fbpx

Furnes – Ringsaker – Gård/gårdstun

Prisklasse:

Takst: kr. 7 500 000,-,-

Eiendommen ligger sentralt til med ca. 3 km til Brumunddal og ca. 8 km til Hamar sentrum.

Totalt areal pr. i dag er 282 daa. hvor av 224,9 daa dyrket mark, 15,2 daa. innmarksbeite, 30,8 daa. skog og 11.1 daa. annet areal.

Mest sannsynlig så blir gården delt opp og solgt oppdelt. Eier har kjøpere på dyrket mark og skog. Det som blir til salgs hvis fradelingen går gjennom i kommunen, blir tunet og et lite beite ved tunet.

Mer info kommer senere.

På tunet er det våningshus, kårbolig, driftsbygning, garasje og redskapshus.

Taksten på kr. 7 500 000,- er for hele gården, hvis dyrket mark og skog blir fradelt, kommer taksten til å bli redusert.

Interessert? Ta kontakt med megler.

Kommer for salg i løpet av høsten 2020.

Eiendomsmegler MNEF
Jan Endre Strandbakken

Mobil
90400707

Epost
jan@koppanglandbruk.no

Meld din interesse Se flere eiendommer