EIENDOMMER

KOMMER FOR SALG

Nigard Kile. Vakker Telemarksnatur, friluftsliv, jakt
og fiske. Utviklingseiendom fritidsbolig! Fyresdal

Landbrukseiendommen i Øvre Birtedalen har de senere år utviklet seg stort når det gjelder tilrettelegging av fritidseiendommer og turisme. Gården består av store utmarksarealer hvor heimeteigen er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse eller personlig jaktterreng om man ønsker det slik. Bygningsmassen på gårdstunet består av et kondemnabelt våningshus, løe og eldre bur. Rett ved tunet ligger en flott beliggende fritidseiendom.
Eiendommens gårdstun ligger i et svært idyllisk naturlandskap innerst i Laugekilen med en flott utsikt utover Birtedalen ca. 625 m.o.h.

Jord ca. 18 daa. skog ca. 1.765 daa., samt annet ca. 1 213 daa. I følge oppdatert skogbruksplan består 485m² av dette arealet av produktiv skog.Nigar Kile har også en eierandel på 29,17% i Kili Sameie. Her opplyses det totale arealet på sameiet å være på ca. 2 200 dekar. Det betyr at man kan jakte på et areal på ca. 5 200 daa. Kommer for salg i august/september.

Det er utarbeidet til sammen 3 uavhengige takster med en samlet takstverdi på kr 8.000.000,-
Det er i tillegg en fritidsbolig med antatt markedsverdi ca. kr 500.000,-
Prisantydning ved salg av eiendommene samlet kr 6. 950 .000,-
Kontakt; Eiendomsmegler MNEF Pål Ivar Lauritzen tlf. 950 19 348 mail; paal@koppanglandbruk.no

Åsen gård. Tiltalende landbrukseiendom i Os i Rakkestad.

Åsen ligger i rolige omgivelser i et område nord vest i Rakkestad kommune. På tunet ligger et innbydende våningshus (p-rom 171 kvm., 4 soverom). Huset er omkranset av en pent opparbeidet hage med plener, busker og trær. Gårdsplassen er ryddig og presentabel. Åsen gård er innholdsrik med byggverk som stabbur, hundehus, lekeapparater, leskur for hest og grillstue. Det er et anneks som er under oppføring. Eiendommen har en flott og rasjonell driftsbygning som er oppført i år 2011. Bygningen består av en stor dobbelgarasje vendt mot tunet og rommer også et verksted og redskapshus / lager (Bta. 440 kvm.). Driftsbygningen ansees meget anvendelig med stor takhøyde og store motoriserte leddporter (6 stk.). Stor opparbeidet tomt på sydsiden av driftsbygningen som fungerer godt som snuplass for store kjøretøy og ellers oppstillingsplass.
Eiendommen består av ca. 77 daa. fulldyrket jord, ca. 223 daa. skog. Totalt ca. 310 daa.
Prisklasse ca. 6 -7 millioner. Gården forventes å ha en takst klar og planlegges lagt ut for salg i slutten av august 2017.
Kontakt: Eiendomsmegler MNEF Pål Lauritzen tlf. 950 19 348, mail: paal@koppanglandbruk.no

Gård i full drift – tre boenheter – Ringsaker/Hedmark

Gården ligger flott til i Ringsaker litt nord for Moelv. Gode solforhold og utsikt over Mjøsa. Gården er i full drift pr. dags dato og kjøper kan selv velge om man ønsker å kjøpe med besetningen eller ikke. Eier driver med både gris og storfe. Mesteparten av beiteområdene er inngjerdet. Gode inntekter kan påberegnes.
Tunet består av våningshus, kårbolig (denne er delt opp i to leiligheter), lysthus med takoverbygd terrasse, stabbur, lagerbygg/uthus, stall/lagerbygg, fjøs og driftsbygning med fjøs. Totalt areal er 745,6 daa. hvor av 186,9 daa. dyrket mark, 164,6 daa. innmarksbeite, 375,3 daa. skog og 18,8 daa. annet areal. Mesteparten av dyrket mark og beite ligger rundt tunet.
I tillegg følger en seter/hytte på Sjusjøen med beiterett på Sjusjøen- og Ringsakerfjellet.

Eiendommen er odelsfri.

Kommer for salg høsten 2017.

Prisklasse: Ca. 12 mill.
Takst kommer i slutten av august.

Kontakt: Jan Endre Strandbakken, tlf. 90 40 07 07.
Mail: jan@koppanglandbruk.no

ATTRAKTIV EIENDOM I RYGGE I ØSTFOLD – 267 DAA STOR

ATTRAKTIV EIENDOM I RYGGE I ØSTFOLD – 267 DAA STOR

Gården ligger i det beste kulturlandskapet med det meste av fasiliteter i nærområde.
Tunet består av hovedbygning, bryggerhus, låve, potetkjeller, garasje/grisehus og stabbur. I tillegg har eiendommen en gammel husmannsplass ca. 600 meter fra tunet.

Eiendommen er på 267 daa hvorav dyrka mark er 147 daa. skog 111 daa.

Tunet ligger solrikt og vestvendt til i attraktivt landbruksområde med badestrender, tur og kyststier, Evje golfpark – alt inne få minutters fra gården.
Litt om avstander: Rygge sentrum (Halmstad) 7 min, Moss by med 10 min, 10 min til Larkollen sentrum 10 min. og 50 min. til Oslo.

Legges ut i markedet slutten av august 2017.
Prisantydning/takst: Ikke ferdig ennå.

Eiendomsmegler Lars-Ole Frøland – lars@koppanglandbruk.no – 950 34 098.

Gård med oppgradert våningshus. Ny stor garasje/verksted. Heimstøl og seter på fjellet. Lomen – Vestre Slidre

Gården ligger på østsiden av Slidrefjorden. Flott utsikt og gode solforhold. Tunet består av hovedbygning, garasje/verksted og driftsbygning med stallbokser. Hovedbygningen fremstår som meget velholdt og garasje/verksted er nytt. Her er det tiltenkt en leilighet i 2 etg. Eier jobber nå med å få denne tiltenkte boenheten godkjent i kommunen. Tunet er flott opparbeidet med skiferstein. I tillegg følger en heimstøl og en seter på fjellet. Heimstølen ligger ca 10 min kjøring unna tunet og setra ligger ca 45 min kjøring unna.
Totalt areal er 511 daa. hvor av 117,7 daa. dyrket mark, 358,7 daa. skog og 34,6 daa. annet areal.
Rett til båtplass ved Slidrefjorden. Gode muligheter både for jakt og fiske.

Kommer for salg høsten 2017.

Prisklasse: 8 mill +
Takst kommer i slutten av august.

Kontakt: Jan Endre Strandbakken, tlf. 90 40 07 07.
Mail: jan@koppanglandbruk.no

Søndre Askvig – stor gård med fantastisk beliggenhet

Søndre Askvig sin historie skriver seg trolig helt tilbake til 1350, mens den staselige hovedbygningen antas oppført rundt 1850. Herfra kan du nyte et vidt utsyn over Randsfjorden og de omkringliggende områdene. Gården ligger i Ringelia i Søndre Land, har lang strandlinje og et solid ressursgrunnlag med 538 daa jordbruksareal og 4.597 daa skog. Det har vært dyr på gården inntil helt nylig og bygningsmassen består blant annet av et ammekufjøs oppført i 2010. Potensialet for landbruksdrift er følgelig stort, men gården er også et ypperlig utgangspunkt for jakt-, fiske- og friluftsliv med et sammenhengende utmarksareal og flere skogshusvære. Taksten er kr. 10,8 millioner. Søndre Askvig kommer for salg i august!

Er du interessert? Ta kontakt med:

Avdelingsleder/advokat Knut Westrum
Tlf: 452 80 276
E-post: knut@koppanglandbruk.no

Vikjord. Drømmer du om et småbruk, eller å flytte til vakre Lofoten? Nå kan du kombinere begge deler!

Vi får for salg gården Vikjord i spektakulære i Malnesvika i Lofoten. Landbrukseiendommen ligger i Vestvågøy kommune mellom Leknes og Svolvær. Gården har et fantastisk skue ut mot Henningsvær i havgapet. Her bor man tett på og lever i pakt med naturen. Majestetiske fjell og det livs-givende havet er næromgivelsene til denne koselige gården. Gården har tradisjonelt vært en sauehold gård. Jordas ressursgrunnlag og fjøset har en god kapasitet for ca. 50 sau.
Landbrukseiendommen består av følgende bygninger; Et våningshus oppført i år 1983 med 5 soverom, driftsbygning og uthus/dobbel garasje.
Jord ca. 53 daa., annet ca. 217 daa., Totalt ca. 271 daa.
Prisantydning kr 2.490.000,-
Kontaktinfo; Pål Ivar Lauritzen mail; paal@koppanglandbruk.no tilf. 950 19 348

Fyresdal i Telemark – Gård med vestvendt utsikt over Fyresdal. Totalareal 7173 dekar. Tilrettelagt for dyrehold – mjølkekvote.

Gården ligger vakkert til i fjellsiden på østsiden av Fyresvatnet. Vestvendt beliggenhet rett ovenfor Fyresdal sentrum med butikker, skole mm. Eiendommen har et sammenhengende areal hvor skog og utmark går rett ut fra gården. Skogen har relativt mye gammelskog i hogstklasse 5. Arealet egner seg godt for elgjakt og småvilt. Gården er i dag tilrettelagt før mjølkeproduksjon og inkl. i verdien ligger en mjølkekvote på 298 tonn. Driftsbygningen har en grunnflate på ca. 600 kvm. og har båsplasser for 38 melkekyr, plass for 40 kalver og 44 ungdyr. Mjølkeanlegget er fra 2014. På tunet ligger våningshuset fra ca. 1750, med herlig utsikt over dalen. På gården er det også et severdig stabbur fra 1537, og et redskapshus fra 1993. På utmarka er det ei laftet jakthytte på ca. 50 kvm. Gården er i dag i full drift og ny eier kan videreføre dette om ønskelig. Det er ikke odel på gården.

Eiendommen er totalt på ca. 7173,3 dekar og består av ca. 105,4 dekar fulldyrka jord, ca. 23,7 innmarksbeite, ca. 5775,2 dekar skogareal, og ca. 1269 dekar, fjell, myr og utmark. Gården kommer for salg etter sommeren 2017. Takst kr. 8 450 000,-.

Kontakt: Eiendomsmegler MNEF Kim André Johansen, tlf: 928 06 306, mail: kim@koppanglandbruk.no

Gården Ytterdal Vestre- Stor landbrukseiendom i Sørli, Lierne kommune.

Gårdsbruk med store fiske- og jaktressurser. Består av ca 1 mil eksklusiv fiskerett i Inderdalselva, et eldorado for ørretfiske, jaktrett på 4 elg (et område kjent for mange «gullokser»). Eiendommen består bl.a. av våningshus, kårhus, driftsbygning (tidligere melkeproduskjon), seterhytte i fjellet, mv.
Eiendom på hele 8600 dekar, hvorav 6500 mål med skog. Dette er en unik fjelleiendom som ligger i usjenerte og vakre omgivelser sør for Sørli, i Lierne kommune.

Eiendommen:
• Totalt 8.609.000 kvm
• Ca 260 daa dyrka mark, 6500 daa skog
• består av hovedhus, kårhus, driftsbygning, garasjer/uthus og seter

Gården har stort potensiale:
• Fiske- og jaktrett på eiendommen.
• Godt etablert utleie av fiske i Inderdalselven. Rettigheter til ca 10 km eksklusivt fiske!
• Attraktiv elgjakt med flere «gullokser»

Seterrett-«Nysætran»- Beliggenhet i ren, urørt, vakker fjellheim med
Blåfjella- Skjækerfjella Nasjonalpark i sørvest

Eiendommen kommer for salg. Takstrapporter er under utarbeidelse. Pris er p.t. ikke fastsatt. Kontakt megler MNEF, Lasse Sørli, mobnr 474 52 444, e-post: Lasse@koppanglandbruk.no for ytterligere informasjon.

Gårdsbruk med store fiske- og jaktressurser. Består av ca 1 mil eksklusiv fiskerett i Inderdalselva, et eldorado for ørretfiske, jaktrett på 4 elg (et område kjent for mange «gullokser»). Eiendommen består bl.a. av våningshus, kårhus, driftsbygning (tidligere melkeproduskjon), seterhytte i fjellet, mv.
Eiendom på hele 8600 dekar, hvorav 6500 mål med skog. Dette er en unik fjelleiendom som ligger i usjenerte og vakre omgivelser sør for Sørli, i Lierne kommune.

Eiendommen:
• Totalt 8.609.000 kvm
• Ca 260 daa dyrka mark, 6500 daa skog
• består av hovedhus, kårhus, driftsbygning, garasjer/uthus og seter

Gården har stort potensiale:
• Fiske- og jaktrett på eiendommen.
• Godt etablert utleie av fiske i Inderdalselven. Rettigheter til ca 10 km eksklusivt fiske!
• Attraktiv elgjakt med flere «gullokser»

Seterrett-«Nysætran»- Beliggenhet i ren, urørt, vakker fjellheim med
Blåfjella- Skjækerfjella Nasjonalpark i sørvest

Eiendommen kommer for salg. Takstrapporter er under utarbeidelse. Pris er p.t. ikke fastsatt. Kontakt megler MNEF, Lasse Sørli, mobnr 474 52 444, e-post: Lasse@koppanglandbruk.no for ytterligere informasjon.

Våler utenfor Moss – Praktgård med restaurert bolighus, driftsbygning med bl.a. selskapslokale, redskapshus med vaskehall mm, stabbur mm.

Gården ligger i landlige og rolige omgivelser et kvarters tid utenfor Moss. Gården er et prakteksemplar på restaurering og påkostninger som ivaretar eiendommens helhet. Våningshuset er ivaretatt og oppgradert i den opprinnelige stilen, men med nåtidens kvaliteter til kjøkken, bad, isolering og varme. Huset fikk Våler kommunes byggeskikkpris i 2002. Flere stuer og romslige soverom. På tunet er det en driftsbygning hvor det blant annet er innredet til selskapslokale. Videre er det et meget rasjonelt redskapshus fra 2008 med bl.a. vaskeanlegg mm. På tunet er det også et stabbur, og prikken over i´en er et utendørs svømmebasseng utenfor huset. Fra hovedveien er det asfaltert gårdsvei med belysning. Fra toppen av eiendommen har man utsikt mot Rygge og Moss.

Eiendommen er totalt på ca. 1334,1 dekar og består av ca. 85,7 dekar fulldyrka jord, ca. 1205,6 dekar skogareal, og ca. 42,8 dekar tun og annet.
Gården kommer for salg etter sommeren 2017. Takst 11,7 millioner.
Kontakt: Eiendomsmegler MNEF Kim André Johansen, tlf: 928 06 306, mail: kim@koppanglandbruk.no

Denne vakre fjelleiendommen med god, norsk natur, ligger vakkert og idyllisk til ved Tunnsjøen i Lierne kommune. Eiendommens størrelse, på over 7000 dekar åpner opp for gode jakt- og fiskemuligheter!

Gården ligger i vakre omgivelser ved Tunnsjøen. Tunnsjøen er den syvende største innsjøen i Norge, og ligger i Røyrvik og Lierne kommuner i Nord-Trøndelag. Eiendommen ligger ca 10 km fra Tunnsjø sentrum og ca 25 km fra Kvelia hvor du bl.a. finner matbutikk. Til Røyrvik sentrum er det ca 35 km. Her er skole og barnehage.
Her jaktes både elg, hare, rype, tiur og orrfugl, mm. Viste du at Lierne kommune er en av kommunene i Norge hvor det blir felt flest ryper?
– Opplev orrfuglleik ved egen stuedør!
– Flere fiskevann på fjellet med godt fiske!
– Nåværende eier har benyttet eiendommen til økoturisme- med natur, foto og fjellopplevelser
– Fiskerett i Tunnsjøen medfølger!
– Eiendommen grenser til naturreservat.
– Trivelig gårdstun med bolighus, eldre låve samt driftsbygning.
– Området byr også på en rekke naturopplevelser i storslått, sunn, norsk fjellnatur – fred og ro er det som venter her.
– Kort vei til scooterleder på både norsk og svensk side av grensen
– Eiendommen består av ca 50 dekar dyrket mark, 4000 dekar skog og resterende utmark/fjell.
– Bolighus med 2 godkjente boenheter (ca 300 kvm), 8 soverom, romslig kjøkken og stue i hoveddel.

En eiendom med stort potensiale!

Eiendommen kommer for salg våren 2017. Takst er under utarbeidelse. Kontakt megler for registrering av interesse og ytterligere info.

Kontakt: Avd. Leder Trøndelag/Megler MNEF Lasse Sørli, tlf: 474 52 444. E-post: Lasse@koppanglandbruk.no

Småbruk/gård – to bolighus – Reinsvoll – Vestre Toten

Eiendommen ligger flott til meg god utsikt og solforhold. Det er ca. 9 km til Raufoss og ca. 7 km til Reinsvoll. Tunet består av to bolighus, garasjeanlegg, stabbur og driftsbygning med garasje og fjøs. Tunet er fint opparbeidet med asfaltert gårdsplass og plen med beplanting. Totalt areal er 154 daa. hvor av 66,4 daa. dyrket mark, 3,4 daa. beite, 72,3 daa. skog og 11,9 daa. annet areal.

Takst: kr. 4 600 000,-

Kommer for salg høsten 2017.

Kontakt: Jan Endre Strandbakken, tlf. 90 40 07 07.
Mail: jan@koppanglandbruk.no

Småbruk med næringsdel – Restaurant og overnatting – Vestre Gausdal

Eiendommen har en flott beliggenhet i et stille og rolig område. Bygningsmassen består av våningshus, hovedhus /gårdsrestaurant med overnatting, uthus, røykehus, stabbur, gammelt tømmerhus hvor det er overnattingsmuligheter og lokaler for selskap osv, låve hvor deler er ombygd til stor sal/serveringslokale, kjøkken, toalettanlegg og gårdsbutikk. Unik urtehage . Kulturlandskapet har et stort artsmangfold.
I tillegg følger en fjellslått med hytte, med utsikt til Synnfjell.
Allmenningsrett.
De fleste byggene er fra gammelt av og eierne har beholdt den gamle stilen gjennom det meste av bygningsmassen. Bygningene inneholder en god del gamle ting/møbler som eier har samlet sammen gjennom en årrekke. Disse tingene er med på å skape en spesiell stemning i lokalene og kan eventuelt kjøpes med etter nærmere avtale.
Det er gode jakt-, fiske- og turmuligheter.
Totalt areal er 750,4 daa. hvor av 84,3 daa. dyrket mark, 38,8 daa. beite, 566,3 daa. skog og 61 daa. annet areal.
Næringsvirksomheten er godkjent av mattilsynet. Det er 20 stk overnattingsplasser. Stor kundeportefølje som kan overtas etter nærmere avtale. Eierne driver med gårdsrestaurant og gir besøkende mat- og kulturopplevelser man sent vil glemme.

Kommer for salg høsten 2017.

Takst: 5 mill.

Kontakt: Jan Endre Strandbakken, tlf. 90 40 07 07.
Mail: jan@koppanglandbruk.no

Åsen gård. Tiltalende landbrukseiendom i Os i Rakkestad.

Åsen ligger i rolige omgivelser i et område nord vest i Rakkestad kommune. På tunet ligger et innbydende våningshus (p-rom 171 kvm., 4 soverom). Huset er omkranset av en pent opparbeidet hage med plener, busker og trær. Gårdsplassen er ryddig og presentabel. Åsen gård er innholdsrik med byggverk som stabbur, hundehus, lekeapparater, leskur for hest og grillstue. Det er et anneks som er under oppføring. Eiendommen har en flott og rasjonell driftsbygning som er oppført i år 2011. Bygningen består av en stor dobbelgarasje vendt mot tunet og rommer også et verksted og redskapshus / lager (Bta. 440 kvm.). Driftsbygningen ansees meget anvendelig med stor takhøyde og store motoriserte leddporter (6 stk.). Stor opparbeidet tomt på sydsiden av driftsbygningen som fungerer godt som snuplass for store kjøretøy og ellers oppstillingsplass.
Eiendommen består av ca. 77 daa. fulldyrket jord, ca. 223 daa. skog. Totalt ca. 310 daa.
Prisklasse ca. 6 -7 millioner. Gården forventes å ha en takst klar og planlegges lagt ut for salg i slutten av august 2017.
Kontakt: Eiendomsmegler MNEF Pål Lauritzen tlf. 950 19 348, mail: paal@koppanglandbruk.no

Gård i full drift – tre boenheter – Ringsaker/Hedmark

Gården ligger flott til i Ringsaker litt nord for Moelv. Gode solforhold og utsikt over Mjøsa. Gården er i full drift pr. dags dato og kjøper kan selv velge om man ønsker å kjøpe med besetningen eller ikke. Eier driver med både gris og storfe. Mesteparten av beiteområdene er inngjerdet. Gode inntekter kan påberegnes.
Tunet består av våningshus, kårbolig (denne er delt opp i to leiligheter), lysthus med takoverbygd terrasse, stabbur, lagerbygg/uthus, stall/lagerbygg, fjøs og driftsbygning med fjøs. Totalt areal er 745,6 daa. hvor av 186,9 daa. dyrket mark, 164,6 daa. innmarksbeite, 375,3 daa. skog og 18,8 daa. annet areal. Mesteparten av dyrket mark og beite ligger rundt tunet.
I tillegg følger en seter/hytte på Sjusjøen med beiterett på Sjusjøen- og Ringsakerfjellet.

Eiendommen er odelsfri.

Kommer for salg høsten 2017.

Prisklasse: Ca. 12 mill.
Takst kommer i slutten av august.

Kontakt: Jan Endre Strandbakken, tlf. 90 40 07 07.
Mail: jan@koppanglandbruk.no

ATTRAKTIV EIENDOM I RYGGE I ØSTFOLD – 267 DAA STOR

ATTRAKTIV EIENDOM I RYGGE I ØSTFOLD – 267 DAA STOR

Gården ligger i det beste kulturlandskapet med det meste av fasiliteter i nærområde.
Tunet består av hovedbygning, bryggerhus, låve, potetkjeller, garasje/grisehus og stabbur. I tillegg har eiendommen en gammel husmannsplass ca. 600 meter fra tunet.

Eiendommen er på 267 daa hvorav dyrka mark er 147 daa. skog 111 daa.

Tunet ligger solrikt og vestvendt til i attraktivt landbruksområde med badestrender, tur og kyststier, Evje golfpark – alt inne få minutters fra gården.
Litt om avstander: Rygge sentrum (Halmstad) 7 min, Moss by med 10 min, 10 min til Larkollen sentrum 10 min. og 50 min. til Oslo.

Legges ut i markedet slutten av august 2017.
Prisantydning/takst: Ikke ferdig ennå.

Eiendomsmegler Lars-Ole Frøland – lars@koppanglandbruk.no – 950 34 098.

Gård med oppgradert våningshus. Ny stor garasje/verksted. Heimstøl og seter på fjellet. Lomen – Vestre Slidre

Gården ligger på østsiden av Slidrefjorden. Flott utsikt og gode solforhold. Tunet består av hovedbygning, garasje/verksted og driftsbygning med stallbokser. Hovedbygningen fremstår som meget velholdt og garasje/verksted er nytt. Her er det tiltenkt en leilighet i 2 etg. Eier jobber nå med å få denne tiltenkte boenheten godkjent i kommunen. Tunet er flott opparbeidet med skiferstein. I tillegg følger en heimstøl og en seter på fjellet. Heimstølen ligger ca 10 min kjøring unna tunet og setra ligger ca 45 min kjøring unna.
Totalt areal er 511 daa. hvor av 117,7 daa. dyrket mark, 358,7 daa. skog og 34,6 daa. annet areal.
Rett til båtplass ved Slidrefjorden. Gode muligheter både for jakt og fiske.

Kommer for salg høsten 2017.

Prisklasse: 8 mill +
Takst kommer i slutten av august.

Kontakt: Jan Endre Strandbakken, tlf. 90 40 07 07.
Mail: jan@koppanglandbruk.no

Søndre Askvig – stor gård med fantastisk beliggenhet

Søndre Askvig sin historie skriver seg trolig helt tilbake til 1350, mens den staselige hovedbygningen antas oppført rundt 1850. Herfra kan du nyte et vidt utsyn over Randsfjorden og de omkringliggende områdene. Gården ligger i Ringelia i Søndre Land, har lang strandlinje og et solid ressursgrunnlag med 538 daa jordbruksareal og 4.597 daa skog. Det har vært dyr på gården inntil helt nylig og bygningsmassen består blant annet av et ammekufjøs oppført i 2010. Potensialet for landbruksdrift er følgelig stort, men gården er også et ypperlig utgangspunkt for jakt-, fiske- og friluftsliv med et sammenhengende utmarksareal og flere skogshusvære. Taksten er kr. 10,8 millioner. Søndre Askvig kommer for salg i august!

Er du interessert? Ta kontakt med:

Avdelingsleder/advokat Knut Westrum
Tlf: 452 80 276
E-post: knut@koppanglandbruk.no

Vikjord. Drømmer du om et småbruk, eller å flytte til vakre Lofoten? Nå kan du kombinere begge deler!

Vi får for salg gården Vikjord i spektakulære i Malnesvika i Lofoten. Landbrukseiendommen ligger i Vestvågøy kommune mellom Leknes og Svolvær. Gården har et fantastisk skue ut mot Henningsvær i havgapet. Her bor man tett på og lever i pakt med naturen. Majestetiske fjell og det livs-givende havet er næromgivelsene til denne koselige gården. Gården har tradisjonelt vært en sauehold gård. Jordas ressursgrunnlag og fjøset har en god kapasitet for ca. 50 sau.
Landbrukseiendommen består av følgende bygninger; Et våningshus oppført i år 1983 med 5 soverom, driftsbygning og uthus/dobbel garasje.
Jord ca. 53 daa., annet ca. 217 daa., Totalt ca. 271 daa.
Prisantydning kr 2.490.000,-
Kontaktinfo; Pål Ivar Lauritzen mail; paal@koppanglandbruk.no tilf. 950 19 348

Fyresdal i Telemark – Gård med vestvendt utsikt over Fyresdal. Totalareal 7173 dekar. Tilrettelagt for dyrehold – mjølkekvote.

Gården ligger vakkert til i fjellsiden på østsiden av Fyresvatnet. Vestvendt beliggenhet rett ovenfor Fyresdal sentrum med butikker, skole mm. Eiendommen har et sammenhengende areal hvor skog og utmark går rett ut fra gården. Skogen har relativt mye gammelskog i hogstklasse 5. Arealet egner seg godt for elgjakt og småvilt. Gården er i dag tilrettelagt før mjølkeproduksjon og inkl. i verdien ligger en mjølkekvote på 298 tonn. Driftsbygningen har en grunnflate på ca. 600 kvm. og har båsplasser for 38 melkekyr, plass for 40 kalver og 44 ungdyr. Mjølkeanlegget er fra 2014. På tunet ligger våningshuset fra ca. 1750, med herlig utsikt over dalen. På gården er det også et severdig stabbur fra 1537, og et redskapshus fra 1993. På utmarka er det ei laftet jakthytte på ca. 50 kvm. Gården er i dag i full drift og ny eier kan videreføre dette om ønskelig. Det er ikke odel på gården.

Eiendommen er totalt på ca. 7173,3 dekar og består av ca. 105,4 dekar fulldyrka jord, ca. 23,7 innmarksbeite, ca. 5775,2 dekar skogareal, og ca. 1269 dekar, fjell, myr og utmark. Gården kommer for salg etter sommeren 2017. Takst kr. 8 450 000,-.

Kontakt: Eiendomsmegler MNEF Kim André Johansen, tlf: 928 06 306, mail: kim@koppanglandbruk.no

Gården Ytterdal Vestre- Stor landbrukseiendom i Sørli, Lierne kommune.

Gårdsbruk med store fiske- og jaktressurser. Består av ca 1 mil eksklusiv fiskerett i Inderdalselva, et eldorado for ørretfiske, jaktrett på 4 elg (et område kjent for mange «gullokser»). Eiendommen består bl.a. av våningshus, kårhus, driftsbygning (tidligere melkeproduskjon), seterhytte i fjellet, mv.
Eiendom på hele 8600 dekar, hvorav 6500 mål med skog. Dette er en unik fjelleiendom som ligger i usjenerte og vakre omgivelser sør for Sørli, i Lierne kommune.

Eiendommen:
• Totalt 8.609.000 kvm
• Ca 260 daa dyrka mark, 6500 daa skog
• består av hovedhus, kårhus, driftsbygning, garasjer/uthus og seter

Gården har stort potensiale:
• Fiske- og jaktrett på eiendommen.
• Godt etablert utleie av fiske i Inderdalselven. Rettigheter til ca 10 km eksklusivt fiske!
• Attraktiv elgjakt med flere «gullokser»

Seterrett-«Nysætran»- Beliggenhet i ren, urørt, vakker fjellheim med
Blåfjella- Skjækerfjella Nasjonalpark i sørvest

Eiendommen kommer for salg. Takstrapporter er under utarbeidelse. Pris er p.t. ikke fastsatt. Kontakt megler MNEF, Lasse Sørli, mobnr 474 52 444, e-post: Lasse@koppanglandbruk.no for ytterligere informasjon.

Gårdsbruk med store fiske- og jaktressurser. Består av ca 1 mil eksklusiv fiskerett i Inderdalselva, et eldorado for ørretfiske, jaktrett på 4 elg (et område kjent for mange «gullokser»). Eiendommen består bl.a. av våningshus, kårhus, driftsbygning (tidligere melkeproduskjon), seterhytte i fjellet, mv.
Eiendom på hele 8600 dekar, hvorav 6500 mål med skog. Dette er en unik fjelleiendom som ligger i usjenerte og vakre omgivelser sør for Sørli, i Lierne kommune.

Eiendommen:
• Totalt 8.609.000 kvm
• Ca 260 daa dyrka mark, 6500 daa skog
• består av hovedhus, kårhus, driftsbygning, garasjer/uthus og seter

Gården har stort potensiale:
• Fiske- og jaktrett på eiendommen.
• Godt etablert utleie av fiske i Inderdalselven. Rettigheter til ca 10 km eksklusivt fiske!
• Attraktiv elgjakt med flere «gullokser»

Seterrett-«Nysætran»- Beliggenhet i ren, urørt, vakker fjellheim med
Blåfjella- Skjækerfjella Nasjonalpark i sørvest

Eiendommen kommer for salg. Takstrapporter er under utarbeidelse. Pris er p.t. ikke fastsatt. Kontakt megler MNEF, Lasse Sørli, mobnr 474 52 444, e-post: Lasse@koppanglandbruk.no for ytterligere informasjon.

Våler utenfor Moss – Praktgård med restaurert bolighus, driftsbygning med bl.a. selskapslokale, redskapshus med vaskehall mm, stabbur mm.

Gården ligger i landlige og rolige omgivelser et kvarters tid utenfor Moss. Gården er et prakteksemplar på restaurering og påkostninger som ivaretar eiendommens helhet. Våningshuset er ivaretatt og oppgradert i den opprinnelige stilen, men med nåtidens kvaliteter til kjøkken, bad, isolering og varme. Huset fikk Våler kommunes byggeskikkpris i 2002. Flere stuer og romslige soverom. På tunet er det en driftsbygning hvor det blant annet er innredet til selskapslokale. Videre er det et meget rasjonelt redskapshus fra 2008 med bl.a. vaskeanlegg mm. På tunet er det også et stabbur, og prikken over i´en er et utendørs svømmebasseng utenfor huset. Fra hovedveien er det asfaltert gårdsvei med belysning. Fra toppen av eiendommen har man utsikt mot Rygge og Moss.

Eiendommen er totalt på ca. 1334,1 dekar og består av ca. 85,7 dekar fulldyrka jord, ca. 1205,6 dekar skogareal, og ca. 42,8 dekar tun og annet.
Gården kommer for salg etter sommeren 2017. Takst 11,7 millioner.
Kontakt: Eiendomsmegler MNEF Kim André Johansen, tlf: 928 06 306, mail: kim@koppanglandbruk.no

Denne vakre fjelleiendommen med god, norsk natur, ligger vakkert og idyllisk til ved Tunnsjøen i Lierne kommune. Eiendommens størrelse, på over 7000 dekar åpner opp for gode jakt- og fiskemuligheter!

Gården ligger i vakre omgivelser ved Tunnsjøen. Tunnsjøen er den syvende største innsjøen i Norge, og ligger i Røyrvik og Lierne kommuner i Nord-Trøndelag. Eiendommen ligger ca 10 km fra Tunnsjø sentrum og ca 25 km fra Kvelia hvor du bl.a. finner matbutikk. Til Røyrvik sentrum er det ca 35 km. Her er skole og barnehage.
Her jaktes både elg, hare, rype, tiur og orrfugl, mm. Viste du at Lierne kommune er en av kommunene i Norge hvor det blir felt flest ryper?
– Opplev orrfuglleik ved egen stuedør!
– Flere fiskevann på fjellet med godt fiske!
– Nåværende eier har benyttet eiendommen til økoturisme- med natur, foto og fjellopplevelser
– Fiskerett i Tunnsjøen medfølger!
– Eiendommen grenser til naturreservat.
– Trivelig gårdstun med bolighus, eldre låve samt driftsbygning.
– Området byr også på en rekke naturopplevelser i storslått, sunn, norsk fjellnatur – fred og ro er det som venter her.
– Kort vei til scooterleder på både norsk og svensk side av grensen
– Eiendommen består av ca 50 dekar dyrket mark, 4000 dekar skog og resterende utmark/fjell.
– Bolighus med 2 godkjente boenheter (ca 300 kvm), 8 soverom, romslig kjøkken og stue i hoveddel.

En eiendom med stort potensiale!

Eiendommen kommer for salg våren 2017. Takst er under utarbeidelse. Kontakt megler for registrering av interesse og ytterligere info.

Kontakt: Avd. Leder Trøndelag/Megler MNEF Lasse Sørli, tlf: 474 52 444. E-post: Lasse@koppanglandbruk.no

Småbruk/gård – to bolighus – Reinsvoll – Vestre Toten

Eiendommen ligger flott til meg god utsikt og solforhold. Det er ca. 9 km til Raufoss og ca. 7 km til Reinsvoll. Tunet består av to bolighus, garasjeanlegg, stabbur og driftsbygning med garasje og fjøs. Tunet er fint opparbeidet med asfaltert gårdsplass og plen med beplanting. Totalt areal er 154 daa. hvor av 66,4 daa. dyrket mark, 3,4 daa. beite, 72,3 daa. skog og 11,9 daa. annet areal.

Takst: kr. 4 600 000,-

Kommer for salg høsten 2017.

Kontakt: Jan Endre Strandbakken, tlf. 90 40 07 07.
Mail: jan@koppanglandbruk.no

 

Småbruk med næringsdel – Restaurant og overnatting – Vestre Gausdal

Eiendommen har en flott beliggenhet i et stille og rolig område. Bygningsmassen består av våningshus, hovedhus /gårdsrestaurant med overnatting, uthus, røykehus, stabbur, gammelt tømmerhus hvor det er overnattingsmuligheter og lokaler for selskap osv, låve hvor deler er ombygd til stor sal/serveringslokale, kjøkken, toalettanlegg og gårdsbutikk. Unik urtehage . Kulturlandskapet har et stort artsmangfold.
I tillegg følger en fjellslått med hytte, med utsikt til Synnfjell.
Allmenningsrett.
De fleste byggene er fra gammelt av og eierne har beholdt den gamle stilen gjennom det meste av bygningsmassen. Bygningene inneholder en god del gamle ting/møbler som eier har samlet sammen gjennom en årrekke. Disse tingene er med på å skape en spesiell stemning i lokalene og kan eventuelt kjøpes med etter nærmere avtale.
Det er gode jakt-, fiske- og turmuligheter.
Totalt areal er 750,4 daa. hvor av 84,3 daa. dyrket mark, 38,8 daa. beite, 566,3 daa. skog og 61 daa. annet areal.
Næringsvirksomheten er godkjent av mattilsynet. Det er 20 stk overnattingsplasser. Stor kundeportefølje som kan overtas etter nærmere avtale. Eierne driver med gårdsrestaurant og gir besøkende mat- og kulturopplevelser man sent vil glemme.

Kommer for salg høsten 2017.

Takst: 5 mill.

Kontakt: Jan Endre Strandbakken, tlf. 90 40 07 07.
Mail: jan@koppanglandbruk.no