Ketil Koppang

Jeløy – Herskapelig strandeiendom med vestvendt utsikt til Oslofjorden

Fugleviklia 30 og 32 , 1514 Moss

Prisantydning

19 800 000,-

Kommunale avg.: 20 508,-

Type lokale
Gårdsbruk/Småbruk
Areal
288 m²
Bruttoareal
1361 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Tomteareal
621471 m²
Byggeår
1866

Velkommen til Fuglevik gård

Jeløy – et enestående stykke Østfold.
Jeløy er et fantastisk sted som for mange er forbundet med sjø, strand og sol – ikke minst spektakulær natur med unikt kystlandskap og mange flotte landbrukseiendommer. En av disse er Fuglevik gård – en eiendom med en særdeles god beliggenhet på vestsiden av Jeløy. Fra tunet har man utsikt over Rambergbukta/Oslofjorden og over til Vestfold. Her kan man følge båttrafikken ut og inn fra Oslo og Drammen eller man kan oppleve skjærgården med egen båt.

Som nærmeste nabo til Rambergbukta naturreservat har man flott utsikt over våtmarksområde med et yrende fugleliv. Reservatet ble etablert i 1992 og er kanskje en av de viktigste våtmarksområdene i Østfold.
På Fuglevik gård bor du på en unik eiendom med kulturlandskapet rundt deg men allikevel med nærhet til de fleste fasiliteter og Moss by. På øya har du Refnes gods, unikt turterreng, kyststier og Galleri F15 for å nevne noe.

Et vakkert gårdstun er hjertet av eiendommen. Gården består av en rekke gode bygninger, og kronen er et romslig og pent våningshus. Videre er det en kårbolig, et sommerhus, et bryggerhus, låve/fjøs/stall, redskapshus mm. Både våningshuset og kårboligen er registrert som boenhet. På gården ligger det også to brygger.

Dette er en engangsmulighet til å sikre seg en av Oslofjordens beste eiendommer. Ta kontakt for påmelding til visning.

Beliggenhet

En fantastisk beliggenhet i kulturlandskapet med kort vei til det meste. Til Moss sentrum tar det kun 10-12 minutter med bil, tll Oslo tar det ca 50 min.
På Jeløy er det både skoler, barnehager og butikker. Gården ligger omtrent midt på vestsiden av Jeløy med fri utsikt ut i Oslofjorden.

Adkomst

Fra Moss sentrum:
Kjør riksvei 19 mot Jeløy og fergekaien. Følg veien rett frem i rundkjøring og over broen til Jeløy. Kjør i ca. 550 meter fra broen og ta så til høyre inn i Gimleveien. Følg Gimleveien i ca. 650 meter og ta til høyre inn i Nesveien. Følg Nesveien i ca. 3,2 km. og hold til venstre i Y-kryss. Etter ca. 360 meter går Fugleviklia til venstre. Følg veien og du kommer frem til Fuglevik gård.

Jord, skog og tun

Rundt tunet og ved hovedhuset er det opparbeidet en god hage med gressplen, hekker og trivelige uteplasser.

Jordbruksareal:
Eiendommen er på totalt 621 daa. hvorav fulldyrka er 114,6 daa og innmarksbeite er 10,3 daa.
Den dyrka marka består av ren sandjord og egner seg til grønnsaker og poteter. Det drives i dag med brokkoli, løk, poteter i hovedsak.
Det ble påvist PCN i 2012 («potetål»).

Skog:
Skog er på totalt 444,7 daa produktiv areal.
Skog av høg bonitet – 199 daa.
Skog av middels bonitet – 233 daa.
Skog av lav bonitet – 12 daa.
Biotoper – 3,6 daa.

Det er i hovedsak furuskog (70%) men også gran (15%) og furu (15%). Estimert gjenværende skog er ca. 500 kubikk.
Brutto verdi av virke er estimert til kr. 348,- pr. kubikk. Fratrukket hogst, kjøring og tynning etc. gir det en netto tømmerpris på kr. 153,- pr kubikk.
Tilvekst pr. d.d. er 175,95 kubikk pr. år.

Jakt

Det ligger jaktrettigheter til eiendommen.

Innhold og standard

Staselig våningshus:
Opprinnelig oppført i 1866 og ombygd i 1947 med blant annet en ekstra etasje.
Bruksarealet:
1.etasje: ca 153 kvm.
2.etasje: ca 139 kvm.
Kjeller: ca. 27 kvm.
Loft: ca. 41 kvm.
Sum bygning: ca 360 kvm.

Primærrom totalt:
1.etg: Gang, hall, kjøkken, dagligstue/kontor, stue, spisestue, vindfang. ca 149 kvm
2 etg: To bad, sal, trapperom, tre soverom og toalettrom. ca 139 kvm.
Sum bygning: ca 288 kvm.
I kjeller er det rom med lav takhøyde og på loftet er det råloft.

Våningshuset er et staselig bygg med mansardtak med halvvalm i gavler og saltak for luftebalkong og hovedinngang, samt takopplett for alle vinduene i langveggen.
Bygningen er smakfullt innredet. Kjøkkenet og stuene er vendt mot vest med en fantastisk utsikt fra stuene. Fra spisestuen har man utgang til flott uteplass som er delvis overbygd, samt til hageanlegget. Bad i 1. og 2. etasje er fra 2002 og tiltalende og pent utført. Badet i 1. etg. har søylevask med speil, dusjkabinett samt toalett. Badet i 2. etasje har badekar med løveføtter, baderomsinnredning med søylevask og glassbord på søyler samt toalett.
Kjøkkenet er også fra 2002.
Vedovner i første etasje med parafin og peiser samt klebersteinovn i stuen.
Ved, elektrisk og parafin.

Bygget er fundament på gråsteinsmur. Jordgulv i kjeller. Bygningen er fornyet i 1947 på den gammel gråsteinsmuren. Bygningen er satt opp i tømmer/bindingsverk og utvendig original panel med delingslist i etasjeskille. Utvendig kledd tømmermannspanel. Originale vinduer. Mansardtak halvvalm med Hollandsk glasért takstein fra den tidsepoke (1947). Takrenner og beslag.

Kårbolig med garasje:
Oppført 1969 og modernisert i 2002.
Bruksareal én etasje: ca. 138 kvm.
Primærrom én etasje: Bad, tre ganger, kjøkken, stue, spisestue, vindfang og tre soverom, ca. 124 kvm.

Bygget er oppført over en etasje og inneholder bad, kjøkken, stue, spisestue, vindfang bod og 3 soverom og flere gangarealer. Huset er pusset opp fullt ut innvendig i 2013 og holder en god og fin standard.
Kårboligen har en fantastisk utsikt over Rambergbukta/Oslofjorden og vestvendt og solrik beliggende.
Terrasse med tilgang fra stue og trapp til terreng.
Ved og parafinfyring.

Bygget er fundamentert på ringmur med lufteventiler. Bygningen er oppført i bindingsverk med stående malt/beiset kledning. Saltak tekket med takstein, takstige og takrenner med nedløp. Bygget hadde en større vedlikeholdsrunde i 2002.
Enkel garasje/carport fundamentert på ringmur med betonggulv.

For ytterligere informasjon våningshuset og kårboligen henvises det til vedlagt tilstandsrapport.

Bryggerhus:
Oppført: 1800-tallet.
Areal: BTA 67 kvm.
1. etasje består av gang, kjøkken, stue og ett soverom.
2. etasje består av gang og ett soverom.

Lite, koselig bygg med gråsteinsmur med grue. Bygget er SEFRAK-registrert.
Det er innlagt vann og nytt tak og takrenner fra 1996.

Sommerhus:
Antatt oppført i 1946.
Bygget ovenfor tunet sydvendt med masse sol.
Areal: BTA: 97 kvm. Arealmålingen er kun målt på kart og kan ha avvik i følge takstdokumentet.

Bygningen er oppført i bindingsverk over to etasjer og inneholder kjøkken, gang, bad, stue og to soverom. På sommerhuset er det i perioden 2012-2015 skiftet utvendig panel, vinduer og ytterdører. Det er også nytt tak og takrenner fra 1996.
Toalett er beregnet for sommerbruk, tørrtoalett og servant.

Låve:
Oppført ca.1947.
Areal: BTA ca. 495 kvm. Arealet er oppgitt av eier.

Låven inneholder tidligere fòrlager, gangarealer, ombygget fjøs til gilderom, diverse lagerrom. Kjørebro.
Gråsteinsmur. Bygget er oppført i bindingsverk med utvendig malt panel. Saltak tekket med profilerte plater. Kjørebro i grovt bindingsverk. Takoverbygget areal på baksiden av bygningen for lettlager.

Potetkjeller:
Oppføringstidspunktet er ukjent.
Arealet er ikke oppmålt.
Bygget er ikke i bruk.

Saghus:
Oppføringstidspunktet er ukjent.
Areal: BTA ca. 80 kvm.
Innredet med sagutstyr for bondeskur. Sagen er ikke i bruk.

Redskapshus:
Oppføringstidspunktet er ukjent.
Areal: Ikke oppmålt

Brygger

På eiendommen er det to bryggeanlegg. Begge bryggene tilhører eiendommen. De ble bygget på 1960/70-tallet hvor hytteeiere og fastboende på eiendommen stilte opp kostnadsmessig.
De fikk derfor tildelt båtplasser kostnadsfritt. Det er dannet båtforening ved begge brygger. Det betales årlig leie pr. båtplass hvor inntektene går til en bryggekonto som igjen benyttes til vedlikehold av brygga samt mudring.
Grunneier har ingen leieinntekter. Grunneier er fritatt økonomisk med hensyn til båtplasser.
Det er i tillegg dannet et vei veld hvor hytteeiere / fastboende går sammen om vedlikehold av veiene på eiendommen.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i uregulert område og i kommuneplanens arealdel for LNF (landbruk, friluft og natur).
Det er registrert fredede kulturminner, rødlistede arter og verneområder på eiendommen.

Tomtefeste

Selger er grunneier til 12 festede tomter.
Tomtene er opprettet med egne gårds- og bruksnummer. Disse tomtene følger ikke hovedbølet ved salg. Forkjøpsrett og festeavgift beholdes av selger.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn.

Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Hovedbygningen overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort.

Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør.

Odel – Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon fremkommer i prospektet.

I følge eier har samtlige odelsberettigede fraskrevet seg odelen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller il fax nr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.
Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt ‘som den er’

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt ‘som han er’ eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lars-Ole Frøland

Eiendomsmegler

lars@koppanglandbruk.no Kontakt oss

Visning

Visning søndag 19/11. Kontakt megler for påmelding og tidspunkt.

Fugleviklia 30 og 32 , 1514 Moss

FINN.NO Plugin by HIRVI