Ketil Koppang

Ytterdal Vestre- Gård med store jakt og fiskeressurser. 6500 dekar produktiv skog. 265 dekar dyrket mark. Seterhytte medfølger.

Ytterdalsveien 53 og 55- Ytterdal Vestre , 7884 Sørli

Prisantydning

7 110 000,-

Kommunale avg.: 4 945,-

Type lokale
Gårdsbruk/Småbruk
Areal
283 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Tomteareal
8609000 m²
Byggeår
1962
Energimerking
F

Velkommen

Velkommen til gården Ytterdal Vestre, Inderdal, Sørli (Lierne kommune).

Gården ligger sør i Lierne kommune, midt mellom Lierne Nasjonalpark i øst og Blåfjella- Skjækerfjella Nasjonalpark i vest, hvor fjelltopper ruver og naturen er på sitt villeste i vårt land. Her tilbys et vakkert «stykke» Norge med naturskjønt fjell-landskap, omkranset av vakre Ingedalsåa (Inderdalselva) med attraktivt og eksklusivt ørretfiske som tilhører gården, fossefall, ypperlige jaktområder for stor- og småvilt, i et landskap med variert terreng, skog og majestetiske fjell.

Selve gården ligger i skjermede omgivelser ved Inderdalselva med naboeiendommer henholdsvis ca 300 og ca. 800 meter unna. Området har unike tur- og friluftsområder rett utenfor stuedørra, både sommer og vinter.

Fra gården er det ca 13 km til kommunesenteret i Sørli/Mebygda med skole, nybygd idrettspark for barna, butikk, mv. Fra bygdas sentrum er det ca 1 mil til riksgrensa (Sverige).

Gården har store jakt og fiskeressurser, i tillegg til hele 6500 dekar produktiv skog, samt ca 265 dekar dyrket mark. Til gården tilhører også en seterhytte.
I store deler av sommer og høstsesongen har det de senere år, vært utleie av eksklusivt ørretfiske på egen eiendom (samt at det foreligger skriftlig leieavtale på ytterligere eklusivitet for fiske i Berglielven og elva Holøla). Fiskerettighetene utgjør en lengde langs elvene på over 11 km, hvorav ca 2660 meter tilhører gården Ytterdal Vestre. I tillegg eier gården fiske i Skraptjønna med ca. 1/3 eiendomsgrense i vannet.

Gården har jaktrett på 4 elg (et område kjent for mange «gullokser»).

Eiendommen består bl.a. av våningshus, kårhus, driftsbygning (tidligere melkeproduskjon), seterhytte i fjellet, mv. Det ligger også eldre bygninger (til nedfalls) på gnr. 38, bnr. 4- på det som «var» gården Østre Inderdalen. Disse bygninger er SEFRAK registrert.

Beliggenhet

Gården ligger i Sørli, i Lierne kommune. Det er ca. 13 km til kommunesenteret i Mebygda med skole, nybygd idrettspark for barna, butikk, mv. Fra bygdas sentrum er det ca 1 mil til riksgrensa (Sverige). Det er ca 8 km til Jule.

Adkomst

Adkomst og avstander
Fra Steinkjer: Kjører E6 ca. 68 km. Tar av til høyre mot Lierne ved Bjørgan/Formofoss) på RV 74. Kjører over Li-fjellet. Kommer til Sandvika og Laksjøen. I enden av Laksjøen tar du til høyre på FV 765. Passerer Mebygda (sentrum i Sørli) og fortsetter ca 7 km til du får skilt Berglia- Ta til høyre på FV 348 (passerer bedriften Li skifer, samt bakeriet på venstre hånd). Fortsett FV 348 i ca 6 km og du kommer til et kryss hvor det går en gårdsvei til venstre. Følg denne til enden (hold høyre) og du ser gården Ytterdal Vestre. Se etter «Til salgsskilt».
Avstander til Sørli:
Fra Steinkjer, ca 172 km
Fra Namsos (nærmeste flyplass), ca 159 km
Fra Trondheim Lufthavn Værnes, ca 259 km
Fra Østersund, Sverige, ca 158 km

Jord, skog og tun

Eiendommen består av 3 hovedparseller (jfr. vedlagte gårdskart), samt en liten parsell ved Kvernfossen. Eiendommen har et totalareal på 8609 dekar, fordelt slik:
Dyrka mark: 260 daa
Innmarksbeite: ca 19 daa
Skog:
– Høg bonitet: ca. 707 daa
– Middels bonitet: ca. 4589 daa
– Lav bonitet: ca. 1206 daa
Myr: ca. 1295 daa
Bebygd, samf, vann, bre: ca 71 daa
Fastmark: ca 41 daa.

Hoveddelen av dyrka mark ligger rundt gårstunet med driftsbygninger og boliger. Marka er flat, steinfri og lettdrevet. I følge selger, leies dyrkamarka ut til nabo for ca kr 100.000,- pr. år. Dyrka mark er kun egnet for gressproduksjon. Nysetran (seterhytte) ligger ca 15 km kjøring fra gården (til p-plass) og det tar ca 15-20 minutter å gå opp til seterplassen. Seterhytta er et flott utgangspunkt for jakt- og fjellturer.

Jakt og fiske

Eiendommen har store jakt- og fiskeressurser. Gården har jaktrett på 4 elg (et område kjent for mange «gullokser»). Kvote: 2 stk kalver; 1 stk 1,5 år; 1 stk eldre okse.
Det er gjort et makeskifte med nabo, når det gjelder jakt, slik at gården Ytterdal Vestre jakter nord for Inderdalselven og nabogården jakter sør for Inderdalselven. Denne ordningen gjør at jaktområdene er mer sammenhgengende. Avtale gjelder foreløpig tom 2020.

I store deler av sommer og høstsesongen har det de senere år, vært utleie av eksklusivt ørretfiske på egen eiendom (samt at det foreligger skriftlig leieavtale på ytterligere eklusivitet for fiske i Berglielven og elva Holø). Fiskerettighetene utgjør en lengde langs elvene på over 11 km, hvorav ca. 2660 meter tilhører gården Ytterdal Vestre. I tillegg eier gården fiske i Skraptjønna med ca. 1/3 eiendomsgrense i vannet.
Nåværende eier har i inngått leieavtale med Scandi Fly Fishing Guides AB, fra juni til september (avtalen gjelder kun for 2017). Fiskeavtalen gjelder leie av våningshus og ekslusivt fiske på begge sider av elvene i deler av Inderdals- og Berglielven, samt Holøla.

Det er gode muligheter for videreutvikling av eiendommen innen turisme, jakt og fiske. Nåværende eier engasjerte Norsk Turistutvikling AS i 2016 for å utarbeide en forretningsplan for eiendommen med formål å utvikle gården næringsmessig og bærekraftig innenfor turisme
med overnatting og naturbaserte aktiviteter. Det ble i den forbindelse også søkt støtte (tilskudd og lån) til Innovasjon Norge. Eier fikk innvilget formålet med inntil kr 1,5 mill, hvorav kr 500 000,- er tilskudd. Det er laget forprosjekt og lagt ned mye arbeid i denne prosessen, som ny eier om ønskelig kan videreføre. Det gjøres oppmerksom på, at det ikke er automatikk i, at lån og tilskudd vil kunne videreføres til ny eier, men det kan søkes Innovasjon Norge om overføring av tilskudd/lån til ny eier. Konferer med megler angående dette.

Alle inngåtte avtaler på jakt- og fiske, fås ved henvendelse til megler.

Innhold og standard

Våningshus:
Kjeller: P-rom: Trapperom, bad/ wc, mellomgang, soverom. Sekundære rom: 4 boder, teknisk rom, kjølerom.
1. etg.: P-rom: Entre, trappegang/ mellomgang, kjøkken, spisestue/ stue, stue 2, vaskerom, bad/ wc.
2. etg.: P-rom: Loftgang, 3 soverom. Sekundærrom: Plannsbygd garderobe.

Arealer våningshus:
Kjeller: Bra: 89 kvm. P-areal: 32 kvm. Sekundærareal: 57 kvm.
1. etg.: Bra 95 kvm. P-areal: 95 kvm.
2. etg.: 52 kvm. P-areal: 51. Sekundærareal: 1 kvm.
Totalt: Bra 236 kvm. P-areal: 178 kvm. Sekundærareal: 58 kvm.

Overflater:
Golv i 1. etasje og 2. etasje i all hovedsak pålagt vinylbelegg, laminatparkett samt malt/ lakkert trepanel.
Vegger i 1. etasje og 2. etasje i all hovedsak pålagt malt- og ubehandlet trepanel, malt strie samt malte plater.
Himlinger i 1. etasje og 2. etasje i all hovedsak pålagt malte himlingsplater og malt malerpapp.

Oppvarming med strøm og vedfyring. Golvarme i vaskerom og bad i 1. etasje. Luft til luft varmepumpe montert, 2 innedeler er plassert i 1. etasje og i kjeller. Naturlig ventilasjon med ventiler i vinduer og vegger. Tv/internett signal fra privat parabol.
Brannslukningsapparat plassert i vaskerom i 1. etasje og på loftgang., ikke fastmontert. Våningshuset har montert brannvarslingsanlegg.

Kårbolig:
Kjeller: Sekundærrom: Trapperom/ mellomgang, fyrrom, 6 boder.
1. etg.: P-areal: Vindfang, entre/ mellomgang, stue, kjøkken, vaskerom, wc, bad/wc, kjellernedgang, 3 soverom.

Arealer kårbolig:
Kjeller: Bra: 97 kvm. P-areal: 0 kvm. Sekundærareal: 97 kvm.
1. etg.: P-areal: 105 kvm. P-areal: 105 kvm.
Totalt: Bra: 202 kvm. P-areal: 105 kvm. Sekundærareal: 97 kvm.

Driftsbygning (bra ca. 767 kvm): sokkel med 3 løp i støpt betong. Hovedplan med forsentral og 1 tårnsilo. Utvidet husdyrrom samt husdyrrom innredet med binger (ca. 400 kvm tilsammen). Melkerom samt kontor/wc. Innredet som oksefjøs, kapasitet: ca. 120 storfe. Gjødselkum med kapasitet: 7-8 mnd.

Garasje (bra: ca. 115 kvm): 4 løp, dimensjonert for mindre traktor.

Uthus/scootergarasje (bra: ca. 17 kvm).

Sommerfjøs (ca. 40 kvm): enkelt lagerbygg.

Gammelstue (ca. 1900): ikke beboelig (lager).

På 38/4: gammelstue (ca. 1900): ikke beboelig.

På Nysætran (statsalmenning): seterhus med setererett, hytte ca. 45 kvm (opppf. 1979, 6 sengeplasser) og uthus (do/vedskjul). Denne følger 39/1, og må holdes i hevd hvert 20. år.

Det henvises til vedlagte takstrapporter for ytterligere beskrivelse av standard og innhold.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i uregulert område, men er omfattet av kommunedelplanen som p.t. er under rullering. I.h.t. gjeldende arealplan ligger eiendommen inenfor LNFR- område (Landbruk, natur- og frilufts område, med spredt fritidsbebyggelse). Se forøvrig vedlagte kart over arealpkanen. Kommunens arealplan er under rullering/revidering, og vil legges ut for offentlig høring sommeren 2017. I følge Lierne kommune skal planen vedtas av kommunestyret 27.10.2017.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn.

Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort.

Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør.

Prisantydning inkl. omkostninger

7 110 000,- (Prisantydning)

Omkostninger

——————————————————–
7 110 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Odel – Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller il fax nr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.
Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt ‘som den er’

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt ‘som han er’ eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lasse Sørli

Megler MNEF

lasse@koppanglandbruk.no Kontakt oss

Ytterdalsveien 53 og 55- Ytterdal Vestre , 7884 Sørli

FINN.NO Plugin by HIRVI