og rød teglsten. Omlagt i 2011 og gammel teglsten lagt tilbake. Takrenner, nedløp og beslag av stål og pipe med kragebeslag over tak.

Det elektriske anlegget i 1. etasje samt sikringer er utbedret i 2011. Eldre planlegg i 2. etasje. Godkjent av el-kontroll 27.03.14.

Det forutsettes at selgers egenerklæring og tilstandsrapport gjennomgås før budgivning.

LÅVE
Byggeåret er ukjent.
Areal: 1. etasje 68 kvm, hems 9 kvm, samlet 77 kvm.
Inneholder utedo, gang, vedbod, og 3 boder og uinnredet loftsrom.
Det er innredet for 2 rom til kontor/oppholdsrom. Det er ikke søkt om bruksendring.

Bygget er oppført på støpt ringmur og pilarer til fjell. Vegger er oppført i grovt bindingsverk og med utvendig panel. Saltak tekket med teglsten med renner og beslag av stål. Taket er lagt om og sperrekonstruksjonen er forsterket, samt nye renner, nedløp og beslag i 2011. Støpte gulv og trebjelkelag innvendig. Utedo.

Grunnmuren på låvens vestre gavl er murt på fjell. Ca 2,5 meter midt på veggen, skjer møtet i en forsenkning der det tidvis kan stå vann, maksimalt 15 cm opp på grunnmuren. Her har muren lettere skader som bør utbedres.

GARASJE:
Oppført i 1978.
Areal: BTA 51 kvm.
Dobbel garasje bygg i trekonstruksjon med utvendig panel. Ringmur av betong. Saltak med takplater av stål. Store skyveporter av tre. Steinlagt gulv.

Oppvarming, piper og ildsteder

Det er panelovner og vedovn i 1. etasje og i 2. etasje. Vedovnen i 1.etasje er ny i 2011.
Pipen er oppført i tegl med kragebeslag. .Pipen ble rehabilitert med innvendig stålrør og murt pipe over tak med kragebeslag og skiferavdekning i 2011.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i uregulert område og i kommuneplans arealdel for LNF (landbruk, friluft og natur).
Formål i kommuneplan er hensyn landskap (550), bevaring av kulturmiljø (570) og tiltak for stedbunden næring (5100). Kommuneplan kan lastes ned på kommunene hjemmesider eller via megler.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn.

Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort.

Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør.

Prisantydning inkl. omkostninger

3 600 000,- (Prisantydning)

Omkostninger

——————————————————–
3 600 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Odel – Konsesjon

Eiendommen er hverken odelseiendom eller konsesjonspliktig.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller il fax nr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.
Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt ‘som den er’

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt ‘som han er’ eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lars-Ole Frøland

Eiendomsmegler

lars@koppanglandbruk.no Kontakt oss

Elingårdsveien 31 , 1621 Gressvik

FINN.NO Plugin by HIRVI