I salg nå! Kommer for salg! Jeg vil selge! Jeg vil kjøpe

Småbruk i Kolbu – Østre Toten

Prisklasse:

Takst: kr. 3 100 000,-

Eiendommen ligger flott og usjenert til med gode solforhold.
Totalt areal er 56,4 daa. Hvor av 22 daa. dyrket mark, 3,5 daa. beite, 28 daa. skog og 2,9 daa. annet areal.
Tunet består av våningshus med tilbygd generasjonsbolig, låve og stabbur med garasjeplasser.

Eiendommen er odel- og konsesjonsfri.

Kommer for salg i løpet av høsten 2019.

Interessert? Ta kontakt med megler.

Eiendomsmegler MNEF
Jan Endre Strandbakken

Mobil
90400707

Epost
jan@koppanglandbruk.no

Meld din interesse Se flere eiendommer