Ketil Koppang

Unik mulighet ved Mjøsas bredder

Stokkevegen 139 , 2825 Gjøvik

Prisantydning

13 500 000,-

Kommunale avg.: 28 782,-

Type lokale
Gårdsbruk/Småbruk
Areal
379 m²
Bruttoareal
623 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Tomteareal
1612000 m²
Byggeår
1810
Energimerking
G

Velkommen

Velkommen til Stokke Nedre!

Idylliske Stokke Nedre er et godt utgangspunkt for både ordinær landbruksdrift og gårdsturisme. Gården har et variert ressursgrunnlag og en sentral beliggenhet midt mellom Mjøsbyene Gjøvik, Hamar og Lillehammer. Den har et totalareal på ca. 1.612 daa, hvorav ca. 191 daa dyrka mark og ca. 1.375 daa produktiv skog. På tunet ligger blant annet to staselige våningshus, hvorav det ene er tilrettelagt for selskaper, arrangementer og overnatting, et totalrenovert stabbur som også har rom for overnatting, samt en stor driftsbygning. Et steinkast fra tunet har gården en ca. 800 meter lang strandlinje som innbyr til friluftsaktiviteter og rekreasjon, og tre hytter nede ved Mjøskanten egnet for kortidsutleie. Nåværende eiere har gjort en solid innsats med å opparbeide Stokke Nedre til et velkjent og velrenommert sted for seminarer og selskaper mv., så her ligger det muligheter for den som vil! Gå gjerne inn på gårdens hjemmeside: www.stokkenedre.no og les mer om gården og virksomheten. Samtidig ligger det ingen forpliktelser til å videreføre gårdsturisme-delen. Dersom ny eier ønsker å utelukkende drive tradisjonelt landbruk, er det selvsagt fullt mulig.

For videopresentasjon trykk «separat presentasjon» på høyre side av skjermen.

Beliggenhet

Stokke Nedre ligger ca. 130 m.o.h. langs RV4 ca. 11 km nord for Gjøvik ved utløpet av Stokkelva. Til Hamar er det ca. 32 km og til Lillehammer ca. 35 km. Mellom Mjøsbyene er det merket sykkelveg. Nærmeste butikk og bensinstasjon finner man på Moelv (8km) og Biri (9 km). Til nærmeste barneskole med tilhørende idrettsanlegg (Redalen skole) er det ca. 1,5 km og til nærmeste barnehage ca. 1 km. Kommuneadministrasjonen befinner seg i Gjøvik by der den videregående skolen også ligger.

Adkomst

Driftssenteret har direkte innkjøring fra offentlig vei.

Jord, skog og tun

Fulldyrket mark
Ca. 191 daa fordelt på 5 teiger. To av disse, hhv. ca .84 daa og 30 daa, ligger øst for RV 4 og er kun delt av egen driftsveg som går fra tunet og ned til Mjøsa. Vest for RV4 ligger de øvrige tre teigene på. hhv. ca. 45 daa, 26 daa og 6 daa. Jorda består av siltig sand/sandlig silt med noe mer grus/sandholdig jord nær tunet. Den egner seg for alle kornarter, poteter, grønnsaker og gras/forvekster med et høyt avlingsnivå. Dagens eier har dyrket vårhvete, bygg og havre. Alt areal har kunstig vanning med nedgravde ledninger og hydranter på alt areal.

Skog/utmark
Skogen er på totalt ca. 1.385 daa, hvorav 1.324 daa er oppgitt som produktivt i taksten. Skogen består hovedsakelig av granskog og er fordelt på fire teiger som alle har vegforbindelse til driftssenteret., herunder er Stokke nedre andelseier i tre felles driftsveger: Engevoldvegen (10%), Libakkvegen (10%) og Furuholsvegen (1%). De fire teigenes produktive areal er hhv. ca. 86 daa, ca. 242 daa, ca. 483 daa og ca. 514 daa. I skogbruksplanen som er utarbeidet av Mjøsen Skog i 2015 etter registrering i 2014 er den totalt tilveksten oppgitt til 1.338 kbm og den gjennomsnittlige tilveksten 1,02 kbm/daa. For ytterligere opplysninger – se taksten.

I skogen ligger det også et gammelt seterfjøs med grunnflate ca. 60 kvm. oppført i tømmer på steiner med rustet bølgeblikk-tak. Bygningen er dårlig forfatning, men har potensial dersom ny eier skulle ønske å oppgradere denne.

Stokke Nedre er i tillegg eier av 50% av Mofallet i Stokkeelva som har et totalt fall på 18 meter og en beregnet produksjonskapasitet på 4,4 gwh/år.

Tun
Eiendommens tun har en tradisjonell og funksjonell oppbygning. Det er godt tilrettelagt for traktorer og andre store gårdsredskaper, samt har gode parkeringsmuligheter. Samtidig har tunet all den gårdsidyllen du kan ønske deg med hyggelig hage og en flott allè både ned til gårdstunet og videre ned mot Mjøsa. På selve gårdstunet er det romslig med plass, samtidig som de to store hovedhusa, stabburene og driftsbygningen skaper en definert og flott ramme rundt det hele. Og utsikten mot Mjøsa er upåklagelig!

Jakt

Eiendommen oppebærer inntekter fra jakta på kr. 6.000,- pr. år.

Innhold og standard

Hovedbygning
Den staselige bygningen er oppført i 1810 med tømmer-kjerne fundamentert på kjellermur. Den har et primærareal på 379 kvm over to etasjer med kjeller og loftsetasje. Utvendig er bygningen kledd med panel, taket er dekket med tegl takstein (fra 2014) og har takrenner med nedføring til bakken. Koblede vinduer m/skruing i alle rom. Bygningen er reataurert flere ganger og har en stil som er tilpasset perioden den ble oppført i med tidstypiske tapeter, paneler, listverk, farger og med bruk av linoljemaling. Alt røropplegg og alt det elektrisk er av nyere dato (2004-2007) med sikringsskap med automatsikringer. Hovedinntak 3 x 63 amp. Det er brann og tyverialarm i alle rom i bygningen. Alle rom har vannbåren oppvarming fra flisfyringsanlegget som ble installert på gården i 2003-2004. Bygningen har av dagens eier blitt brukt i forbindelse med gårdsturismen til utleie av enkelt-rom og som selskapslokale, og har blant annet kjøkken med storhusholdningsavdeling, tre stuer, fem soverom ( to doble og ett enkelt), stor sal i 2. etg. med spiseplass til ca. 40 personer og selskaps-/møterom i kjeller med sitteplass til ca. 20 personer.

Sidebygning/kårbolig
Denne bygningen ble oppført på 1700-tallet, og har en nyere del fra 1936. Den har et primærareal på 210 kvm over 1 1/2 etasje med kjeller og loftsetasje. Også dette huset er oppgradert flere ganger, blant annet med ny kjøkkeninnredning, samt nye gulv og ny himling med downlights i kjøkken og spisestue i 2012. Opprinnelig del har tømmer-kjerne fundamentert på kjellermurer. Utvendig er huset kledd med panel. Taket er dekket med lakkerte stålplater med taksteinsprofil og har takrenner med nedføring til bakken. I de fleste rom er det uttakbare varavinduer, mens det i den senkede og restaurerte delen fra 2002 er miljøglass. Huset har vannbåren varme fra flisfyringsanlegget med radiatorer i alle rom i 1. etg. I den nedsenkede delen er det vannbåren gulvvarme. I 2. etg. skjer oppvarming via elektriske ovner. Huset har vært benyttet som bolig for nåværende eiere og består av gang, kjøkken, vaskerom, to stuer, fire soverom, to baderom (ett av disse er ikke ferdig innredet/i bruk) og ett kontor.

Utleiebolig
Huset er bygd ca. 1944. Primærarealet er 145 kvm over to etasjer med kjeller og loftsetasje. Det er oppført i bindingsverk i to etasjer fundamentert på kjellermurer. Utvendig er det stående og liggende panel. Taket er dekket med skifer og har takrenner med nedføring til bakken. Huset inneholder to leiligheter som er tilnærmet like med felles inngang i 1. etasje. Bygningen har stort behov for restaurering/oppgradering. Leilighetene er utleid og utleieforholdet følger gården ved salget. Samlet leie for de to leilighetene er kr. 7.000,- pr.mnd.

Stabbur lite
Stabburet er bygget på 1700-tallet i kantet rundtømmer fundamentert på dreide stabber, har to etasjer og en grunnflate på ca. 25 kvm. Bygningen består av en liten sval med oppgang til et innredet rom i 2. etasje. Det er nytt panelt tak over åsene. Bygningen har vært brukt til utleie til bespisning av mindre grupper.

Stabbur stort
Dette stabburet har en grunnflate på 72 kvm og er oppført i to etasjer i tømmer fundamentert på dreide stabber. Stabburet, som nylig er blitt isolert og restaurert, inneholder blant annet stue, kjøkken og fem soverom med egne bad/WC. Stabburet varmes opp via vannbåren varme fra fyrhuset og har vært benyttet til utleie for kortere og lengre perioder.

Fyrhus
Fyrhuset har en grunnflate på 12 kvm. og inneholder fyrkjel med kapasitet på 120 kW avhengig av trevirkets kvalitet. Det har lager/matingsrom som fylles opp ved at taket vippes opp. Anlegget gir varmt vann til hovedbygning, sidebygning, stor stabbur og deler av driftsbygningen. Ledning er også lagt frem til utleieboligen, men er ikke innmontert.

Driftsbygning/låve
Vinkelbygg fra ca. 1870, senere restaurert med nytt fjøs i 1939 og 1970. Bygningen har en grunnflate på 730kvm. Den er oppført i betong og bindingsverk. Den ene vinkelen er fundamentert på betongpilarer med overliggende sviller. Fjøs og forsiloer er fundamentert på kjellermurer med gjødselskjeller. Tak kjellerrom kledd med malt bølgeblikk. Husdyrrom har betong vegger, tak og gulv. Doble vinduer. Hele bygningen er dekket med brannvarsling.

1.etasje i driftsbygningen inneholder: gang med dører til stall og et mindre verksted for trearbeider (vannbåren varme), stall med fire spiltau og en binge, fjøs med støpt innredning, varmluft korntørke (Svegma 17 kbm med automatisk rullering), lagerplass for korn i tresilo, lagerrom under låvebru og utvendig fyrrom for korntørke. Fyrrommet inneholder 180 kW oljebrenner som suppleres med varme fra flisfyringsanlegget som dekker ca. 40% av varmebehovet og en 3.000 l. dieseltank.

2. etasje i driftsbygningen inneholder: stort lagerrom med kjørbart gulv helt ut til vegger.

Kjeller under husdyrdelen har betonggulv, tak, stolper og vanger og pussede kalksteinsvegger. Takhøyden er 2,65 m.

Flislager (driftsbygning)
Flislageret har en grunnflate på 120 kvm og er oppført i uisolert bindingsverk fundamentert på betong svill og steiner. Tak kjellerrom tekket med metallplater. Brede dører både i gavlene og på langside. Midtrommet er lager for ett års forbruk av flis til fyringsanlegget. De øvrige arealer er lager for maskiner og rekvisita. Det er også et mindre tilbygg oppført i bindingsverk på betongpeler med plass for tresker.

Pumpehus (driftsbygning)
Pumpehuset er murt i lecablokker og har bølgeblikk-tak. Inneholder elektrisk pumpe for vartningsanlegg. Automatisk trykkstyring. Vanninntak fra elvegrunn gjennom 100 mm. stålrør. Det er nedgravd 110 mm. plastrør til hele eiendommen. Uttak med hydranter på begge sider av RV4.

HYTTER I MJØS-KANTEN:

Gammelt båtnaust
Oppført i tømmer på steinmur med betongulv og bølgeblikk-tak. Ca. 30 kvm. i grunnflate. Naustet har vært benyttet til selskaper og bespisning. Det ble restaurert i 2000, har peis og rommer spiseplass til ca. 25 personer.

Fløterhytta (Lensa)
Hytta har en grunnflate på 33 kvm og ligger kun 3-4 m. fra vannkanten. Den er oppført i tømmerkasse som er kledd innvendig og utvendig og fundamentert på betong-svill. Bygningen har takplater av metall og nye vinduer med miljøglass. Innvendig er det to rom med åpning mellom. Hytta er innredet med fire køyesenger, stue med spiseplass til fire personer, kjøkkenbenk med gasskomfyr og gasskjøleskap, samt et lite vaskerom. Hytta har vært leid bort på dag-, weekend- og ukesbasis.

Smiuhytta
Denne hytta har en grunnflate på 22 kvm, er oppført i bindingsverk fundamentert på betong-svill, har takplater av metall og er utvendig kledd med umalt panel. Den har et vindu fra 2008 med termopanglass, samt to små, enkle vinduer. Innvendig er den delt i to rom og innredet med to køyesenger i hvert rom, samt en oppholds- og kjøkkendel med gasskomfyr og gasskjøleskap. Hytta har vært leid bort på dag-, weekend- og ukesbasis.

Flomhytta
Dette er en hytte oppført i tømmer med en grunnflate på 20 kvm. Den inneholder ett rom med himling og lakkert tregulv. Innredet med sofabenk/køyer, kjøkkenbenk, gasskjøleskap og gasskomfyr.

YTTERLIGERE INFORMASJON OM BYGNINGENE:
Se vedlagte takst avholdt av sivilagronom Syver Aalstad og Sivilingeniør Knut Jahr datert 15.05.2017 og tilstandsrapport over hovedhus, sidebygning og utleiebygning avholdt av sertifisert takstmann Sindre Iløkken Eriksen datert 10.05.2017.

Oppvarming, piper og ildsteder

Oppvarming skjer via vannbåren varme fra gårdens flisfyringsanlegg, samt noen elektriske ovner.

Det er i tillegg mulighet for vedfyring. Det er imidlertid registrert mangler ved piper/ildsteder som ikke er utbedret fordi disse ikke har vært i bruk av dagens eier. For nærmere opplysninger se den vedlagte informasjonen fra Gjøvik kommune.

Reguleringsforhold

Gården ligger som LNFR-område i kommuneplanens arealdel for 2014-2026, kartblad 4 – Redalen. Deler av eiendommen omfattes av hhv. gul og rød støysone, hensynssone landskap og faresone høyspenningsanlegg.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn.

Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort.

Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør.

Prisantydning inkl. omkostninger

13 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
337 500,- (Dokumentavgift)
1 396,50 (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr obligasjon)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
——————————————————–
339 946,50 (Omkostninger totalt)
——————————————————–
13 839 946,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendommen selges med en god del inventar og løsøre som skal følge gården. Dette kommer i tillegg til prisen for selve gårdseiendommen.

Det vil også være anledning til å kjøpe med endel maskiner og redskaper etter egen avtale.

Odel – Konsesjon

Eiendommen er odelsfri. Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller il fax nr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.
Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt ‘som den er’

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt ‘som han er’ eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Knut Westrum

Advokat

knut@koppanglandbruk.no Kontakt oss

Stokkevegen 139 , 2825 Gjøvik

FINN.NO Plugin by HIRVI