fbpx

Øyer – Gård med mye dyrket mark og oppgradert driftsbygning med fjøs.

Prisklasse:

Takst: kr. 10 000 000,-,-

Totalt areal er 623,1 daa. hvor av:

233,8 daa. dyrket mark.

44,5 daa. innmarksbeite.

295,9 daa. skog.

48,9 daa. annet areal.

Tunet består av våningshus, stabbur, 2 stk redskapshus, garasje og driftsbygning.

Driftsbygningen er modernisert i 2014. Ombygget fra ku til ungdyr.

Bygningen er i god stand og er anvendelig i dagens drift. Fjøs er betydelig påkostet og oppgradert.

Kommer for salg sommeren 2020.

Interessert? Ta kontakt med megler.

Eiendomsmegler MNEF
Jan Endre Strandbakken

Mobil
90400707

Epost
jan@koppanglandbruk.no

Meld din interesse Se flere eiendommer