fbpx

Rollag i Buskerud – Bratterud gård og sameiet Kvisle Skog – skogeiendom med tun og festetomter

Prisklasse:

Verditakst kr. 9 350 000,-,-

 

Eiendommen Bratterud ligger på østsiden av Numedalslågen i Numedal, og nord i Rollag kommune. Enkel adkomst med noen hundre meters avkjøring fra hovedveien gjennom Numedal. Bratterud er en landbrukseiendom stort sett bestående av skogareal. Totalarealet utgjør 2.645,6 dekar og av dette er 2.423,3 dekar produktiv skog. Rundt tunet er det noe fulldyrka og overflatedyrka jord som egner seg best som beite. Tunet har spesielle, eldre tømmerbygninger med våningshus, driftsbygning, sommerstue, lade, stabbur mm. Det er mange år siden tunet har vært bebodd, og bygningene må for det meste totalrestaureres.

Bratterud har i tillegg 1/3 eierskap i Kvisle Skog, et sameie mellom tre eiendommer. Sameiearealet er på totalt 4.821,2 dekar, og 2.881,1 dekar av dette utgjør produktiv skog. I sameiet er det mange hytter. Det er totalt 125 festetomter som gir inntekter til sameiet. Det er også under regulering for ytterligere 88 festetomter. Eiendommen har også en ideell andel i kraftverk.

Kommer for salg i begynnelsen av 2020. Ta kontakt for å notere interesse og få tilsendt salgsoppgave.

Eiendomsmegler MNEF
Kim André Johansen

Mobil
92806306

Epost
kim@koppanglandbruk.no

Meld din interesse Se flere eiendommer
Adresse:

Vergjedalsvegen 50, 3628 Veggli