I salg nå! Kommer for salg! Jeg vil selge! Jeg vil kjøpe

Kontakt

Østlandet:

 

Daglig leder / Gründer

KETIL KOPPANG
+47 907 59 065
ketil@koppanglandbruk.no

Ketil Koppang er selskapets grunnlegger. Han er utdannet ved Tomb landbruksskole. Han har 20 års erfaring som selvstendig gårdbruker innenfor husdyrhold, grønnsaksdyrking og dyrking av korn. Koppang har flere års erfaring fra landbruksmegling og har gjennomført salg av et stort antall gårdsbruk i Østlandsområdet. Videre har Koppang vært politisk aktiv med verv innen kommunestyret, fylkeslandbruksstyret og i overligningsnemda.

Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF

Kim André Johansen
+47 928 06 306
kim@koppanglandbruk.no

Kim André Johansen er eiendomsmegler MNEF med ferdig utdannelse gjennom handelshøyskolen BI fra 2006. Etter over et tiår med megling av alle typer eiendom har han opparbeidet seg en bred og allsidig erfaring som kommer kundene til gode. Han har i mange år vært valgt inn i styret i Østfold Eiendomsmeglerforening. Han har i tillegg ansvaret for det faglige hos meglerforetaket med bransjenormer og juridiske retningslinjer.

Eiendomsmegler

Lars Ole Frøland
+47 950 34 098
lars@koppanglandbruk.no

Lars-Ole Frøland er utdannet Bedriftsøkonom og Eiendomsmegler MNEF ved BI. Han har til sammen 17 års erfaring fra bolig- og næringsmegling. Han har jobbet innen bolig, næring og prosjektmegling. Videre har han erfaring fra konsern som har utviklet, oppført og solgt bolig og næringseiendom. I tillegg til å være landbruksmegler driver han Dalene Gård som er bygget opp rundt utleie av 17 stallbokser, ridehall og rideskoletimer.

Eiendomsmegler

Pål Ivar Lauritzen
+47 950 19 348
paal@koppanglandbruk.no

Pål Ivar Lauritzen Eiendomsmegler MNEF er utdannet Bachelor i eiendomsmegling ved Handelshøyskolen BI Oslo og Master i Eiendomsutvikling ved Universitetet for miljø og biovitensskap UMB (tidligere Norges Landbrukshøyskole). Han har allsidig bakgrunn fra entreprenørbransjen og eiendomsmegling.

Eiendomsmegler MNEF

Bjørn Fosby
+47 916 51 922
bjorn@koppanglandbruk.no

Bjørn Fosby er utdannet eiendomsmegler MNEF med ferdig utdannelse gjennom handelshøyskolen BI og har jobbet som eiendomsmegler siden tidlig 1990 tallet. Han har vært daglig og faglig leder i flere firmaer. Han kommer opprinnelig fra Fredrikstad. Før han begynte som eiendomsmegler, var han ansatt i bank og har også utdannelse derifra. Her kan nevnes Bankfaglig eksamen og flere studiekurs. Bla. Kreditt og depot jus.

Oppgjørsansvarlig

Grethe Ludvigsen
+47 995 44 903
grethe@koppanglandbruk.no

Grethe Ludvigsen har nærmere 30 års erfaring innenfor eiendomsmeglerfaget og er den som håndterer oppgjøret hos foretaket. Med sin lange erfaring og nøyaktighet kan man være sikker på at oppgjørsrutiner, tinglysninger og oppgjør for kundene er i trygge hender.

Ansvarlig sosiale medier

Nina Ruud
nina@koppanglandbruk.no

Nina Ruud er utdannet sykepleier med spesialutdannelse i psykiatri, pedagogikk, veiledning og ledelse. Hun har ansvaret for sosiale medier med bl.a. Facebook og blogging. I tillegg vil våre kunder få en hyggelig telefon fra henne i etterkant av at et salg og kjøp er gjennomført.

Innlandet:

 

Avdelingsleder

Knut Westrum
+47 452 80 276
knut@koppanglandbruk.no

Knut Westrum kommer opprinnelig fra et bruk i Søndre Land og har 12 års erfaring bak seg som advokat/partner i Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS der han primært arbeidet med eiendoms-, forretnings- og landbruksrelatert juss. Han har også jobbet ved landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Buskerud med blant annet konsesjonssaker. Han har således god kompetanse på alle aspekter av gårdoverdragelser.

Eiendomsmegler MNEF

Jan Endre Strandbakken
+47 904 00 707
jan@koppanglandbruk.no

Jan Endre Strandbakken er tilknyttet selskapets avdeling på Gjøvik. Han er eiendomsmegler MNEF og utdannet ved BI Oslo. Han har jobbet som eiendomsmegler siden 2005 og gjennomført salg av alle typer eiendommer. Strandbakken driver også egen gård på Toten hovedsakelig med korndyrking og gravemaskindrift. Med sin kombinerte landbruks- og meglerbakgrunn bidrar han til sikre salg.

Trøndelag:

 

Avdelingsleder / Eiendomsmegler MNEF

Lasse Sørli
+47 474 52 444
lasse@koppanglandbruk.no

Lasse Sørli er utdannet adjunkt fra Nord Universitet og Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Meglerutdanningen har han fra BI. Sørli har arbeidet som megler i Trøndelag i 18 år, og har vært daglig leder og megler ved flere meglerkontorer. Lasse har opparbeidet seg bred og allsidig erfaring innenfor eiendomsmegling, og var tidligere medeier og gründer i Boli Eiendomsmegling. Lasse er oppvokst på Leka i Nord-Trøndelag og bor nå sammen med sin familie på Levanger.