I salg nå! Kommer for salg! Jeg vil selge! Jeg vil kjøpe

ATTRAKTIV LANDBRUKSEIENDOM I RAKKESTAD, ØSTFOLD

Prisklasse:

17000000

Svært attraktiv eiendom med 705 daa. godt arrondert og lettdrevet fulldyrka jord.
Tunet har en fin beliggenhet på en høyde med utsikt til kulturlandskapet i alle himmelretninger. Tunet inneholder. hovedhus og sidebygning/kårbolig samt fjøs, vognskjul med verksted, potetlager og korntørke.
Eiendommen er totalt på 855 daa.

Prisestimat kr 17- 18 mill.

Eiendomsmegler MNEF
Lars-Ole Frøland

Mobil
95034098

Epost
lars@koppanglandbruk.no

Meld din interesse Se flere eiendommer