fbpx

Lena – Østre Toten – Småbruk med fin beliggenhet

Prisklasse:

Takst: kr. 3 500 000,-,-

Småbruket ligger fint til oppe på en topp med flott utsikt og gode solforhold.

Tunet består av:

Våningshus
Driftsbygning
Redskapshus

Totalt areal er 81,4 daa, hvor av 66,3 daa. dyrket mark, 6,6 daa. skog og 8,5 daa. annet areal.
Alt areal ligger samlet i en teig.
Dyrket mark består av et samlet jorde som ligger rundt tunet.

Kommer for salg høsten 2020.

Interessert? Ta kontakt med megler

Eiendomsmegler MNEF
Jan Endre Strandbakken

Mobil
90400707

Epost
jan@koppanglandbruk.no

Meld din interesse Se flere eiendommer