I salg nå! Kommer for salg! Jeg vil selge! Jeg vil kjøpe Bank - Lån - Forsikring

Gjøvik – Gård med flott beliggenhet og kort vei til Gjøvik sentrum

Prisklasse:

Prisklasse ca. 11 - 12 mill.

Dette er en sjelden mulighet og gården er en av de få store gårdene som ligger nært inntil Gjøvik by.

Gården er på totalt 1078,7 daa. hvorav:

234,5 daa. dyrket mark.

16,9 daa. innmarksbeite.

790,1 daa. skog.

37,2 daa. annet areal.

Tunet ligger høyt opp og har utsikt over Mjøsa.

Består av våningshus, kårbolig, stabbur, låve og nyere uthus/redskapshus.

Alt areal ligger samlet i en stor teig, bortsett fra et lite stykke dyrket mark som ligger ca. 200 meter bort fra resten av jorda.

Annet:

  • Gode forhold for trening av travhester, med lengre privat flat grusvei på eiendommen.
  • Kort avstand til idrettsanlegg, skiløyper og barneskole
  • Kort vei til busstopp for bybussen

Kommer for salg våren/sommeren 2020.

Interessert? Ta kontakt med megler

Eiendomsmegler MNEF
Jan Endre Strandbakken

Mobil
90400707

Epost
jan@koppanglandbruk.no

Meld din interesse Se flere eiendommer