I salg nå! Kommer for salg! Jeg vil selge! Jeg vil kjøpe

Evju gård i Numedal kommer for salg – Storslått gård med vakkert våningshus – totalareal 5500 dekar, 170 dekar jord

Prisklasse:

Landbrukstakst kr. 15 000 000,-

Evju gård ligger ca. 5 km. fra Flesberg og ca. 36 km. fra Kongsberg. Gården er beliggende på østsiden av Numedalslågen, noe som gir en vestvendt og solriktig beliggenhet. Gården har ca. 1,3 km. strandlinje til Lågen. Totalarealet er på hele 5500 dekar, hvor ca. 170 utgjør fulldyrket jord, og ca. 4545 dekar er produktiv skog. De fleste bygninger og spesielt våningshuset er betydelig påkostet de siste 25 år. Våningshuset fikk i 1999 byggeskikkprisen i Numedal. På tunet ligger våningshuset fra 1823 i sveitserstil på ca. 388 kvm., sommerstue i sveitserstil, to stabbur som møter deg ved innkjøring til tunet, en låve, vasshuset, et eldre uthus, sommerfjøs og lagerbygg. Summen av alle bygningene gir et innholdsrikt og sammensatt gårdstun med flere muligheter.

Skogen er bra og godt skjøttet med overvekt av hogstklasse 5. Stipulert nyttbart volum ca. 35 000 kubikk, og årlig løpende tilvekst ca. 1320 kubikk. Av jaktrettigheter inngår elgjakt, fellingsløyve på 10 rådyr og 5 bever, skogfugl og harejakt. Det er videre mulighet for andejakt og duejakt. I tillegg er det fiske i Lågen og i to tjern.

Ta kontakt for mer informasjon.

Eiendomsmegler MNEF
Kim André Johansen

Mobil
92806306

Epost
kim@koppanglandbruk.no

Meld din interesse Se flere eiendommer

Numedalsvegen 3442