I salg nå! Kommer for salg! Jeg vil selge! Jeg vil kjøpe

Gård med oppgradert bolighus og flott utsikt/solforhold. Lena – Østre Toten.

Prisklasse:

Takst: 10 900 000,-

Gården ligger fint til og har for det meste all dyrket mark samlet rundt tunet.

Totalt areal er 757,5 daa. hvor av 289,5 daa. dyrket mark, 2,1 daa. innmarksbeite, 430,4 daa. skog og 35,5 daa. annet areal.

Dyrket mark er opplyst å være i god hevd, egnet for korn- og grønnsaksproduksjon.

Det er vanning på de teigene beliggende rundt tunet fra egen dam, naturlig tilsig.

Tunet består av stort våningshus, driftsbygning, garasje og bryggerhus.

Kommer for salg i løpet av november 2019.

Interessert? Ta kontakt med megler.

Eiendomsmegler MNEF
Jan Endre Strandbakken

Mobil
90400707

Epost
jan@koppanglandbruk.no

Meld din interesse Se flere eiendommer