Ketil Koppang

Landbrukseiendom i vakre omgivelser. Lofoten.

Valbergveien 2378 , 8357 Valberg

Prisantydning

2 200 000,-

Kommunale avg.: 5 000,-

Type lokale
Gårdsbruk/Småbruk
Areal
132 m²
Bruttoareal
232 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Tomteareal
271200 m²
Byggeår
1983
Energimerking
F

Velkommen

Velkommen til Vikjord i vakre Lofoten. Landbrukseiendommen ligger i Vestvågøy kommune på et idyllisk sted mellom Leknes og Svolvær. Gården har et fantastisk skue ut mot Henningsvær i havgapet. Her bor tett på og lever man i pakt med naturen. Lofoten forbindes med Skreifiske og fantastisk natur. Har du en drøm om et småbruk, eller å flytte til vakre Lofoten? Nå kan du kombinere begge deler i spektakulære i Malnesvika i Lofoten. Majestetiske fjell og det livs-givende havet er næromgivelsene til denne koselige gården.

Beliggenhet

Gården ligger på en idyllisk plass som heter Vikjord i Malnesvika. Dette er midt i Lofoten mellom Leknes og Svolvær. Lofoten er en kjent og kjær øygruppe i Nordland fylke som ligger på 67. og 68. breddegrad, vest i havet nord for Polarsirkelen. Lofoten er kjent for en særegen natur med fjell og tinder, storhav og lune viker, strender og store uberørte landområder. Foruten eksotisk natur er Lofoten kjent for skreifiske. Denne store Torske fisken setter sitt preg på omgivelsene hvor hjell med tørrfisk er vanlig syn. Skreien regnes som Norges eldste eksportprodukt og omkring 40 % av skreien gyter i Lofoten-området i februar-april. Gården ligger i Vestvågøy i kommune. Det er Leknes som er administrasjonssenteret i Vestvågøy. Leknes er sammen med Svolvær en av to byer i Lofoten. Leknes har et veldig bredt utvalg av butikker og er handelssentrum for Vest-Lofoten. Lofotsenteret. Avstanden til Leknes er ca. 32 km og ca. 37 km til Svolvær. Begge steder har flyplass. Vikjord ligger vest i Malnes-vika med utsikt mot sør i retning Henningsvær. Lofottorsken fra Henningsvær er kjent gjennom Torbjørn Egners «Torskevise» Til Henningsvær er det ca. 29 km kjøretur.

Adkomst

Europavei 10 er hovedvei gjennom øyriket. På Vestvågøy går E10 på nordsiden av fjellene og Fv 815 går på sydsiden. Vikjkord ligger intil fylkesveien, Valbergveien 2378 i Malnesvika.

Jord, skog og tun

Jord ca. 53 daa., annet ca. 217 daa., Totalt ca. 271 daa. Gården har tradisjonelt vært sauehold på gården. De senere år har jorda vært utleid. Jordas ressursgrunnlag og fjøset har en god kapasitet for 50 sau. Det har på det meste vært opp til 70 sau på gården. Jorden har grasporduksjon og det vil bli slått inneværende år. Det er opp til ny eier hvordan han vil drive jorda videre. Selger kan være behjelpelig med å finne leier til jorda dersom han ikke ønsker å drive jorda selv.

Innhold og standard

Eiendommens tun ligger med en sydvendt, solrik og vid utsikt. Bygningene fremstår i generelt god stand ut i fra byggeår. Bolighuset er bygget i 1983 og har i det vesentlige bestanddeler fra byggetiden. Ut i fra alder må det påregnes rehabilitering. Huset er en enebolig i 1 etasje + loft og med uinnredet kjeller.
Garasje/redskapshus er bygget i år 1994 og er normalt godt utrustet og vedlikeholdt. Takplater på sydvestre del av taket ble revet av i en storm. Her er det nye plater men selger kan ikke garantere for mulige fuktskader på konstruksjonen. Dette er en stor garasjebygning/redskapsbygning i 1 etasje med innredet rom for opphold samt grovkjøkken og et kjølerom. Driftsbygning er i 1 etasje + gjødselkjeller og låve. Driftsbygningen som opprinnelig ble bygget i 1959, og ble noe renovert utvendig/innvendig i 2002. Dette er en tradisjonell driftsbygning.

Våningshus (p- rom 132 kvm.)
Kjeller: Kjellergang u/terrasse- uinnredet
1. etasje; Entré, gang m/trapp til loft, kontor/soverom, dusj/wc, vaskerom, kjøkken og stue/spisestue
Loft: gang m/trapp til 1.etasje, loftstue, 4 soverom, bad og kott.

Driftsbygning (Bta. 426 kvm.)
Kjeller; Gjødselkjeller
1. etasje; Fjøsgang – fjøs – silorom.
Låve

Uthus/garasje (Bta. 156 kvm.)
1. etasje; Grovkjøkken – kjølerom – dobbelgarasje – redskapsrom/garasje – innredet rom.

Oppvarming, piper og ildsteder

Vedovn og elektrisk. Varmekabler i gulv på dusj/wc og vaskerom. Luft til luft varmepumpe i stuen. Det er også Eswa i tak kjøkken og stue samt tak og gulv baderom på loft som ikke er i bruk.

Reguleringsforhold

Deler av eiendom ligger i et område avsatt til spredt bolig (SBF18) og resten ligger innenfor landbruk, natur og friluftsområde (LNF).

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn.

Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort.

Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Det kan være aktuelt at en del redskap og løsøre følger handelen etter nærmere avtale.

Prisantydning inkl. omkostninger

2 200 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
55 000,- (Dokumentavgift)
199,50 (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr obligasjon)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
——————————————————–
56 249,50 (Omkostninger totalt)
——————————————————–
2 256 249,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Odel – Konsesjon

Det hviler odel på eiendommen. Alle kjente odelsberettigede har fraskrevet seg odel. Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller il fax nr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.
Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt ‘som den er’

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt ‘som han er’ eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Pål Ivar Lauritzen

Eiendomsmegler

paal@koppanglandbruk.no Kontakt oss

Visning

Ta kontakt med megler. Mulighet for visning 16 og 17 september.

Valbergveien 2378 , 8357 Valberg

FINN.NO Plugin by HIRVI