I salg nå! Kommer for salg! Jeg vil selge! Jeg vil kjøpe

Sør-Fron – Gård med flotte naturområder i umiddelbar nærhet

Prisklasse:

Prisklasse: Ca. kr. 3 000 000,-

Gården ligger på østsiden av Lågen med panoramautsikt over bygda og fjellene.

Tunet består av:

Våningshus
Driftsbygning med fjøs og garasje
Garasje

Gården har også seter på fjellet, men bygningen der er i svært dårlig stand.

Totalt areal er 593,9 daa. hvor av 117,7 daa. dyrket mark, 29 daa. innmarksbeite, 259,7 daa. skog og annet areal 187,5 daa.

Kommer for salg i slutten av august 2019.

Interessert? Ta kontakt med megler.

Eiendomsmegler MNEF
Jan Endre Strandbakken

Mobil
90400707

Epost
jan@koppanglandbruk.no

Meld din interesse Se flere eiendommer