I salg nå! Kommer for salg! Jeg vil selge! Jeg vil kjøpe

Småbruk/gård med flott utsikt over Mjøsa – Moelv, Ringsaker kommune

Prisklasse:

Takst kommer i løpet av juni

Eiendommen ligger ca 6 km fra Moelv sentrum i et område med andre landbrukseiendommer. Tunet består av våningshus med tilbygd kårdel, driftsbygning og to garasjer. Meget gode sol- og utsiktsforhold.

Totalt areal er 287,1 daa. hvor av 82,3 daa. dyrket mark, 20,3 daa. beite, 177,2 daa. skog og 7,3 daa. annet areal.

Kommer for salg i løpet av sommeren/høsten 2018.

Eiendomsmegler MNEF
Jan Endre Strandbakken

Mobil
90400707

Epost
jan@koppanglandbruk.no

Meld din interesse Se flere eiendommer