I salg nå! Kommer for salg! Jeg vil selge! Jeg vil kjøpe

Eidsberg, Mysen. Brandsrud Grustak. Brandsrudgropa ved Momarken. Masseuttak / råtomt.

Prisklasse:

5 000 000,-

Brandsrud grusgrop inneholder et masseuttak for sand og grus. Brandsrudgropa, Gnr. 53 Bnr. 28 i Eidsberg. Eiendommen ligger like nord for Mysen sentrum og kan betegnes en sentralt beliggende grusgrop hvor arealet er avsatt til råstoffutvinning og til dels grønnstruktur. Eiendommen er ubebygd og består av en grusgrop hvor det tidligere var uttak av masser. Eiendommen ligger øst for Monaryggen, som er kjent for sin rike grusforekomster. Eiendommen har et areal på 47 489 kvm.

Eiendommen besitter store verdier gjennom sine grusforekomster. Her har det tidligere vært uttak av masser. I år 2014 ble det vedtatt en kommunedelplan Slitu – Momarken med bestemmelser. Det er per d.d. ingen aktivitet i grustaket da denne planen stiller krav til reguleringsplan før det igjen kan utføres masseuttak. Videre drift av massetaket skal baseres på en samlet reguleringsplan for Brandsrud. Det er gjort en masseberegning som indikerer at man ved uttak ned til kote + 155 (i.h.h.t bestemmelser i tilknytning til kommuneplanen for Slitu – Momarken) kan ta ut ca. 580 til 780 tusen kubikkmeter med grusmasser. Det er gjort en veiledende verditakst av eiendommen. Denne taksten er basert på markedsverdi etter tillatt grusuttak med pris lagt til grunn som uregulert råtomtareal. Det anses her at det etter at grusforekomsten er tatt ut vil det ligge til rette for næringsvirksomhet på tomten.

Eiendomsmegler MNEF
Pål Ivar Lauritzen

Mobil
95019348

Epost
paal@koppanglandbruk.no

Meld din interesse Se flere eiendommer

Brandsrud, 1850 Mysen