I salg nå! Kommer for salg! Jeg vil selge! Jeg vil kjøpe

Småbruk – Bøverbru/Sletta – Vestre og Østre Toten

Prisklasse:

Prisklasse: Ca. 2 800 000,-

Småbruket ligger fint til med flott utsikt og gode solforhold.
Totalt areal er 52,3 daa. hvor av 37,2 daa. dyrket mark, 10 daa. skog og 5,1 daa. annet areal.
Tunet består av våningshus, garasje og driftsbygning/vognskjul.
Alt areal ligger i en samlet teig.

Prisklasse: ca. 2,9 mill.

Kommer for salg i løpet av sommeren 2019.

Interessert? Ta kontakt med megler.

Eiendomsmegler MNEF
Jan Endre Strandbakken

Mobil
90400707

Epost
jan@koppanglandbruk.no

Meld din interesse Se flere eiendommer