EIENDOMMER

KOMMER FOR SALG

EIENDOM MED BEHOV FOR REHABILITERING – SARPSBORG

Eiendommen ligger i Øvre Tune i Sarpsborg kommune i et natur- og kulturlandskap hvor deler av eiendommen grenser til Glomma. I tillegg til hovedtunet har eiendommen en mindre bolig beliggende i den nordre delen av eiendommen.
Bygningsmassen må påregnes rehabilitert.
Eiendommen vil bli lagt ut i slutten av september.
Takst/prisantydningen: kr.1 800.000,- + off. omk.
Adresse er Hovdenveien 211, 1708 Sarpsborg
Eiendomsmegler Lars-Ole Frøland, mail: lars@koppanglandbruk.no

Flott eiendom i lyse og trivelige omgivelser

Velkommen til Brenna Gård. Eiendommen ligger vakkert i stille omgivelser. Fra eiendommen er det vidt utsyn, og det er meget gode solforhold. Et trivelig gårdstun med våningshus, drengestue, kårbolig, driftsbygning, stabbur og redskapsskjul. Stort innholdsrikt våningshus over 2.etg oppført ca 1828. Bygget er restaurert over tid og senest 1983/84. Tilbygg i en etasje. Kårbolig ble bygd i 1986 og restaurert senest 2014-15. Drengestue byggeår 1780 og restaurert 1991. Driftsbygning/låve fra 1910, renovert 1983/84. Sidebygning/fjøs er imidlertid i dårlig forfatning. Stabbur fra ca 1828. Redskapsskjul bygger 1920. Dette bygget har renoveringsbehov. Det er ca 4 km til Riksvei 20 på Namnå. Det er ca 7 km til Kirkenær som er kommunesentrum. Landbruksarealet ligger forholdsvis samlet ved bebyggelsen, bortsett fra et mindre areal nede på Stemsrud ved Glomma. Skogsarealet ligger nordøst for eiendommen, fordelt på tre arealer. Dyrket mark utgjør 247 dekar. samlet skogareal utgjør 2000 dekar. Annet areal med bl.a gårdstun og veier 28 dekar. Totalt areal til eiendommen 2275 dekar.

Prisantydning kr. 7.500.000,- + off. omk.

Eiendomsmegler Bjørn Fosby
Tlf 91651922

Tiltalende landbrukseiendom i naturskjønne omgivelser i Halden

Velkommen til Buergatene 57 & 59. Gården ligger flott til i landlige og naturskjønne omgivelser få kilometer til nærmeste tetttsted Prestebakke. Her er det barneskole og barnehage. Fra tunet er det ca 18 km til Halden sentrum. Eiendommen har ca 100 dekar jordbruksareal og ca 1.316 dekar skogsareal. hvorav ca 1.085 dekar er produktive. Eiendommens bebyggelse består av hovedbygning, kår bolig, driftsbygning, garasje/verksted/vedskjul samt stabbur. Hovedbygningen er opprinnelig fra 1907 men ble tilbygget/ombygget/restaurert i perioden 1987-1989 og fremstår som meget tiltalende og innholdsrik. Kårboligen er opprinnelig fra ca 1937. Denne ble i år 2000 totalt restaurert og tilbygget. Låven /driftsbygningen er fra 1905 og det er noe vedlikeholdsbehov. Øvrig bygningsmasse har en grei standard. Eiendommen grenser til Ørsjøen og egen øy følger med i salget. Det ligger jaktrettigheter til gården. Det tilhører også tre festetomter til eiendommen. Eiendommen byr på en rekke naturopplevelser i umiddelbar nærheten, med blant annet tur, fiske, og bademuligheter.

Prisantydning kr. 7.000.000,-

Megler: Bjørn Fosby
Tlf 91651922

 

Skogeiendom på 1735 dekar i Rendalen

Eiendommen ligger i Rendalen kommune, rett syd for Koppang. Eiendommen grenser til Stor Elvdal kommune mot vest og til Storsjøen mot øst. Skogteigen er sammenhengende og 1735 dekar stor. Av dette er 1204 dekar produktiv skog ifølge Skog og landskap.
Deler av skogen er bratt, men eiendommen har et godt traktorvegnett som gir adkomster til teigen. Siste avvirkning i skogen ble foretatt i 2010, det er plantet ca. 9000 planter i teigen etter siste drift. Gjenstående kvantum h.kl. V anslås til 1000m3. Det tas forbehold om dette tallet frem til endelig takst av eiendommen foreligger. Eiendommen inngår i elgjaktlag og det er videre gode muligheter for småviltjakt på eiendommen.

I følge skog og landskap har eiendommen følgende nøkkeltall:
Skog høy bonitet: ca. 91 daa.
Skog middels bonitet: ca. 285 daa.
Skog lav bonitet: ca. 828 daa.
Annet: ca. 530 daa.

Eiendommen kommer for salg om kun kort tid!

Kontakt: Eiendomsmegler Nils Henrik Tegneby, tlf: 991 12 900, mail: henrik@koppanglandbruk.no

Historisk eiendom 60 min fra Oslo

Norges flotteste hesteeiendom med god jakt, fiske og med nærliggende golfanlegg vurderes solgt.
Herskapelig og stor historisk eiendom med ridehus og flere leietagere som bidrar til gode inntekter.

Kun seriøse henvendelser vil bli behandlet.

Koppang tlf: 90759065 eller Frøland tlf: 95034098

Flott småbruk med strandlinje langs Randsfjorden. Nytt verksted/garasje. Båtplass i fellesanlegg. – Dokka

Småbruket ligger på vestsiden av Randsfjorden med kort vei til Dokka. Totalt areal er 81,2 daa. hvor av 11,1 daa. dyrket mark, 12 daa. skog og 58,1 daa. annet areal. Tunet består av våningshus, driftsbygning med garasjeplasser/stallplasser og nytt verksted/garasjeanlegg med carport. Våningshuset ble totalrenovert og påbygd i 2013. Bygningsmassen fremstår som godt vedlikeholdt. Flott utsikt og gode solforhold.

Eiendommen er odel- og konsesjonsfri.

Kommer for salg våren 2018.

Takst: kr. 4 250 000,-

Kontakt: Jan Endre Strandbakken, tlf. 90 40 07 07.
Mail: jan@koppanglandbruk.no

Kilemyra – Idyllisk småbruk med moderne bygningsmasse og sydvendt beliggenhet ved Konnefjell på Kirkeøy i Hvaler kommune

Velkommen til Myra gård på Kirkeøy i Hvaler. Småbruket ligger lunt til ved Konnefjell i retning Ed på øya, med foranliggende jordteiger og sydvestvendt beliggenhet. Eiendommens bygningsmasse er av nyere dato med våningshus oppført i 1995, driftsbygning er oppført i 2007 og stabbur/ vevstue er oppført i 2012. Inntil nylig har det vært husdyrhold på eiendommen med kjøttdyr og sau. Buskapen er nå solgt, men bygningsmassen og beiteområder er intakt slik at oppstart av ny drift er fullt ut en mulighet om ønskelig. Eiendommen består av ca. 11 dekar dyrket mark og 57 dekar skog og utmark.
Verditakst: kr 4.000.000,-

Eiendommen kommer for salg om kun kort tid!

Kontakt: Eiendomsmegler Nils Henrik Tegneby, tlf: 991 12 900, mail: henrik@koppanglandbruk.no

Bø i Telemark – Gård ved Bøelva med to gode bolighus, velholdt driftsbygning. Kort vei til Bø sentrum.

Gården Vreim nordre ligger litt vest for Bø sentrum, i et åpent naturlandskap med omkringliggende gårdsbruk. Enkel adkomst fra Bø sentrum med offentlig vei helt frem. Tunet ligger litt tilbaketrukket fra veien og driftsbygningen skjermer for innsyn. På gården er det opprinnelige våningshuset fra 1700-tallet på ca. 305 kvm. BRA. Huset har flere detaljrike rom med originale, håndmalte dekorasjoner, og er også påkostet og oppgradert både utvendig og innvendig. I ca. 1980 ble det bygget en kårbolig på ca. 239 kvm. BRA som i dag fungerer som eiendommens hovedhus. Driftsbygningen er godt vedlikeholdt og er inndelt i et selskapslokale, verksted, stall, redskapsrom. Det er montert inn en kaldluftstørke for korn med lagerbinger. På tunet er det også et hyggelig og detaljrikt stabbur fra 1977, oppført i tradisjonell stil og innredet for overnatting.
Gården er totalt på ca. 280,4 dekar og består av ca. 84,5 dekar fulldyrka jord, ca. 188,7 dekar skogareal, og ca. 7,2 dekar tun og annet.

Gården kommer for salg i september 2017. Takst kr. 8 300 000,-.
Kontakt: Eiendomsmegler MNEF Kim André Johansen, tlf: 928 06 306, mail: kim@koppanglandbruk.no

Flott landbrukseiendom i nærheten av Kristiansand sentrum.

Velkommen til Gillsveien 29. Flott stor eiendom med våningshus med historisk sjarm. Restaurert forpakterbolig. Eiendommen ligger i naturskjønne og flotte omgivelser kun 7 km til Kristiansand sentrum og har strandlinje mot Gilsvannet, hvor eiendommen også eier en del av en holme Gårdstunet ligger på sørsiden av Gilsveien og ca 800 meter til Ålefjordveien. Barneskolen Fagerholt ligger ca 1,4 km fra gårdstunet. (via lysløype er avstanden ca 0,5 km) Ungdomsskole Havlimyra ligger ca 2,2 km unna. Det er offentlig barnehage ved Havlimyra skole.
Prisantydning ca kr. 8.000.000,- + omk. Kommer for salg medio august.

Kontakt: Eiendomsmegler MNEF Bjørn Fosby. Tlf 916 51 922. Mail bjorn@koppanglandbruk.no

Svarverud. Koselig småbruk beliggende ved Øyeren i Spydeberg.

Kunne du tenke deg å bo landlig til på et småbruk med egen strandlinje til Øyeren? Vi får for salg gården Svarverud i høst. På tunet finner du et pent lite hus som fremstår med sjel og bonde-romantisk preg. En praktisk driftsbygning med gode lagringsmuligheter, et stabbur, og 2 redskapsskjul. Gårdstunet ligger idyllisk til på vestsiden av Øyeren i flott natur ved grensen til Enebakk og Akershus. Gnr. 75 Bnr. 1 i Spydeberg.
Jord ca. 40 daa. skog ca. 86 daa. totalt ca. 135 daa. Gården er odelsfri og uten prisregulering.
Takst kr 4.500.000,-
Kontakt; Eiendomsmegler MNEF Pål Ivar Lauritzen tlf. 950 19 348 mail. Paal@koppanglandbruk.no

Gård med oppgradert våningshus. Ny stor garasje/verksted. Heimstøl og seter på fjellet. Lomen – Vestre Slidre

Gården ligger på østsiden av Slidrefjorden. Flott utsikt og gode solforhold. Tunet består av hovedbygning, garasje/verksted og driftsbygning med stallbokser. Hovedbygningen fremstår som meget velholdt og garasje/verksted er nytt. Her er det tiltenkt en leilighet i 2 etg. Eier jobber nå med å få denne tiltenkte boenheten godkjent i kommunen. Tunet er flott opparbeidet med skiferstein. I tillegg følger en heimstøl og en seter på fjellet. Heimstølen ligger ca 10 min kjøring unna tunet og setra ligger ca 45 min kjøring unna.
Totalt areal er 511 daa. hvor av 117,7 daa. dyrket mark, 358,7 daa. skog og 34,6 daa. annet areal.
Rett til båtplass ved Slidrefjorden. Gode muligheter både for jakt og fiske.

Kommer for salg høsten 2017.

Prisklasse: 8 mill +
Takst kommer i slutten av august.

Kontakt: Jan Endre Strandbakken, tlf. 90 40 07 07.
Mail: jan@koppanglandbruk.no

Våler utenfor Moss – Praktgård med restaurert bolighus, driftsbygning med bl.a. selskapslokale, redskapshus med vaskehall mm, stabbur mm.

Gården ligger i landlige og rolige omgivelser et kvarters tid utenfor Moss. Gården er et prakteksemplar på restaurering og påkostninger som ivaretar eiendommens helhet. Våningshuset er ivaretatt og oppgradert i den opprinnelige stilen, men med nåtidens kvaliteter til kjøkken, bad, isolering og varme. Huset fikk Våler kommunes byggeskikkpris i 2002. Flere stuer og romslige soverom. På tunet er det en driftsbygning hvor det blant annet er innredet til selskapslokale. Videre er det et meget rasjonelt redskapshus fra 2008 med bl.a. vaskeanlegg mm. På tunet er det også et stabbur, og prikken over i´en er et utendørs svømmebasseng utenfor huset. Fra hovedveien er det asfaltert gårdsvei med belysning. Fra toppen av eiendommen har man utsikt mot Rygge og Moss.

Det er i dag både fulldyrka jord og skogsareal til gården. Selger ønsker å beholde dette og er i gang med søknad om fradeling. Det vil sannsynligvis kun være tunet som selges. Det er foreløpig uvisst hvor mye dyrket areal som kan beholdes til tunet.
Gården kommer for salg etter høsten 2017. Takst 11,7 millioner inkl. arealet.
Kontakt: Eiendomsmegler MNEF Kim André Johansen, tlf: 928 06 306, mail: kim@koppanglandbruk.no

Småbruk med næringsdel – Restaurant og overnatting – Vestre Gausdal

Eiendommen har en flott beliggenhet i et stille og rolig område. Bygningsmassen består av våningshus, hovedhus /gårdsrestaurant med overnatting, uthus, røykehus, stabbur, gammelt tømmerhus hvor det er overnattingsmuligheter og lokaler for selskap osv, låve hvor deler er ombygd til stor sal/serveringslokale, kjøkken, toalettanlegg og gårdsbutikk. Unik urtehage . Kulturlandskapet har et stort artsmangfold.
I tillegg følger en fjellslått med hytte, med utsikt til Synnfjell.
Allmenningsrett.
De fleste byggene er fra gammelt av og eierne har beholdt den gamle stilen gjennom det meste av bygningsmassen. Bygningene inneholder en god del gamle ting/møbler som eier har samlet sammen gjennom en årrekke. Disse tingene er med på å skape en spesiell stemning i lokalene og kan eventuelt kjøpes med etter nærmere avtale.
Det er gode jakt-, fiske- og turmuligheter.
Totalt areal er 750,4 daa. hvor av 84,3 daa. dyrket mark, 38,8 daa. beite, 566,3 daa. skog og 61 daa. annet areal.
Næringsvirksomheten er godkjent av mattilsynet. Det er 20 stk overnattingsplasser. Stor kundeportefølje som kan overtas etter nærmere avtale. Eierne driver med gårdsrestaurant og gir besøkende mat- og kulturopplevelser man sent vil glemme.

Kommer for salg høsten 2017.

Takst: 5 mill.

Kontakt: Jan Endre Strandbakken, tlf. 90 40 07 07.
Mail: jan@koppanglandbruk.no