Ketil Koppang

Kulturhistorisk perle

Snertingdalsvegen 2430 , 2838 Snertingdal

Prisantydning

4 300 000,-

Kommunale avg.: 3 873,-

Type lokale
Gårdsbruk/Småbruk
Areal
87 m²
Bruttoareal
102 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Tomteareal
24900 m²
Byggeår
1872
Energimerking
G

Velkommen

Velkommen til Kvernlien Gård!

Bruket er en kulturhistorisk perle som ligger naturskjønt til ved utløpet av Røstadvatnet i Snertingdal. Området er et eldorado for rekreasjon, ferie og friluftsinteresserte, og vinterstid er det enkel tilgang til et stort skiløypenett og mange ubrøytede skogsbilveier perfekt for hundekjøring. Med sine totalt 24,9 daa, hvorav 10,8 daa er dyrka mark, er bruket konsesjonsfritt. Samtidig er det gode muligheter også for næringsvirksomhet. Gården er tilskuddsberettiget på flere områder – både kultur, landbruk og turisme -, dyrka marka er Debiogodkjent (økologisk) og det medfølger både fall- og fiskerettigheter i det mange mener er Gjøvikregionens beste ørretelv. I kombinasjon med de komplette industrielle kulturminnene på eiendommen som private vannveier, damanlegg med sluser, egen mølle som nylig er restaurert, tømmersagbruk og smie er dette en spennende og unik gård som bare må oppleves!

Ytterligere informasjon om eiendommen vil bli gitt i det følgende.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Gjøvik kommune, ca 7 km nord/vest for sentrum i Snertingdalen. I Snertingdal sentrum finnes butikker, bensinstasjon, skole, barnehage, aldershjem, fysikalsk institutt, treningssenter, bilverksted, frisørsalonger og annen næringsvirksomhet. Avstand til Gjøvik er ca 30 km hvor jernbane og byfasiliteter finnes. Kjøretid til Lillehammer er 40 minutter og til Oslo 2 timer. Det er gode bussforbindelser.

Adkomst

Eiendommen har adkomst via en ca. 400 m lang privat gårdsveg med avkjørsel fra Snertingdalsvegen (fv 249). Ved avkjørselen ligger det et gammelt, rødmalt frørenseri som tilhører gården.

Jord, skog og tun

Eiendommen består av totalt 24,9 daa, hvorav 10,8 daa er fulldyrka mark. Dyrka marka ligger i to separate teiger – begge ble grøftet, pløyd og nysådd i 2014/2015. Eier opplyser at eiendommen er landbruksregistrert og at dyrka marka er Debio-godkjent i 2016 (økonologisk).

I tillegg til jorda har eiendommen 8 daa skog og 6,1 daa annet areal.

Tunet på eiendommen er idyllisk beliiggende nede ved Storelva og består av låve, bolighus, to gjestehytter, garasje, smie, vedskjul, nyrestaurert mølle og saghus. Det er satt opp gjerde med strømtråd på begge sider rundt dyrka marka som ligger inntil bolighus og låve, dels en restaurert skigard (244 m.), og med helt ny gårdsport. Dette holder beitedyr på utmarksbeite ute, samt at selger har hatt hunder som på grunn av gjerdene har kunnet boltre seg fritt på et stort areal rett utenfor stuedøra.

Mellom tunet og Røstadvatnet er det inne på eiendommen koselige, velholdte vannveier og damsluser. Den gamle steinbroa ved inntaksdammen og steinmuren langs vannkanalen ble renovert så sent som i 2016.

Eier opplyser for øvrig at det har vært utført omfattende drenering/grøfting og flomsikring av hele eiendommen fra 2014 til og med 2017 slik at i praksis alle arealer er nå grøftet og drenert – både gårdsplassen og arealene ved hovedhuset, låven, smia og mølla. Det er også etablert nye grøfter til gårdsvegen, lagt ned nye stikkrenner og påført 200 tonn frese-asfaltmasse. I tillegg er traktorvegen bak låven er blitt dosert om og pålagt frese-asfaltmasse og nytt stikkrør, samt at bekken langs traktorvegen er grøftet helt ned til elva. Ny moderne kjørebro over elva ble dessuten bygget i 2007 og broa skal tåle inntil 55 tonn. Kvernlien gård betalte 50% av kostnadene for brua og div. skogeiere betalte de resterende 50% for å kunne benytte vegen. Det mangler dokumentasjon på hvem som faktisk eier selve vegen. Kun Kvernlien gård bor langs denne, men den benyttes også av skytterlagets medlemmer, samt av lokalbefolkningen som adkomst til elva eller skogen. Det er lite kjøring og det er ikke etablert veilag for denne gårdsveien.

Innhold og standard

Bolig
Huset er opprinnelig bygd i 1872 med et tilbygg fra 1959. Det har støpt/murt grunnmur og yttervegger i bindingsverkskonstruksjoner og laft utvendig kledd med malt panel. Første etasje inneholder gang, åpen stue/kjøkken med utgang til platting med markise over, bad, soverom og bod. I andre etasje er det er disponibelt rom. Huset har ny (2014) vannpumpe i kjeller, nytt røropplegg og ny innmat i sikringsskap (automatsikringer). Det er satt på nye takrenner (2014) og utført drenering. Nåværende eier har i 2017 også tatt ut etasjeskillet i den opprinnelige laftedelen fra 1872 og hentet frem de flotte, gamle tømmerveggene. Dette rommet har nå luftig takhøyde – ca. 4,40 m. – og godt med lys. Taket er også blitt renovert og etterisolert med innsprøyting av treflis fra Hunton, det er montert flere nye vinduer, satt inn ny eksklusiv heltre-inngangsdør og verandadør, samt at huset er nymalt utvendig. Enkelte av vinduene på stua mangler lufting, så dette må påregnes ordnet. Stue/kjøkken-delen er ikke ferdig, så her kan kjøper selv påvirke hvordan sluttresultatet skal bli. Boligen varmes opp med ny varmepumpe luft/luft og en moderne, rentbrennende peisovn. Utedelen av varmepumpa er plasset nedenfor boligen med rørtilførsel i bakken. Det er også lagt ledning i bakken mellom boligen og et rom i låven til strømagregat som kan brukes dersom det skulle bli strømbrudd/linjebrudd. Det er ligger også klart opplegg for TV og Wifi-tilknytning.

To stk. gjestehytter
Begge hyttene er oppført i laft i 2015 oppsatt på steiner og med brukte Rørosvinduer. Byggene er på ca. 26 kvm bruttoareal og inneholdet ett rom med kjøkkenkrok (kjøkkenbenk, kjøleskap og kjøkkenfasiliteter) og har overbygget inngangsparti. Det er innlagt elekrisitet. Den ene hytta har Tv-anenne og Wifi-modem. Det er også innlagt vann for sommerbruk i begge hytter. (Vannledningene ligger ikke på frostfri dybde.) Den ene hytta har hatt noe maur, men det er opplyst at dette ikke er stokkmaur. Hyttene er påført treolje i 2016. Byggene fungerer kjempefint som innkvartering for gjester, der de får sitt eget private areal å trekke seg tilbake til.

Låve
Låven er oppsatt i 1951 på støpt/murt grunnmur med plasstøpt betongdekke mellom møkkjeller og fjøs. Den har bindingsverkskonstruksjon kledd med trepanel sist malt i 2015. I fjøsdelen er de innvendige veggene pussede blokker. Første etasje inneholder garasje, lager, samt tidligere fjøs og stall. Andre etasje består av høyloft og tredje etasje kjørebru der den utvendige låvebrua er tatt ned. Møkkjelleren er drenert og omgjort til garasje. Bygningen har et bruttoareal på ca. 311 kvm og fremstår som velholdt og praktisk.

Garasje
Garasjen er bygd i 1964, uisolert og uten grunnmur. Den har et bruttoareal på 19 kvm og er tatt godt vare på/vedlikeholdt – herunder ble den malt utvendig i 2015.

Smie
Smia er oppsatt i laft på fundamenter av stablet stein. Utvendig er den delvis kledd med umalt trepanel. Taket er tekket med metallplater, takrenner og nedløp. Den har et tilbygg overbygget i bindingsverk på en side. Smia inneholder grue og esse, og har et koselig avdelt rom med takke. Bygningen er velholdt alderen tatt i betraktning. For smia foreligger det ferdig bygningsvernsplan som grunnlag for søknad om støtte fra kulturminnefondet.

Vedskjul
Vedskjulet er en enkel bygning oppsatt i bindingsverkskonstruksjoner fundamentert på steiner og utvendig kledd med umalt trepanel. Her er det behov for enkelte reparasjons- og vedlikeholdsarbeider.

Mølle og saghus
Dette er en spennende og unik laftet tømmerbygning fra 1872 som i 2017 har gjennomgått betydelig vedlikeholds- og reparasjonsarbeider utført av folk med kompetanse på bygningsvern, herunder har eier mottatt en utdypende rapport over arbeidene fra utførende entreprenør. Bygningen er restaurert med tanke på ny mølledrift og skal være godt ivaretatt for lang tid fremover. Mølla – kombinert med damsluser og vannveier – er av Mjøsmuseet blitt karakterisert som det mest komplette industrielle kulturminne i dette området og arbeidet er følgelig også blitt utført med støtte fra Norsk Kulturminnefond. I underetasjen er det «maskin-rom» med blant annet el-motor og diverse reimbaner. I første og andre etasjer finnes i følge eier komplett mølleutstyr med blant annet to store steinkverner, vedfyrt korntørke, samt et lite snekkerverksted med kontor. Når det gjelder selve saga så må den vatres og repareres før eventuell bruk. Det er montert ny automatisert strømmåler i mølla.

Det var sammenhengende mølledrift på Kvernlien fra 1872 til 1992. Kvernlien revolusjonerte mølledriften i dalen, med en dengang moderne mølle som på det meste kvernet 750 tonn mel i året.

Frørenseri
Denne bygningen står oppe ved avkjøringen fra Snertingdalsvegen og oppført i bindingsverk fundamentert på stein og utvendig kledd med malt trepanel. Siste utvendige maling skjedde i 2015. Bygningen inneholdet i følge eier et tidstypisk og komplett anlegg for rensing og beising av frø. Den fremstår som i orden, men er noe preget av tidens tann.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger på kartblad 8 – midtre Snertingdal – i gjeldende kommuneplan (2014-2026) og er der lagt ut som LNFR-område for tiltak basert på gårdens ressursgrunnlag.

Kjøper har selv ansvar for å avklare eventuelle egne planer for eiendommen med planmyndighetene.

Tilpasses

Kvernlien er grunneier og innehar fall-og elverettigheter i Storelva. Kvernlien eier også damanlegget i elva med fall og sluseanlegg. Storelva er en god ørrettelv med mange fine fiskekulper som Kvernlien har fiskerettigheter i. Også Røstadvatnet er et godt fiskevatn og gården har båtplass ved utløpet.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn.

Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort.

Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør.

Prisantydning inkl. omkostninger

4 300 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
107 500,- (Dokumentavgift)
598,50 (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr obligasjon)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
——————————————————–
109 148,50 (Omkostninger totalt)
——————————————————–
4 409 148,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Odel – Konsesjon

Eiendommen er både odel- og konsesjonsfri, og det er dermed heller ikke boplikt.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Budgivning

Det forutsettes at budgivere har lastet ned/hentet inn fullstendig salgsoppgave med vedlegg og gjort seg kjent med denne, da den teksten som fremkommer via Finn.no-annonsen er mangelfull.

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller il fax nr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.
Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt ‘som den er’

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt ‘som han er’ eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Knut Westrum

Advokat

knut@koppanglandbruk.no Kontakt oss

Snertingdalsvegen 2430 , 2838 Snertingdal

FINN.NO Plugin by HIRVI