Ketil Koppang

Velkommen til Øvre Sundbygdveg og gården Ressem Nordre. Attraktiv og veldrevet gård midt i sentrum av Malm.

Øvre Sundbygdvegen 43 , 7790 Malm

Prisantydning

7 530 000,-

Kommunale avg.: 4 282,-

Type lokale
Gårdsbruk/Småbruk
Areal
262 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Tomteareal
5376600 m²
Byggeår
1865
Energimerking
G

Velkommen

Velkommen til Øvre Sundbygdveg, og gården Ressem Nordre. Dette er en attraktiv og veldrevet gård med store utmarksressurser og gode inntekter. Her nevnes både fallrettigheter, inntekter på jakt og fiske, utleie av festetomter, inntekter fra bomveg, husdyrhold (sauedrift), mv. I tillegg er det et potensiale for regulering av flere hyttetomter på eiendommen.

Gården har meget sentral beliggenhet like ved Malm sentrum, ca. 30 km fra Steinkjer. Ny vei (Rv 17) er under utbygging, hvilket vil gjøre at pendleravstand til Steinkjer vil være ca. 20 minutter når veien står ferdig.

Påkostet og oppusset våningshus med god standard. Våningshuset er innholdsrikt og vil passe enhver storfamilie med 4 stuer, 2 bad, 4 soverom, flott uteområde, mv.

Beliggenhetsmessig, en flott gård med panorama mot indre deler av Trondheimsfjorden.

Øvre Sundbygdveg er i full drift med sauedrift. P.t ca 150 vinterfora sau.

Eiendommen består av våningshus, driftsbygning og garasje, gjeterhytte m/uthus, seterhytte, saghus.

Beliggenhet

Eiendom beliggende i sentrum av Malm, Verran Kommune. 0,5 km fra kommunesenter med forretninger etc. Ca 1,5 km til barne/ ungdomsskole skole og barnehage i Malm sentrum. Gårdstun med våningshus, driftsbygning og garasje. Bygningene på eiendommen ligger sentralt i forhold til de dyrkede arealer på eiendommen. I tillegg et seterhus på fjellet.

Adkomst

Se kart.

Jord, skog og tun

Eiendommen består av i alt ca. 5361 dekar.

Opparbeidet tun med prydbusker, epletre, kirsebærtre, blomsterbed, trær og plen. Singelbelagt gårdsplass på gårdstunet med god plass til parkering.

Fulldyrka jord: 155.4 dekar.
Overflatedyrka jord, Innmarksbeite tilsammen ca 256.5 dekar
Skog av høg bonitet 834.9 dekar.
Skog av middels bonitet 1061.5
Skog av lav bonitet 1065.7 dekar
Uproduktiv skog 528.8 dekar.
Myr, åpen jorddekt fastmark, grunnlendt fastmark, tilsammen 1543.5 dekar.
Åpen jorddekt fastmark 6.1
Åpen grunnlendt fastmark 36.0 1585.6
Bebygd, samf, vann, bre, ca 43.3 dekar.
Det gjøres oppmerksom på at det skal fradeles ca. 15 323 kvm fra eiendommen som går til fratrekk i ovennevnte arealer og som ikke medfølger i handelen (Dette gjelder 3 tomter, hvorav 2 av tomtene festes av Verran kommune, samt tomta for den gamle Fosdalssaga).
Det vil bli tilført gården arealer (til gnr. 8, bnr 1) ut fra en avtale gjort med Verran kommune. Disse arealene er p.t. ikke matrikkulert/oppmålt, men det foreligger møtevedtak på saken. Dette arealet vil gi gården bedre arrondering på nedre side av riksvegen.

I tillegg har gården leieavtale (kun muntlig) på ca 58 dekar dyrka mark. Dyrkajorda opplyses å være godt drenert. God traktorjord i god hevd. Innmarksbeite beliggende ved gårdstun og nord- vest for gårdstun.
Sommeren 2017 har eier opparbeidet ca 90 dekar med innmarksbeite. Dette er inngjerdet areal som ligger på Ressemåsen ved tidligere opparbeidet nyland. I år har det beitet 65 storfe på området (nabo sine dyr).

Det er i samarbeid med Malmo Elektrisitetsverk AS planlagt ca 1 km bilveg fra Røssingvegen til Røssingdammen i forbindelse med rehabilitering av dammen. Dette innebærer ingen kostnad for grunneier.

Skogplan datert 2005- 2015. Det bemerkes at det i skogplan er registrert 2 miljøregistreringer i skog.

Stående skog ut fra skogplan:
Volum:
Stående kubikkmasse i m3 fordelt på hogstklasse:
4317 m3 i hogstklasse 3, 36%
3393 m3 i hogstklasse 4, 29%
4011 m3 i hogstklasse 5, 34%
Sum volum 11850 m3

Tilvekst
Hogstklasse 2, 0 m3
Hogstklasse 3, 315 m3
Hogstklasse 4, 128 m3
Hogsklasse 5, 81 m3
Total tilvekst alle hogstklasser 523 m3.

Tilvekstprosent
Hogstklasse 3, 7,3 %
Hogstklasse 4, 3,8 %
Hogstklasse 5, 2,0 %

Det er registrert 2 miljøregistreringer i eldre lauvsesjoner.
Prognose: Produksjonsevne totalt 926 m3, pr dekar 0,41 m 3, balansekvantum 380 m 3. Etter fradrag for topp og råte settes årlig mulig avvirkning til 323 m 3.

Det gjøres oppmerksom på, at det vil bli avvirket ca 200 kubikk skog (bestand 65 og 66 i skogplan) på eiendommen i forbindelse med hogst på naboeiendom, høsten 2017. Dette er nødvendig pga potensiell vindfall. Inntektene fra dette tilfaller selger med 60% og resterende 40 % til gårdens skogfond.

Brutto tømmerpris etter fradrag for kulturarbeid, driftsutgifter mv settes netto grunnlag for kapitalisering til kr 100 pr m3.
Verdiberegning tømmer 323 m3 x kr 100 pr kmb = kr 32300 i årlig utbytte. 679,4 daa er tillagt i hogstklasse 1 for nyplantede arealer. Dette går ut over skogplan slik at arealer stemmer overens emd arealer i Skogoglandskap.
Uthogde masser 2005- 2014 er 6 546 m 3

Jakt

Eiendommen har gode jakt og fiskeressurser. Jakt i Ressemfjellet; 2 elg(1 voksen + 1 kalv), utleid kr. 15 788,-/ år. Ressemåsen; 1/3- del av 2 voksne elg, 120 kg kjøtt a kr. 80 = 9600,-/ år. Ressemåsen; 4 rådyr a kr. 1000,- = 4000,-/år. Ressemåsen/ Ressemfjellet; 2 hjort a kr. 1000,-/ år.
Hele eiendommen; Hare/ storfugl, kr. 1000,-/ år. Total inntekt pr. år kr. 31 388,-

Innhold og standard

Våningshus: Byggeår ca 1865. Oppusset i flere perioder- 1988/ 2008/ 2015/ 2016.

Inneholder følgende rom:
1. etg.: P-areal: 136 kvm. Vindfang, entre, vaskerom, bad/wc, kjøkken, stue, stue 2, spisestue, entre 2, mellomgang/ trappegang, bad/ wc 2. Sekundærareal: Kjølerom 2 kvm.
2. etg.: P-areal: 126 kvm. 4 soverom, mellomgang, mellomgang 2/ trappenedgang, tv- stue, mellomgang 3/trappenedgang, hobbyrom med kjøkkenkrok, walk- in closet.
Kjeller: P-areal 0 kvm. 3 boder, krypkjeller/ blindkjeller. Sekundærareal 23 kvm.

Totalareal våningshus: 262/287 kvm (p-areal/Bra).

Av større påkostninger utført de senere årene nevnes:
– Oppusset i 1988.
– Renovert begge bad og vaskerom i 2006.
– Betydelige oppgraderinger i perioden 2008- 2016 med overflater på golv, vegger og i himlinger samt skifte av dører og vinduer.
– Skiftet fronter på kjøkkeninnredning i 2010.
– Ny utvendig kledning pålagt i 2014- 2015.
– Montert nytt yttertak, renner, nedløp og beslag i 2016.

Hovedhuset på gården er velholdt og innholdsrikt. Det er to innganger fra tunet, hvor inngangsparti mot nord, tar deg inn på et innholdsrikt og flott kjøkken. Kjøkken fra 2000, skiftet til nye fronter i 2010 (type Ikea). Laminat på golv, malt trepanel på vegger og MDF- panel i himling. Innredning med folierte skrog og heltre fronter, enkelte med glass. Laminat benkeplater med nedfelt oppvaskbeslag. Flis/ trepanel på vegg over benkeplater. Kjøkkenøy med skap, integrert komfyr, integrert koketopp og avtrekksvifte over. I tillegg avsatt plass og opplegg for oppvaskmaskin og kjøleskap.
Fra kjøkken er det utgang til skjermet uteareal og sørvendt terrasse med flott utsikt mot fjorden. Deler av terrassen har takoverbygg.

Videre har du gjennomgang fra kjøkken til boligens 3 stuer. Alle stuer er lyse, trivelige rom med gjennomgående pen standard, og er delikat innredet. Installert vedovn i mellomstua.

Badet i 1. etasje mot øst er fra 2006. Rommet har støpt golv på grunn, med golvvarme. Flislagt golv og vegger, lakkert trepanel med innfelte spotter i himling.
Rommet inneholder dusjkabinett/ massasjedusj, vegghengt wc, boblebadekar. Innredning med hel servanttopp, høgskap, overskap samt speil med lys over.
Mekanisk, tilluftspalte i dør.

Badet i 1. etasje mot vest er fra 2006. Rommet har støpt golv på grunn, med golvvarme. Vinylbelegg på golv og vegger med trepanel- baderomsplater i dusjhjørne. Malte himlingsplater. Rommet inneholder svingbare dusjvegger, golvmontert wc. Servant med underskap, speil og lys over servanten. Plastsluk i golv, synlig banebelegg ved slukens klemring. Naturlig avtrekk, tilluft i dør.

Kjølerom: Plassbygd kjølerom bygd som «et rom i rommet- konstruksjon» med trepanel på golv, vegger og i himling. Selvkondenserende kjøleaggregat plassert i delevegg mot mellomgang, kjøleaggregat skiftet i 2016. Innredet med prefabrikkert kjøleromsdør på magnetlister og plassbygde hyller i tre.

I 2. etasje har boligen 4 soverom, hobbyrom, klesrom, mv. Alle rom har tidsriktige og lyse overflater.

Øvrige overflater:
Golv i 1. etasje og 2. etasje i all hovedsak pålagt flis, laminatparkett og vinylbelegg.
Vegger i 1. etasje og 2. etasje i all hovedsak pålagt malt/ ubehandlet trepanel, tapet, malt murpuss, MDF- panelplater, malt limtegl samt malte plater.
Himlinger i 1. etasje og 2. etasje i all hovedsak pålagt ubehandlet/ malt trepanel, malt gips, folierte/ malte himlingsplater, MDF takpanel. Enkelte himlinger med innfelte spotter.

Bygningen er tilknyttet sentralt brannvarslingsanlegg, sentral plassert i entre.
Tv/internett signal fra NTE- Bredbånd.
Brannslukningsapparat plassert i entre og gang.

Beskrivelse av Driftsbygning: Areal Bta ca 615 kvm.
Driftsbygning beliggende på gårdstun med 1 og 2 etasjer. Høgbygg med 2 etasjer i del mot øst fra byggeår 1929, delvis emd høgbro. Golv med betong, jordgolv og tregolv. Tradisjonelt bygg med sperrebukker til grunn, utvendig utlektet og kledt med stående enkel kledning/ tømmermannskledning. Takbukker med innvendig synlig taktro lagt på oppforing på takåser. Yttertak pålagt eternittplater(NB! Asbestholdig materiale) og stålplatetak. Denne del av bygning i all hovedsak som lagerrom og med avdelt bod. Silobygg med betongsilo Ø 6 x 7 meter i tilknytning til denne del av bygningen med takoverbygg pålagt stålplatetak. Innkjøring av gras på utsiden mot øst. Forsentral/ lager i del mot nord med 2 etasjer og med støpt betonggolv og jordgolv. Uisolerte vegger med synlig utvendig kledning. Montert kraftforsilo og silotalje for uttak av grovfor fra siloen i forsentralen.
Bygningen har pr dato husdyrrom for sau i daglig drift i del med 1 etasje. Gjødselkjeller under del av arealet, med gjødselkapasitet ca 400 m 3. Gjødselkapasitet for dagens antall sau, ca 150 vinterfora sauer opplyst ok. Inngangsparti med kontorrom som har støpt betongplate på grunn, vegger og himling innvendig pålagt trepanel. Montert varmtvannsbereder og nettilgang i kontorrommet. Husdyrrom med støpt betonggolv på grunn, strekkmetallgolv og tregolv.

Garasje: Ca. 97 kvm (bta)
Beliggende på gårdstun. Garasjen har støpt golv på grunn med yttervegger av uisolert bindingsverk. Utlektet og kledd med stående kledning.
Selvbærende takstoler, undertak av armert plast opplektet og tekket med stålplatetak. Renner og nedløp av metall, vindskier og dekkbord av tre. Garasjevinduer
med enkelt glass. Adkomst via dør og 3 stk leddheiseporter med profilerte portblad. Automatiske, fjernstyrte portåpnere.

Gjeterhytte fra 1983: ca. 40 kvm (er ikke besiktiget av takstmann eller megler). Hytta ligger ved Holden. Fundamentert med pæler til grunn. Overbygning av bindingsverksvegger, utvendig pålagt behandlet tømmermannskledning. Yttertak i saltaks form tekket med stålplatetak. Vindskier og dekkbord av tre. Vinduer antatt kobla vinduer, ytterdør er panelt malt dør. Innvendig opplyst med trepanel på golv, vegger og i himling. Montert stålpipe og vedovn. Avdelte rom er kjøkken/ stue, og 2 soverom. Montert solcellepanel. I tilknytning til gjeterhytte et uthus bygd i 2003 på ca 12 m 2 grunnflate, benyttes som lager og utedo.

Seterhus fra 1937 (oppusset ca. 1990, totalt ca 75 kvm (er ikke besiktiget av megler og takstmann), beliggende mellom Røssin og Malm sentrum. Traktorveg fra til bygningen, siste 500 meter. Fundamentert med grunnmur av betong. Overbygning av bindingsverksvegger, utvendig pålagt behandlet tømmermannskledning. Yttertak i saltaks form tekket med stålplatetak, heltekket pipe over yttertaket. Vindskier og dekkbord av tre. Vinduer antatt kobla vinduer, ytterdør er panelt malt dør. Innvendig opplyst med trepanel på golv, vegger og i himling. Montert teglsteinspipe og vedovn. Avdelte rom er kjøkken/ stue, og 1 soverom. Det står også en hvilebrakke på stedet, opplyst av dårlig forfatning, ikke verdivurdert eller bygningsmessig vurdert.

Saghus: Byggeår 1970. Saghus står nord for gårdstun. Opplyst i dårlig forfatning, ikke besiktget/ verdivurdert.

For ytterligere informasjon henvises til komplett salgsoppgave med tilstandsrapport og landbrukstakst.

Oppvarming, piper og ildsteder

Oppvarming med strøm og vedfyring. Golvarme i entre, bad, bad 2, gang og vaskerom.
Luft til luft varmepumpe montert i 2009, innedel er plassert på stue i 1. etasje.Våningshuset har 2 teglsteinspiper med lufteløp, omstøpt i etasjeskiller. Piper har 4 synlige sider i alle etasjer, i hovedsak pusset og malt samt teglforblendt. Sotluker er plassert i kjeller. Piper er renovert med ny tegl over tak i 2016. I tillegg har våningshuset en elementpipe som er pusset og malt, 2 synlige sider i alle etasjer. Sotluke er plassert i kjøkken i 1. etasje. Pipa er opplyst ikke brukt siden oppføring.
Montert vedovn på stue i 1. etasje. Montert vedovn i kjeller.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger innenfor arealdelen av kommuneplanen. Planidentifikasjon: 1724001. LNF-område m/spredt boligbebyggelse. Kopier følgende link til nettleseren din så får du opp plankart og bestemmelser: http://webhotel2.gisline.no/gislinewebplan_1724/gl_planarkiv.aspx?planid=1724001

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn.

Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort.

Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør.

Ikke almenningsrett for eiendommen.

Felles beiterett i Follafoss/ Fergeli Privatalmenning. Rett til hyttetomt i samme almenning.

Seterrett i Tørrisheimen med setervoll. Gjeterhytte og uthus ved Torselva. Slipper sau hvert år, 3 mnd beitetid/ år.

Det er tilsammen 8 stk. hyttetomter som ligger i arealplan for Verran Kommune. Ikke detaljregulert pr. dato. Verdi kr. 70 000,-/ tomt med fratrekk av kostnad for regulering med kr. 60 000,- Total verdi kr. 500 000,-

Felles beiterett i Follafoss/ Fergeli Privatalmenning.

Vegavgift Røssinvegen med inntekt kr. 5500,-/ år på bompenger. Det er 22 hytter med årlig avgift og med egen nøkkel til bom.

Andel av veg til Koltjønna med 37% eierandel. Inntekt vegavgift pr år kr. 6000. Inntekter går i sin helhet til vedlikehold. Verdisatt med kr. 0,-

Fallrettigheter for 4 grunneiere. Opplyst inntekt kr. 30 000,- i gjennomsnitt pr. år pr. grunneier. 12 % av brutto inntekt fra Malmo Elektrisitetsverk AS deles på 4 grunneiere.

Prisantydning inkl. omkostninger

7 530 000,- (Prisantydning)

Omkostninger

——————————————————–
7 530 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Odel – Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.
Det hviler ikke odel på eiendommen.
Ved spørsmål om konsesjon vennligst ta kontakt med megler.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller il fax nr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.
Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt ‘som den er’

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt ‘som han er’ eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lasse Sørli

Megler MNEF

lasse@koppanglandbruk.no Kontakt oss

Øvre Sundbygdvegen 43 , 7790 Malm

FINN.NO Plugin by HIRVI