I salg nå! Kommer for salg! Jeg vil selge! Jeg vil kjøpe

Skotselv i Øvre Eiker – Landbrukseiendom i med landlig og idyllisk beliggenhet, velholdte bygninger. Odelsfri.

Prisklasse:

9000000

Velkommen til Ødegården som ligger landlig, idyllisk, åpent og fritt til med utsikt mot sør og vest. Området har liten trafikk. Tomten rundt boligene er opparbeidet med gressplen, beplantninger og prydbusker. Asfaltert innkjørsel og stor gårdsplass. Separat adkomst til driftsbygningen.
Eiendommen består av to bolighus, hvorav eneboligen er av nyere dato, våningshuset/ sidebygning er utleid og har et behov for en innvendig oppgradering. Flere driftsbygninger i normalt god stand med mulighet for både dyrehold og som lokaler til egen virksomhet.

Totalt areal er 2 494,7 daa. Og fordeler seg slik:

Fulldyrka jord; 286,4 daa.
2 148,1 daa. Skog. – Skogen er godt skjøttet og har delvis grei adkomst. Det kan jaktes elg, rådyr, hjort og småvilt.
346,6 daa. Annet areal.

Eiendomsmegler MNEF
Baard Ivan Janitz

Mobil
97143122

Epost
baard@koppanglandbruk.no

Meld din interesse Se flere eiendommer

Ødegårdsveien 62