I salg nå! Kommer for salg! Jeg vil selge! Jeg vil kjøpe

Landbrukseiendom i Steinkjer kommune. Totalareal 2 297,6 da

Prisklasse:

Pris kommer. Ca. 7 000 000,-

På eiendommen ligger våningshus, kårbolig, driftsbygning, redskapsbod samt stabbur. Beliggende ca 13 km fra Steinkjer sentrum.

Det er ikke dyrehold på gården. Dyrket areal benyttes til kornproduksjon

Fulldyrket jord daa 300,0

Innmarksbeite daa 100,5

Skog av høy bonitet daa 834,5

Skog av middels bonitet daa 507,4

Skog av lav bonitet daa 391,1

Uproduktiv skog daa 48,2

Myr daa 88,4

Åpen jorddekt fastmark daa 10,2

Bebygd, vann, bre daa 17,3

Totalt arealer: daa 2 297,6

Kommer for salg i løpet av første kvartal 2019.

Interessert? Ta kontakt med megler.

Eiendomsmegler MNEF
Lasse Sørli

Mobil
47452444

Epost
lasse@koppanglandbruk.no

Meld din interesse Se flere eiendommer