I salg nå! Kommer for salg! Jeg vil selge! Jeg vil kjøpe

Småbruk – nord/vest for Hønefoss – Ringerike kommune

Prisklasse:

Takst: kr. 2 500 000,-

Småbruket ligger flott til med strandlinje langs Ådalselva.
Det er ca. 17 km til Hønefoss sentrum.
Tunet består av våningshus, sidebygning, låve og stabbur. Bygningsmassen trenger oppgraderinger og vedlikehold.
Totalt areal er 174,3 daa. hvor av 42,6 daa. dyrket mark, 8,3 daa. beite, 116,8 daa. skog og 6,6 daa. annet areal.

Kommer for salg våren/sommeren 2019.

Interessert? Ta kontakt med megler.

Eiendomsmegler MNEF
Jan Endre Strandbakken

Mobil
90400707

Epost
jan@koppanglandbruk.no

Meld din interesse Se flere eiendommer