I salg nå! Kommer for salg! Jeg vil selge! Jeg vil kjøpe

Karlstad i Sverige – Fantastisk herregård kommer for salg. En rekke historiske bygninger og areal på ca. 3500 dekar.

Prisklasse:

Ca. 45 millioner MNOK

Herregården har sine aner tilbake til 1100-tallet hvor munker fra Aberdeen slo seg ned her. Herregården har en naturlig inndeling med private områder, drift og landbruk. Den private delen av gården består av blant annet hovedbygningen på ca. 800 kvm. opprinnelig oppført som et Karolinskt treslott på 1670-tallet. Utenfor hovedbygningen er man omgitt av den private, engelske parken. Det er lagt særdeles stor vekt på å beholde det historiske, samtidig som en del kvaliteter er oppgradert i senere tid. Hovedhuset inneholder flere salonger og avdelinger, og av det helt spesielle kan nevnes riddersalen. Riddersalen er original fra 1670-tallet med originaltapet, takmalerier og kongebilder. En rekke detaljer og innredninger både fra 1600-, 1700-, og 1800-tallet er i god stand og i bruk.

Gården består av ca. 20 bygninger, hver enkelt med sin egen funksjon og alle er i bruk. Ved den indre delen av herregården er det blant annet et eget hotell i drift og bygninger tilknyttet dette. Videre er det bygninger med en rekke boenheter for utleie. Dette til sammen genererer godt med leieinntekter og enhetene ligger godt utenfor det private området. Noen hundre meter fra hovedhuset ligger mer moderne driftsbygninger både med staller, redskapshus, lagerlokaler mm. Her det tilrettelagt for blant annet hestehold.

Arealet som ligger til herregården er totalt på ca. 3500 dekar, hvor ca. 350 dekar er jord- og beite, og ca. 2750 dekar er produktiv skog rik på tømmer. Med arealet er det også gode jaktrettigheter.

Det er ikke boplikt på herregården og den kan benyttes som landsted uten fast beboelse.

Ta kontakt for mer informasjon. Planlegges for salg i løpet av 2019.

Eiendomsmegler MNEF
Kim André Johansen

Mobil
92806306

Epost
kim@koppanglandbruk.no

Meld din interesse Se flere eiendommer

0