Priser og markeder for jord endrer seg

Russland ser ut til å være et alternativ hvis du er ute etter rimelig, god jord. Men selv dansk jord med sine stive priser anbefales nå for investorer.

Pris på landbruksjord varierer enormt på vår del av kloden. I de beste delene av Russland får du god jord for kr 1 750 per dekar, mens du i Skåne i Sør-Sverige må betale kr 36 800 per dekar i snitt. Men investorene mener at dansk jord har sine klare fordeler i forhold til tysk jord.

Russisk jordbruk har blitt mer effektivt

I følge SovEcon har verdien av jordbruksjord i den sørlige regionen av Russland økt med mer enn 50 prosent siste året. En snittpris på kr 1 230 per dekar er likevel lite i forhold til de andre regionene i Russland som har jordpriser mellom kr 225 og 450 per dekar i snitt.

– Vi opplever mange utenlandske interesserte kjøpere, men fra andre land enn Vesten, sier Andrey Sizov Jr, i SovEcon til Agrimoney.

Kjøperne flytter seg til nye markeder

Nå er det Asia og gulfstatene som er kjøpere. Disse landene har begrensede arealer i eget land og ønsker å ha kontroll over jordbruksproduksjonen selv. Oppfatningen er at jordbruket i Russland er inne i en kraftig vekst i produktivitet.

Europeere har flyttet noe av sin interesse til land som Litauen og Romania selv om de der må betale typisk kr 4 800 per dekar. I forhold til jordkvalitet kan disse områdene og prisene sammenlignes med russiske Krasnodar, som er det dyreste området i Russland, men her er snittprisen kr 1 750 per dekar. Ukraina har blitt mindre interessant som følge av politisk ustabil situasjon.

Anbefaler dansk framfor tysk jord

I Tyskland koster landbruksjord i snitt rundt kr 28 000 per dekar. Tilsvarende er prisen i Danmark nå kr 17 800 per dekar. Går vi tilbake til 2010 var prisen på dansk jord rundt kr 23 150 per dekar. Utviklingen har gjort at dansk jord igjen er mer interessant for investorer.

I en artikkel i Agrimoney hevdes det at denne «rabatten» på omtrent 35 prosent har vært en riktig korreksjon i forhold til nabolandet Tyskland. Investeringen anbefales derfor ut fra danskenes posisjon når det gjelder eksport av både svinekjøtt og planteprodukter.

Litt mer gjenkjennbart i Sverige

LRF Konsult utarbeider årlig statistikk over pris på jordbruksjord. Snittprisen i Sverige økte med 5 prosent i 2016 til kr 11 500 per dekar eller 16 prosent på fem år. Variasjonen er stor fra Skåne i sør med en middelpris på kr 36 800 per dekar til de nordlige områdene hvor prisen ligger i området kr 5 000 – 6 500 per dekar.

– Fortsatt lavt rentenivå, god tilgang på kapital, liten omsetning og det faktum at det er begrenset  hvor mye jord som finnes, er faktorer som påvirker et fortsatt hett trykk på denne typen jord, sier Markus Helin, sjefsmegler hos LRF Konsult til ATL.

Utspill.no

Relaterte innlegg