fasene som bonde

Bli kjent med fasene som bonde

Det kan være viktig for deg å kjenne hvilken livsfase du er i som bonde. På den måten kan du gjøre de riktige satsingene, enten det er å ta over gård, investere eller trappe ned. Hvilken livsfase er du i nå? Ved å koble generell forståelse for vår personlige utvikling med ditt liv som bonde, vil et eierskifte også bli

Landbruksoppgjøret

Er du klar for årets landbruksoppgjør?

Blant de sikre tegnene på at det er vår, er at jordbruksforhandlingene starter. Men viktige forberedelser har vært i gang lenge. Nå kan du også gjøre deg klar ved å studere grunnlagstallene for forhandlingene. I NIBIO sitter sekretariatet for budsjettnemda. De har gjennom vinteren avsluttet arbeidet med å analysere og tilrettelegge tallene som partene i oppgjøret skal legge til grunn.

Upløyd mark

Upløyd mark

Velkommen til Koppanglandbruk sitt første blogg innlegg. Hadde den handlet om fiske ville jeg skrevet “skitt fiske”, men vi får håpe det ikke går den veien høna sparker eller at jeg er helt på jordet……… Kjøp og salg av eiendom er betydningsfulle hendelser i livet. Forventninger, håp og drømmer. Hos kjøper og hos selger. Kjøp og salg av gårdsbruk berører ofte

Nye regler

Dette er de nye reglene for landbruk i 2017

Nytt år og nye muligheter, men også nye regler som du må forholde deg til. Les her oversikten over hva som er de mest aktuelle endringene for landbruket. Oversikten nedenfor er ikke komplett. Jeg ber deg derfor lese mer gjennom lenkene nederst i artikkelen hvis det er områder du trenger å fordype deg mer i. Nye søknadsfrister for tilskudd fra

Skatt ved salg av gårdsbruk

Skatt ved salg av gårdsbruk

Mange selgere av landbrukseiendommer er opptatt av skatt, naturlig nok, og det store spørsmålet er hva man må betale i skatt ved salg av sin landbrukseiendom. Vi som er meglere hos Ketil Koppang landbruks- og næringsmegling AS blir ofte stilt dette spørsmålet. Spørsmålet er ikke av en slik karakter at det er mulig å gi et kort, godt og konsist

Tilskudd i landbruket

Tilskudd i landbruket

Etter å ha solgt rundt en 1000 landbrukseiendommer i Norge ser vi en tendens til at de aller fleste som kjøper et tradisjonelt gårdsbruk ikke kjenner til de ulike tilskuddsordningene som finnes. Kanskje man finner det ut selv etter hvert, men det kan være greit å kunne noe om det i forkant. Ser man for seg at selve driften av

Gårdsprisene økte

Gårdsprisene økte 46 % på 5 år

Gårdsprisene økte 46 % på 5 år Kjøpesummen på gårder overdratt i fri handel i 2015 var 2,4 millioner kroner. Størst andel salg i fri handel og høyest pris er på sentralt Østlandsområde. Men det er ikke færre gårder som overdras i familien. Hvert år blir rundt 5 prosent av landets 185 000 landbrukseiendommer overdratt til ny eier. Av de