I salg nå! Kommer for salg! Jeg vil selge! Jeg vil kjøpe

Gård/småbruk på Bøverbru – Vestre Toten kommune

Prisklasse:

Prisklasse ca. kr. 3 000 000,-

Eiendommen er beliggende blant andre landbrukseiendommer og er på totalt 397,3 daa. hvor av:

108,1 daa. dyrket mark.

10 daa. innmarksbeite.

214,2 daa. skog.

65 daa. annet areal.

Tunet består av våningshus og redskapshus.

Våningshuset er gammelt og i dårlig stand, det som har noe verdi av bygningsmassen er i hovedsak redskapshuset. Dette bygget er i god stand.

Eiendommen egner seg godt til dem som vil kjøpe som tilleggsareal til egen gård, men også til dem som vil kjøpe for å bygge opp et nytt gårdstun rundt redskapshuset.

Kommer for salg i løpet av vinteren 2019/2020.

Interessert? Ta kontakt med megler.

 

Eiendomsmegler MNEF
Jan Endre Strandbakken

Mobil
90400707

Epost
jan@koppanglandbruk.no

Meld din interesse Se flere eiendommer