I salg nå! Kommer for salg! Jeg vil selge! Jeg vil kjøpe

Gård/småbruk tilrettelagt for hest- og sauehold i området Næroset – Ringsaker kommune

Prisklasse:

Takst: kr. 5 500 000,-

Området er stille og usjenert og det er svært gode muligheter for tur og rekreasjon, samt trening av hest og hund. Milevis med veier og stier innover skogen rett ved siden av tunet.

Tunet består av våningshus, driftsbygning, stall m/13 bokser, redskapshus, lager/garasje og to mindre uthus.

Nåværende eier driver med hest og sau. Eier har bygd opp ridebaner og luftegårder i tilknytning til tunet.

Gode sol- og utsiktsforhold.

Totalt areal er 173,6 daa. hvor av 97,2 daa. dyrket mark, 25,1 daa. innmarksbeite 43,2 daa. skog og 8,1 daa. annet areal.

Alt areal ligger samlet i en teig.

Kommer for salg i løpet av sommeren 2019.

Interessert? Ta kontakt med megler for komplett salgsoppgave.

Eiendomsmegler MNEF
Jan Endre Strandbakken

Mobil
90400707

Epost
jan@koppanglandbruk.no

Meld din interesse Se flere eiendommer