I salg nå! Kommer for salg! Jeg vil selge! Jeg vil kjøpe

Landbrukseiendom med 2 bolighus i Eidsberg

Prisklasse:

Antatt prisantydning +/- kr. 4 500 000,-

Eiendommen inneholder våningshus og kårbolig med behov for rehabilitering. I tillegg har eiendommen låve og stabbur.
Eiendommen er på totalt 301 daa hvorav 164 daa jord og 116 daa produktiv skog.
Antatt prisantydning +/- kr. 4 500 000,-
Takst er ikke avholdt
Eiendommen kommer for salg i august 2019.

Eiendomsmegler MNEF
Lars-Ole Frøland

Mobil
95034098

Epost
lars@koppanglandbruk.no

Meld din interesse Se flere eiendommer